Rialc
Rao 103.148

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Si·m volets be, mostrats lo·m’en joven
    2      e no vullats esperar ma vellura,
    3      ne·m portets pus, d’er’anan, a tristura,
    4      dol e trebalh, affayn e marrimen;
    5      mas ab voler fi, bo, axi co·s tayn,
    6      tost m’acullits, guardant me de ssofrany,
    7      car per vos valch, e se que mes valria
    8      si ’n breu de temps me feyets compenyia.

    9      Lo jorn que·m fes si bell acollimen,
    10     ffuy vostre tot, per ma bona ventura,
    11     car miras me ab plasent guardadura,
    12     tan fort, que ges no us agui guandimen;
    13     e be que·m plach, ab tot que fuy nafrat
    14     del dart d’amors, per vos a mi tirat
    15     ab gran sforç e gentil continença,
    16     car yeu me pens que·m farets prest valença.

    17     De cert vos dich, dona, que·l pensamen
    18     m’a reservat de mort crusel e dura,
    19     e per ell sol port sus mi vestidura,
    20     car offert m’a que tost e prestamen
    21     auray socors de vos, d’on yeu l’esper,
    22     mas lo promes no m’aura ’xi lleuger,
    23     car vos ets tals, e de valors tan auta,
    24     que si ’mors, donchs, no u fay, caure ’n defauta.

    25     Pero be crech que no·l fes fentamen,
    26     bella, l’esguart vas me, ab punyidura,
    27     mas que·l feu ffer amors lleyals e pura,
    28     e voler fi, he bon alt axamen;
    29     mas per tot ço, certes, no dech cuydar
    30     que dega may en tan alt lloch muntar
    31     co·l vostre, qu’ets, a mos juys, la plus gaya;
    32     d’altra part vey lo penser no s’esmaya.

    33     Serviray, donchs, del mon la mays valen,
    34     ab volentat de cor ez ab gran cura,
    35     ffazent serveys compessats per mesura,
    36     si co·s pertayn a leys tan accellen;
    37     e faray tot quant al pensament platz,
    38     ez atendray si ma sort ne mos fatz
    39     eren tan bos que, sens nulla revolta,
    40     muntas ten alts que stigues sus la volta.

    41     Dona de be: no suy confus ne matz,
    42     si per vos suy ben volguts ez amatz,
    43     ans, dins mon cor e per mi, festa colta
    44     sera tots jorns, si be·m fets una volta.

    

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 10.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc