Rialc
Rao 0c.1

            Corpus dels Cavallers de València


    1      Actor de pats, tot lausor e honor
    2      deu esser dat a vostra Magestat,
    3      car null altre no deu esser lausat
    4      mes Vos tot sol, qui ets Deu e Senyor.
    5      Los sants del cel ab mout gran melodia
    6      lauzen, Senyor, vostra gran senyoria.
    7      Sant Deu, Sant fort, Sant Senyor inmortal,
    8      Vos jutgerets tota carn humanal!

    9      Aycest Anyel sots forma e blancor
    10     e sens duptar un Deu en trinitat.
    11     Ab los sants mots es transsubstanciat
    12     lo veray pa en carn de gran dolsor.
    13     Vertader Deu e ver hom, e machia
    14     qui n’es donat a nos, Eucaristia.
    15     E que·l rebam trestuyt segramental
    16     per so que·ns leu lo pecat criminal!

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX,  València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 93.

 

Incipitario del Corpus dels Cavallers de València
Indice degli autori

Rialc