Rialc
Rao 103.136

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Pus vos, mon be, ab vostra gran bellesa,
    2      e bons custums, he bens que posseyiu,
    3      m’aveu portat en dir que male us viu,
    4      ffeu m’elmeyns tant, per vostra gentilesa,
    5      que, si per vos morir me covenia,
    6      a deu pregueu per mi un’or’al dia,
    7      car si per mi a Deu preguar be us ve,
    8      be crech, de çert, que l’arma no perdre.

    9      Mos vulls, qui m’an donat tant mal, m’aymia,
    10     vull jo blesmar, no ballesa ne vos,
    11     car, mirant dret vostre cors gresios,
    12     entrar m’an ffet en perillosa via.
    13     E las!, que ssi abstenir, per potença,
    14     podie·ls vulls, qui·m porten malvolença,
    15     valrrie·m pus, sertament, l’abstenir,
    16     que no, penant, ab desesper morir.

    17     Are·ls abstench; mas que·m val l’abstinença,
    18     car ates son del greu treball mortal,
    19     e vos pensau, gentil, que us vulla mal,
    20     pus que no us veig ne us fas hobediença?
    21     Las!, mal no us vull, mas dolor tant me cança,
    22     car, un mes tinch denant vostra semblança,
    23     mes sent los plans, turmens he dols muntar,
    24     de mon trist cor marrit, per vos amar.

    25     Si, lluny de vos, mi met en obblidança,
    26     mos vulls malvats, qui m’an axi treyit,
    27     apres q’aure llexat mon esperit,
    28     se volrran, crech, girar ab cobegança
    29     ves vos, que·l pler que sentir ells solien
    30     vos dret mirant, a qui tant be volien,
    31     crech los tindra gran temps en tals conorts,
    32     que gens tan prest com jo no seran morts.

    33     Tots aquests mals mos sperits sentien,
    34     e·l cors ates a mort, per gran dolor,
    35     mos vulls pendran comiat, ab tristor,
    36     de vos, qui se, cobegant, cartenien,
    37     ez ab grans plors vindran mullar me cara
    38     per asegar que viu tornas encara,
    39     mas no·s fera, ne·s pot ffer, per null for,
    40     c’hom viu torn pus, una veguada mor.

    41     Beatriu: vos, que seny no desempara,
    42     com sera·l cors meu tornat a la mara,
    43     me trobareu, per amoros trezor,
    44     vostres faysons pintades dins lo cor.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 158.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc