Rialc
Rao 103.15

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Amor, qui pot, m’a dat a dona tal,
    2      que res no·m diu, ne·m dona fruyt ne fuylla,
    3      ans, quant mes va e plus, ell’anerguylla
    4      vas me, d’on pens que m’alziura ’b greu mal;
    5      mas ges, per sso, de son cors net he bell
    6      partir no·m pusch, ne trop qui·m do consell,
    7      per qu’ieu entorn del gran socors sieu rodi
    8      car senes luy, me pens, guarir no podi.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 51.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc