Rialc
Rao 103.130

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Pus no us dech res, per quem dieu que us pach?
    2      Greu me sap molt, he vinch en punt que pech
    3      en parlar mal, he que fortment vos pich,
    4      pus demenau, he no us dech molt ni poch,
    5      ne fes per mi res james aytenpoch;
    6      llexau mestar he no vullau que us pich,
    7      pus conexeu que no son del tot pech,
    8      e sabeu be per que de vos nom pach.

    9      Duptar deveu de caure dintrel llach,
    10     car, si y cazets, no us velran ges li llech
    11     nil clerch tanpauch, ans covendra que us llich,
    12     si no us llexau de demenar est lloch,
    13     car dret lom da he lo senyor del lloch,
    14     qui vol hel platz quez a mon pler si llich;
    15     guardau vos, donchs, pus sabeu que son llech,
    16     car, si no u ffeu, llensere us dins lo llach.

    17     Crech be us recort lo jorn que gens nom plach,
    18     car me digues: Huy vindrets a mon plech;
    19     vostre terer qui y fonch vos hi aplich,
    20     qui us dira ert quant fonch lo jorn que ploch;
    21     be sabeu vos he que fonch sso que ploch,
    22     car ja us ho dix aquest quer hi aplich;
    23     per sol vos port, el vull, he lo y haplech,
    24     car lo jorn dit de grat venir li plach.

    25     Passat lo temps es ja, quez a mi plach
    26     lo vostro dir, he ffiu per vos haplech;
    27     ara men lluny, no sare may aplich
    28     dessi avant ab vos, ne llay hun ploch,
    29     car trop gran fanch si ffeu lo jorn que y ploch;
    30     no veureu gens per null temps mi aplich,
    31     ne vindre may de ert a vostron plech,
    32     car sso que ffeu nom plau ni may me plach.

    33     Voleu de mi, qui son fora del llach,
    34     un me tingues axi com ximple llech,
    35     res nom donas quem vista ni quem llich,
    36     ans de mos bens llexi al vostro lloch;
    37     pero pensau quem trop eres en lloch
    38     que us puix lliguar, mas per sso gens no us llich,
    39     ans vos consell que us guordeu daquell llech
    40     qui sap lo ffet, ssino metra us al llach.

    41     Si be sapjats de vostros ffets nom pach,
    42     vos do consell, ab tot que sse quen pech,
    43     car, pus me das tan ffort he cruel pich,
    44     en vostron dan me degradar molt poch,
    45     mas no us penseu mi tir voler tan poch
    46     si no com vull per mi nengu no us pich,
    47     quen ma ffe us jur poch sen fall com no pech,
    48     dient to[t] sso per que de vos nom pach.

    49     Dessi avant, james, ni molt ni poch
    50     nom demeneu, car covendram que us pich
    51     si perlau mes; age y perdo si pech;
    52     causen sou vos, qui ma veu diu que us pach.

    53     No us vull nomnar, ssi bem deria poch
    54     en dir qui sou ni quant me das lo pich,
    55     mas ges nom plau parler sien li pech,
    56     dona, de vos, enquer queu no men pach.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Canoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 118.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc