Rialc
Rao 102.1

            Joan de Masdovelles


    1      Claradat gran de continuu rate
    2      lo cap d’un nom, del qual no·m desracort,
    3      y per lo mig, si es de bon acort,
    4      l’aspirit meu halagria soste;
    5      d’on per aço no y desaplich lo sy
    6      per rahonar que no prengua scilensy,
    7      tenint desig de fruyr lo tant ffy,
    8      no ’b manco sforç que·l saber seu Tarenssy.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Cobla rivolta a Pere Antoni (cfr. 6.1).

Ms.: N.

 

Incipitario di Joan de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc