Rialc
Rao 103.107

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      No·m ffera gens vostra descortesia
    2      maldir de vos, dona desconexent,
    3      si be m’aveu trencat lo sagrament
    4      que·m fes poch a, ab gran baretaria,
    5      car per esser vos falça disonesta,
    6      gens per tot sso jo no·n dech mal perlar,
    7      que ffer no·s deu; per sso me·n vull callar,
    8      que mon dir mal sse no us fari’onesta.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 134.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc