Rialc
Rao 102.7

            Joan de Masdovelles


    1      Si los burlats volen, burlats, burlar
    2      burlant aquells ab burles mal burlades,
    3      no val raho, per be contra burlar,
    4      que los burlats los burlen a veguades
    5      ffent los sentir voltes mil duplicades
    6      burles semblants, saben axecutar
    7      e satisfer a burles triplicades,
    8      sens consentir burles cadruplicar;
    9      com tot burlar
    10     per dret burlar
    11     se deu burlar per burlador subtil,
    12     burlant tostemps burles ab bon estil.

    13     Pus que en vos burles son abundades,
    14     bon cavaller, e be sabeu burlar,
    15     daman vos si meç burles enburlades
    16     van de bon art, ne·s consent en burlar
    17     ne motejar
    18     ne menyspresar,
    19     ne si·l burlat husa d’acte viril
    20     si burla be lo burlador sivil.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Ms.: N.

 

Incipitario di Joan de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc