Rialc
Rao 103.117

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Per un gran alt que tinch, dona, de vos,
    2      vos am tan fort, cabsent, pensant, be us mir;
    3      mir molts perills, si enprench res a dir,
    4      dir a vos, gran, que tostemps bona fos,
    5      ffos de mi cap com ves a mi molt fferm;
    6      fferm vuy vos am, he tant, caltre non vull,
    7      vull sol un be que mabellex, en lull;
    8      lull ves vos tinch, qui estau en loch fferm.

    9      Sobrevestat: teniu los peus en fferm,
    10     fferm voleu Deu, qui us ha feta tan gran;
    11     gran sou, he tal, que lom guordau de dan;
    12     dan jamay fes ni algu fens de ferm;
    13     fferm es tot so que promateu, he clar;
    14     clar feu lo sol com lo mirau tot dret;
    15     dret molt vos plau, he teniu lo cor net;
    16     net es lo cors, he crech que sou sens par.

    17     Per grans virtuts vos te la gent en car,
    18     car no teniu lo qui en bondat ffall;
    19     ffall molt aquell que no pren vostron tall;
    20     tall gran se fa qui nos vol a vos dar;
    21     dar voleu be al qui servey vos fa;
    22     ffa gran util a si matex qui us vol;
    23     vol la millor, qui vostra ffesta col;
    24     col la tostemps qui us pot bessar la ma.

    25     De vos lunyat, conech estich no sa;
    26     sa prest sere, si veg vos, a qui tem;
    27     tem lo perlar, com tinch lo servell em;
    28     em a tort es, car fas treballs en va;
    29     va son e foll, he vag sercant mon mal;
    30     mal pres ma fort, hi pren lora que pech;
    31     pech ves amor, e mos vulls, plorant, rech:
    32     rech pas ten gran, que nol viu james tal.

    33     Home del mon, sens vos amar, no val;
    34     val vostro nom al qui us servex de cor;
    35     cor aveu franch he viviu menyns de por;
    36     por aver deu, qui pensa dir vos mal;
    37     mal fort gran fa, sol pensar hi un poch;
    38     poch li sera, si no mor ab gran crit;
    39     crit fera gran, morint, de jorn ho nit;
    40     nit de ramey no trobera, ni lloch.

    41     Dona sens par: de vos esper un hoch;
    42     hoch me direu, sils vostros peus me git;
    43     git mi, donchs, prest, abans mon mal nom it;
    44     sit me lesguart de vos em lunyn del foch.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Canoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 197.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc