Rialc
Rao 103.106

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Nom clam dEmor, ab tot que molts turmens,
    2      ffins en cest jorn, ab dol, ma ffayts pessar,
    3      car, sis vol, ssay lo pessat esmendar
    4      me pot, don ssuy alegres he jeuzens,
    5      com tal poder Amor de sa natura
    6      ha, que los alts pot ffer a baix venir
    7      e muntar elhs qa portats a morir,
    8      dant als trists guayg ez als jauzens tristura.

    9      Per quieu sper, qui ssuy sos bons ervens,
    10     quem llassa be, pus que ssay lom pot ffar,
    11     car ges nom pusch de son ervey llexar,
    12     ne vull tenpauch, car no s tals mos talens,
    13     ans cerviray, ab volentat he cura,
    14     amors he llieys don puix aconseguir
    15     bens ez honors, qui nom poden ffalhir,
    16     si n res no pas llur custum he mezura.

    17     James auray dolors ab marrimens,
    18     sun pauch me vol del pessat guordonar
    19     amors, ffazen, de lleys quim ffay amar,
    20     aya mot prest plazers ab jauzimens.
    21     E fassa, donchs, quez ab volentat pura,
    22     quim pot valer he de vil mort guendir
    23     me valgua tost, pus quieu la vull servir,
    24     em lluyn de mal em guart davol ventura;

    25     quez yeu tostemps ffuy he seray contens
    26     ffer sos comans, he mot tenir en car
    27     o quemb mendech, he ges no trespassar
    28     en res un punt sos bons comandamens;
    29     e seguir vull, en jovent he vellura,
    30     son gran stol, he daquell no partir,
    31     quez al darrer pens me fara sentir
    32     algun be, ffent me dur sa vestidura.

    33     Puixs me retench, he ffuy primeramens
    34     son servidor, em feu continuar
    35     en son servey, non hay puscut trobar
    36     mere, mas ges non ssuy inpeciens
    37     ne desfians; car, ssi bem pas fratura,
    38     yeu, ben servin, ne vulh pendra martir,
    39     el cors he cor a trebalh offerir
    40     detras amors, anant he sa pastura.

    41     Dona sens par, bella sens pintadura,
    42     avent bondats mes non saubria dir:
    43     de mi us ssoplich vos playa ssovenir,
    44     mi reservant de tota gran prezura.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Canoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 33.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc