Rialc
Rao 103.153

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Sospir he plor, dona, tots jorns, per vos;
    2      llenguesch penant, volent ço que·m deffalh;
    3      jaquesch ssovint repos he prench trebalh;
    4      partir me vull, caytiu, ffort conguoxos,
    5      gentil valent, de vos, ab desesper;
    6      selar no pusch d’uymes ço que·m desplau;
    7      aymar tostemps, pero, vull vos sens frau;
    8      estil d’onor, vos sou tot mon sper.

    9      Soptil engeyn: playe us a mi be ffer,
    10     car me teniu absent, si a vos plau;
    11     anamorar d’altri gens no us vullau;
    12     homil vos son, he vull tostemps esser.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 102.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc