Rialc
Rao 102.8

            Joan de Masdovelles


    1      Sol era yo de trebals abundat
    2      e saparat
    3      d’aquell delit qui provoc’alagria,
    4      sino per vos, de qui·m so ’namorat,
    5      d’on so content mes que dir no poria;
    6      per que prostrat
    7      merce us daman, senyora vida mia,
    8      consentiau sie us yo servidor,
    9      car molt’amor
    10     es la que us port, tenint d’onestat via,
    11     ffent grant augment de continuu tot dia.

    12     Per pietat,
    13     digne d’onor, de virtuts lum e guia,
    14     del que us suplich ab humiliat cor,
    15     meritador
    16     ffer me vullau perque prestament sia,
    17     que altrement mon viure finaria.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Rubrica: Ffeta per johan de masdouelles / Cobla esparça sobre hun nom / de vna senyora quis troba / en lo primer cap del primer bordo / e principal per dita ·g· feta.

Ms.: N.

 

Incipitario di Joan de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc