Rialc
Rao 103.151

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Siau menbrant de so us deu recordar,
    2      qui es virtut qui sta ferm contre viçi,
    3      e veureu com obte gran beniffiçi
    4      l’om qui la te he no la·s vol llunyar,
    5      e desemau del tot prop’interes,
    6      e fereu so que feren los passats,
    7      qui, per tal fet, foren tant estimats
    8      per Deu, que vuy se·n lig poblich prosses.

    9      Amor, voler, he lleyaltat apres,
    10     anpenyen mi, si be se poch que digua,
    11     prinsep, a vos, q’exit sou d’alta lligua:
    12     useu tan be, que no siau rapres,
    13     hobservant ferm lo manament que diu:
    14     «Gran temps viuras, pare mare honrant»,
    15     car Deu null temps no va desenperant
    16     lo crestia qui en tal forma viu.

    17     En tot fet toch al pare dubitiu,
    18     tostemps estau vivint en gran tamença,
    19     car l’inomil, a Deu fa gran offença,
    20     e·s pert de fet per tanir cor altiu,
    21     c’omilitat es a Deu molt plasent,
    22     e qui la te a repos, a la ffi,
    23     qe·l Redemptor d’omil carn se vesti
    24     e condepna l’argullos a turment.

    25     En vostros fets, estau ves Deu atent,
    26     e molt homil siau ves vostro para,
    27     car Deu james a l’omil desenpara,
    28     abans li ret guardo, complidament,
    29     e si ramey tan prest co us par no ’veu,
    30     gens per fet tal desfiant no siau,
    31     car al derrer aureu honor he pau,
    32     e, molt vivint, rey he senyor sereu.

    33     Tot quant vos dich, aquella fi preneu,
    34     prinsep, c’anpenyn ma volentat sensera,
    35     e siau moll, als homils, com a sera,
    36     a l’altre gent tal com conexareu;
    37     qe·l bon senyor defferensia fa
    38     de gens a gens, l’orde de Deu seguint,
    39     en totas parts sos menamens tenint
    40     e perseguex l’anemich inuma.

    41     A vos soplich prenguau de vostra ma
    42     l’obre present, aquella corregint,
    43     e no mireu en que vaig deffellint,
    44     mas al voler q’en ffer la portat m’a.

    45     Amau, temeu al Senyor sobira,
    46     que·ls devots seus james va desllenclint,
    47     hi aureu be, apres mort he vivint,
    48     car Ell no fall, ffalli ne fellira.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 231.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc