Rialc
Rao 103.150

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Si prest no·m val vostre gran gentilesa,
    2      me pens qu’en breu aure mos jorns ffinar
    3      ab mal he dol, car no pusch ssoportar
    4      ja los turmens que vos, dona cortesa,
    5      pessar me feu ab pessio sens mida,
    6      e gens no trop que res valer me puscha
    7      a sopta mort, pus mon greu mal en cruscha,
    8      si vos, donchs, no, per qui pas trista vida.

    9      Valeu me, donchs, vos, qui sou tan complida
    10     de bens, pus veu qu’en vos tinch mon sper,
    11     car ges no·m plau, per null temps, alra ffer
    12     mas dar vos laus, ab veu trista, marrida,
    13     qu’altre que vos no·m pot donar un’ora
    14     de be, per molt que sia valorada,
    15     ne sper james aver bona jornada,
    16     si de vos no, qui tinch per ma senyora.

    17     E, donchs, pus sou la qui mon cor adora,
    18     ama, vol, tem ffort molt he carament,
    19     per que no·m feu algun sguart plesent,
    20     del qual, de cert, mon trist cor s’entrenyora
    21     e·n passa mal? Car gran desconaxença
    22     es, a mon juy, la que·m feu, dona mia,
    23     e, d’altre part, que·m par descortesia
    24     no voler mi, qui may vos fiu fallença.

    25     Vos no guardeu vostre gran eccellença
    26     ne la beutat qui us fa si ffort florir,
    27     mas guordau mi, he mon lleyal servir,
    28     e mon voler, he la gran benvolença
    29     que us port he us he, he mes a la gran pena
    30     que pas, servint, amant vostre persona;
    31     e, si y pensau sol una poch’estona,
    32     be pens e crech aure de vos estrena.

    33     Dona gentil, de tots bons custums mena:
    34     valeu, jo us prech, a mi, vostre catiu,
    35     e no·m llexeu, ne vullau ffer l’esquiu
    36     ves mi, mas tost vostre merçe·m deffena,
    37     e·m lluyn de mals, e·m tragua de prezura
    38     hon ara·m trop, seguint vostre carrera;
    39     donchs, feu me be, dona d’alta manera,
    40     pus que jo us ham d’emor lleyal he pura.

    41     Dona sens par: jus vostre vestidura
    42     mateu mon cors, qui tant vos va derrera;
    43     e no·l mateu, mas siau plesentera
    44     un poch ves ell, dant li dolça pestura.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 35.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc