Rialc
Rao 103.152

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Singular sant, qui Miquel t’anomenas,
    2      i en quax Deu lo teu nom s’entrepreta,
    3      per Deu alet sobre forma discreta
    4      a ffer grans fets e dar als bons estrenas,
    5      e per Deu fist l’axecussio bona
    6      de Lluçiffer e d’altres angels mals,
    7      desconeguts, al Senyor deslleyals:
    8      pregue per tots e pels de Barçelona.

    9      Ton renom ver es preyhicat en trona
    10     per moltas gens c’an ta gesta legida,
    11     e qui tu vols aura merce complida
    12     del Creador e de la pus gran Dona;
    13     car tal est tu e ta valor es tanta,
    14     que qui·t servex fa molt servey a Deu,
    15     e tu li fas aver peradis breu,
    16     un portera la perdurabla manta.

    17     De tos grans ffets le santa Sgleya canta,
    18     e mes d’equells que tens a ffer encara,
    19     car Anticrist, qui·s diu deu venir ara,
    20     as a dar mort, com persona qu’est santa,
    21     e tens lo pes e la belança pura,
    22     hon pesas just tots los bons e mals ffets,
    23     e dels grans juys que Deu dona molt drets,
    24     d’executar tens general percura.

    25     Lo jorn final, seguons diu l’Escriptura,
    26     tu, prinsep gran, seuras pres de l’Altisme,
    27     e, dat lo juy, los maraxens la crisme
    28     metras en part singular e segura,
    29     e tots los mals, de vida tempestosa,
    30     dins en l’inffern condempnats a tostemps;
    31     e ffet asso, ab tots los bons ensemps,
    32     Deu muntera a la ciutat joyosa.

    33     Asso complit, per grassi’abundosa,
    34     per Deu seras muntat en gran altesa,
    35     e tota gent c’auras dessa deffesa
    36     aura repos per merce copiosa,
    37     e Deu loant, ab molta d’elagria,
    38     content cascu del loch un sera mes,
    39     en pau viuran, contemplant l’incompres,
    40     grassias fent a la verge Maria.

    41     Miquel, sant bo, de mig de geraxia:
    42     a tu soplich no fassa mal james,
    43     e Deu soplichs sia per ell rames
    44     dels mals passats que fiu per ma follia.

    45     Mare de Deu: ajenollat tot dia,
    46     soplich a tu age del Ffill merces,
    47     e per Miquel ajudat e deffes,
    48     e repos dar tostemps que mester sia.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 206.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc