Rialc
Rao 103.1

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      A mi mateix cove que digua: «Ffora»,
    2      pus aturar no pusch per nengun ffor,
    3      mas tot abans de partir, ab gran plor,
    4      ffent dol ensemps ab m’arma, qui ja plora,
    5      pendre comjat de vos, gentil senyora,
    6      a Deu preguant, qui es mon ver Senyor,
    7      permeta prest, pus que·l crech e l’ador,
    8      torn a servir vos, qui mon cor adora.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 112.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc