Rialc
Rao 103.133

            Joan Berenguer  de  Masdovelles


    1      Pus que sots tal,
    2      de vos me part, servir no us vull,
    3      ans, del que·m feu, greument me dull,
    4      mas vey no·m val.

    5      Per sser lleyal
    6      de pensa, cors, cor e del vull,
    7      vey m’a portat vostron ergull
    8      a ffort greu mal;
    9      e, donchs, que·m cal
    10     sperar mes fulla ne fuyll,
    11     dona, de vos, per qui·m remull
    12     al llach mortal?

    13     No m’es cabal
    14     pendre de vos un patit brull,
    15     pus que no·m trop aytals com sull.
    16     Ay!, trist jornal
    17     ffiu a Nadal,
    18     ez axi trist, que ’b plor ne mull
    19     ma fassa, las!, mes no·m val null
    20     ne bo ne al.

    21     No·m trop aytal
    22     com ffuy, que gens guardar d’escull
    23     no·m pusch, e fau vostron capduyll
    24     tan deslleyal,
    25     qu’es prinsipal
    26     anamich meu, e·mb met al truyll
    27     hon mon trist plor axi rebuyll
    28     com l’inffernal.

    29     Dona: coral
    30     no·m fos james, si be·m trop ruyll,
    31     ans vostre merçe vide·m tuyll,
    32     la corporal.

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 42.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc