Rialc
Rao 0g.2

            Sirventesi contro Barcellona


    1      Torbat, perdut en una vall pregona
    2      de pensaments, esta lo meu espirit;
    3      del Principat quasi l’has pervertit
    4      e poble teu, oh cruel Barcelona!
    5      En temps passat la pus segura plaça
    6      eres del mon, e dels bens de tothom;
    7      per totes gents havies gran renom:
    8      ara t’escup e tothom te rejaça.

    9      Lo fonament de virtuts te menaça,
    10     cap de tot be, que es dita feeltat,
    11     perduda l’has mesclant hi mortaldat
    12     dels teus mateis e de la tua raça.
    13     Tota virtut de tu es enemiga
    14     e tu no ho creus, mas tothom ho coneix.
    15     Apres d’un mal tantost l’altre segueix:
    16     mal punt entrist en Busca ni en Biga!

    17     Tu has fet tant que tot lo mon se·n riga,
    18     perque sis reis has jurat fins aci;
    19     en poc de temps lo tresor ha pres fi:
    20     creent volar has fet com la formiga.
    21     Gentil ciutat, oh Barcelona bella!
    22     Errades grans has fet cuitadament.
    23     Plora, jo et prec, del teu mal regiment;
    24     plor e sospir tothom qui t’aconsella.

    25     Sus ara port una mala novella:
    26     que deus perir ben prest per tos pecats.
    27     Los homens tants que has morts e negats
    28     son jutges teus al mal que s’aparella.
    29     No em se quins drets e folles profecies
    30     te vas trobant ab lo teu sant novell.
    31     En lo desert adorant lo vedell
    32     perireu tots ab tals idolatries.

    33     Caent tots jorns, corregir te deuries
    34     en retornar al ver primer senyor,
    35     rei don Joan, qui t’ha portat amor;
    36     tu l’has ofes, per ço no t’hi confies.
    37     No cures, no; no hi penses, oh mesquina!,
    38     no cregues mai que es venge mai de tu:
    39     lo perdonar es venia de cascu,
    40     majorment rei, qui n’ha per medecina.

    41     Aquell tal dret de la part anjoina
    42     que t’has trobat, ab falsa opinio,
    43     tot es inic; ni el Reyner ha rao,
    44     nascut pus baix d’altra part femenina.
    45     Tu et vas perdent, oh ciutat nomenada!,
    46     de any en any vols fer un altre rei,
    47     rompent la fe contra la santa llei
    48     dels crestians, oh ciutat difamada!

    49     Ab los ulls cecs estas embolumada,
    50     donant del cap tots jorns a la paret;
    51     a la per fi no trobaras retret
    52     ni lloc segur, que seras encalçada
    53     aixi com va la fera rabiosa
    54     bramant pel bosc, los morres plens de sang;
    55     aixi vas tu, corrent per un gran fang
    56     vermell dels teus, de sang molt dolorosa.

    57     Per los teus crims te fan molt perillosa
    58     tost e ben tost, que tu mal finaras.
    59     Jerusalem dien que passaras,
    60     que et ploraran ab canço piadosa:
    61     Quomodo jau la ciutat principessa,
    62     cap e consell de les altres ciutats?
    63     Lamech, gimel tambe hi seran cantats,
    64     per fer plorar la gent ab major pressa.

    65     D’ara jo plor, oh ciutat molt revessa!,
    66     de tants de mals que has continuats;
    67     per tot lo mon los has ben publicats,
    68     pus a fer mal la tua ma no cessa.

 

 

 

Ed. Lluís Nicolau d’Olwer, «Poesies reialistes del temps de Joan II», Estudis universitaris catalans, 19, 1934, pp. 323-334, a p. 328; cfr. anche Martí de Riquer, Antologia de poetes catalanes. I: Època medieval, Barcelona, Galàxia Gutenberg - Cercle de Lectors, 1997, p. 398.

 

Incipitario dei sirventesi contro Barcellona
Indice degli autori

Rialc