Rialc
Rao 103.101

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Mossen Endreu: un consell te deman,
    2      lo qual, si·t plau, me donaras breumen.
    3      Jo ami tal quez ab son bell semblan
    4      mostre que·m vol ez ab son reunamen,
    5      e, d’altre part, com la prech ne requir
    6      que·m fassa be, no·m vol un sol mot dir:
    7      digues me, donchs, si·n fare depertença
    8      ho si u pendre en bona passiença.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 115.

Domanda ad Andreu Despens (cfr. 45.1).

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc