Rialc
Rao 103.131

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Pus per amar he de morir,
    2      soplich a vos, ma bell’aymia,
    3      que·m ffessau tanta cortesia
    4      d’esser a mon trist sebolhir.

    5      Lo jorn que us viu, perdi poder,
    6      fforça, seyn, guyn, he ma ventura,
    7      car neffras me hultremezura
    8      ab tal endret, que gens saber
    9      valer no·m poch, en me guarir
    10     del colp que·m donas aquell dia
    11     que ffuy per vostre senyoria
    12     conques pus fort que no se dir.

    13     A vos seguint he mon voler,
    14     seguesch la mort cruzel he dura,
    15     qui m’alziura, si, donchs, ab cura
    16     vos no m’aydau, qui·m feu valer
    17     en tots bons ffets, he mes sentir
    18     me feu dolor que no sentia,
    19     e·m trop altre que no solia
    20     ans que per vos ffes null ssospir.

    21     Mas si no dech de vos aver
    22     als que la mort, ab amor pura
    23     vos prech quez ha ma sepultura
    24     siats, car prou, a mon parer,
    25     aure de vos, qui fa florir
    26     beutat mes que dir no sebria,
    27     qu’el mon dona de tal valia
    28     no se ne pens, a mon albir.

    29     Dona sens par: pus ab martir
    30     ffenesch mos jorns, ez ab faunia,
    31     l’arme us coman, car, si·s perdia,
    32     null be us en poria venir.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 39.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc