Rialc
Rao 0e.13

            Canzoni e sparse d’amore


    1      Per que·m dieu que no us vull, ma senyora,
    2      ni us ama tant com de vos so amat,
    3      pus me veheu del tot abandonat,
    4      fel amador de vos tant amadora?
    5      Vos posseÿu a mi, anamorat;
    6      de tot mon be vos sou posseydora:
    7      la pietat preneu per guiadora,
    8      complint me prest lo que m’es atorgat.

 

 

 

Ed. Sadurní Martí, Rialc 2000.

Ms.: S1.

 

Incipitario delle canzoni e sparse d’amore del ms. S1
Indice degli autori

Rialc