Rialc
Rao 103.123

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Pobre de joy he malestruch d’aymia
    2      al jorn de vuy me trop, e menys de pler,
    3      e cativat jus tals mans he poder
    4      de qui·m regeix ab aspra senyoria;
    5      per que maldich ma ssort he ma ventura,
    6      mos vulls e·l cor, mon seny he sentiment,
    7      e mes Amor, qui vol sia servent
    8      de dona tal, qui de mi no te cura.

    9      Dona de mi: pus merçe ’n vos fratura,
    10     desesparat ab dol morre breument,
    11     mas a deu prech abans del passament
    12     jo vega vos per amor en prasura.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.C.E., 1938, p. 113.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc