Rialc
Rao 102.5

            Joan de Masdovelles


    1      Per letres vuyt se confix lo gran nom
    2      d’una gentil senyora qui molt val:
    3      les tres davant fan un fort animal,
    4      cruel e brau, qui spanta cascun hom;
    5      les dos apres componen cosa tal
    6      que ’n si rete sobergua faheltat;
    7      de les restants cascu n’es alegrat,
    8      axi·l sabut com l’ignorant bossal.

    9      De mi, senyor, siau me parcial
    10     que·m responguau al damunt figurat,
    11     si be son cert no us ho tinch meritat,
    12     e feu de mi com de servicial.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Rubrica: Cobla devinetiva.

Ms.: N. || 5 seguent] segent.

 

Incipitario di Joan de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc