Rialc
Rao 103.110

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      No veyrets may, d’eras anant,
    2      res vos deman, cors femanil,
    3      car ges no·m plau vostron stil,
    4      ans ço que feu ire cantant.

    5      Be us pogues ffer en tot malguayn
    6      de bons ves mi ets ffes tanir
    7      cell jorn qu’ieu vos doni sentir
    8      mon bon voler, mas cert no us tayn
    9      que us vulla pus, car ja sse tant
    10     de vostros ffets, que mes de mil
    11     ne son senyors; pus sots tan vil,
    12     de vostron cors faray encant.

    13     Co us esta be anar per orts,
    14     e ffer venir a flotes grans,
    15     palasament, alsguns vilans,
    16     per ffer vos ho, donch, no us fau torts,
    17     si vau de vos ers ploblicant
    18     vostros llayts ffets, dels quals compil
    19     encant poblich: no y falra fil,
    20     ne y ira res, dona, mencant.

    21     Senyors: sepjats que venda ffer
    22     d’un cors se deu, plens de ffollor,
    23     abt’en tot mal, paubre d’emor,
    24     cautalos ffort he falzier;
    25     yeu vos n’avis, he ço per tant
    26     que quis qui·l compr, sia soptil,
    27     groçer ho pech, lleig ho gentil,
    28     no·m puscha ges anar blesmant.

    29     Qui y diu, qui y diu, han un falç cors
    30     a totes jens abendonat?
    31     Qui y diu, qui y diu?, car gran merquat
    32     se·n fara say, dins he deffors.
    33     Qui·l vol, qui·l vol? Vingua cridant;
    34     lliurar lo y he, ans pas abril.
    35     Qui·l vol, qui·l vol, cest cors homil
    36     en viltat ffer? Lleu lo·m devant.

    37     Pus veig que us veu aben donant,
    38     na falça re, a gent ssotil,
    39     ma llengua ffort eras affil,
    40     qui us fara ’nar, be·m pens, plorant.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 47.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc