Rialc
Rao 0d.2

            Anonimo delle canzoni
            «Mills de millor» e «Cors magnifics»

    1      Dins un castell hedificat sus rocha
    2      me so trobat, hon fin’amor abita,
    3      hi en guardar la gran força·s delita
    4      mos espirits e reho, que m’invocha
    5      ffer lo degut, que no·m puscha rependre
    6      home vivent de cosa ten estranya,
    7      car lo castell tench a costum d’Espanya,
    8      que vull morir ab les claus e may rendre.

    9      Vos sou mon joy e mon castell e força,
    10     dona d’onor, a qui hofir ma vida
    11     sens trespassar de vostres mans la mida,
    12     servint de cor he de voler sens força
    13     vostre bell cors, ple de bonesa tanta
    14     que no y defall res c’om divisaria:
    15     ffrancha de cor, leal sens maestria
    16     vos puch nomnar, pus bon seny vos avança.

    17     Amor e sort me fan celebrar festa,
    18     solempniant lur favor e ajuda,
    19     pus franchament la força m’an retuda.
    20     Gordar la vull feelment e honesta,
    21     que hom del mon escalar ni combatre
    22     no pusque may tora, marlets, verdescha;
    23     he vull morir anans que may perescha
    24     per mon dafaut, hon fesen de mi quatra.

    25     Be se de cert que l’envejos treballa
    26     en fer me dan e lansar me desota;
    27     mas gens per ço mon voler no·s †desfrota†,
    28     ni preu son fet una petita malla,
    29     car lo castell es de gran fortalesa,
    30     e yo, qui so ab tanta diligença,
    31     que no·m fa dan lur giyn e malvolença,
    32     ni llur saber, ni tota lur abtesa.

    33     No s’acompar, nagun amant milora
    34     a mi, qui so en prospera ventura;
    35     no s’acompar ni·s teng’en tal figura
    36     home vivent que aya tal senyora;
    37     no s’acompar alguna, que no basta
    38     a l’una part de so qu’a ella sobra;
    39     no s’acompar dona richa ni pobra
    40     ab la que ham, ab qui virtut s’encasta.

    41     Cors magnifich, pertit de nobla pasta,
    42     per vos loar publicar fas tal obra;
    43     d’on vos suplich que vostra merce·m cobra,
    44     pus de virtuts e de valor sou basta.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Ms.: N. || 38 qu’a] que.

 

Incipitario delle canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifics»
Indice degli autori

Rialc