Rialc
Rao 0e.5

            Canzoni e sparse d’amore


    1      En aquell jorn que us fiu de mi senyora,
    2      quant davellas fins al cap de la escala,
    3      vostre bon gest, mirant per una gala,
    4      m’apresona en aquell punt e ora;
    5      content resti, pus vos siau contenta,
    6      de servir vos ab ferma voluntat;
    7      rest en estrem de vos enamorat,
    8      merçe us deman no·n resteu descontenta.

    9      Clara ’n virtut, y d’onestad empresa,
    10     pus vostre nom no comporta foscura,
    11     donau claror al qui esta en pressura,
    12     liberalment, de vostre gentilesa.

 

 

 

Ed. Sadurní Martí, Rialc 2000.

Ms.: S1.

 

Incipitario delle canzoni e sparse d’amore del ms. S1
Indice degli autori

Rialc