Rialc
Rao 103.155

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Tan complidamen
    2      Dieu ha donat a vos, donzella,
    3      bondat he seyn, que ges parella
    4      no us say, agualment.

    5      Car sus totes vos fay florir,
    6      de beutats, custums e mesura,
    7      neta de crims, de pença pura,
    8      e d’altres bens, qu’ieu no say dir,
    9      avets veramen;
    10     d’on yeu no tinch a maravella
    11     com tota la jen vos appella
    12     «Cap de noyrimen».

    13     Can mays pretich ab vos, ne us mir,
    14     ni pens en vostre perladura,
    15     e mes vos trop c’avets gran cura,
    16     ffa m’en car ez an alt tenir;
    17     d’on crech, certamen,
    18     que dins vos virtut se capdella
    19     ensemps ab seyn, qui be us consella
    20     e perfetamen.

    21     No crech que ssort puxa venir
    22     millor, a null hom, ni ventura,
    23     que fara·l qui tal vestidura
    24     vendra sa part, car be m’albir,
    25     tot entreguamen
    26     aura la mays alta ponçella
    27     quez al jorn d’uy vista guonella:
    28     tant es ecsellen.

    29     No ’uray jauzimen,
    30     ffins qu’ieu hoga tocar l’esquella
    31     de vostres laus, lay en Castella
    32     ez al romanen del mon.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 32.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc