Rialc
Rao 103.141

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Qui pert lo temps detras sso que no val,
    2      me par de seny que molt freturos sia,
    3      e, crech, tenir se ffa la derreria
    4      per hom qui·s te content de poch cabal;
    5      i aquest tal,
    6      mon ffrare car, de vos seber volrria
    7      per quin l’aveu; donchs, sens perenseria
    8      diguau m’o prest, que jo molt l’e per al.

    9      No penseu gens que metre hun jornal,
    10     ni dos, ni tres, que sia groseria;
    11     de mi us se dir, l’ome consellaria
    12     metes lo temps d’essi per tot Nedal
    13     ab gran destral,
    14     qu’e mon parer follia gran seria
    15     llexas lo ffet axi ’n la mitgenia,
    16     ans veure deu la ffi de be ho mal.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, pp. 187.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc