Rialc
Rao 103.10

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Ay llas, catiu!, be fonch maleyt lo dia
    2      que mon partir volgui axucutar,
    3      e pus maleyt l’entrecuydat cuydar
    4      de mi, qui·m trop lluny de tot’alagria;
    5      per que maldich lo jorn, lo punt he l’ora
    6      que·l ffiu, ni sort ne fat lo·m consenti,
    7      e maldich mes la ventura de mi,
    8      qui m’a de be llunyat he tret enfora.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 111.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc