Rialc
Rao 0a.4

            Dibattiti del Cançoneret de Ripoll


    1      Bels aymis, qui be ’ndivina,
    2      pensar deu d’altruy l’enten
    3      ans que·l reprou de folia.

    4      Le prims reprous vos arrancha
    5      le Savis en l’Etiques,
    6      disen qu’amor es meyns sancha,
    7      que sola·ls ops ayda m’es;
    8      be·m val par mays qu’al, cosina,
    9      cor sol per leys em viven:
    10     donchs, be·m sofre, si be·m sia!

    11     Qu’atressi con le pex tencha
    12     que ses als val bel no res,
    13     xi l’amor e meyns que pencha
    14     cant se met en hom reves;
    15     ben ha çel sen de fadrina
    16     no ayman ço qu’es vesen:
    17     Deus, que no veu, desafia.

    18     [Aym]ar Deus ses creatura
    19     no·s pot far, ans es repres,
    20     car Crist ha fayta junctura
    21     de si, [q]e’en la Verge·s mes;
    22     per que s’es fayta vesina
    23     l’amor d’El ab la gen;
    24     l’us ses [a]ls con l’aymaria?

    25     Mals entens raysos desfina
    26     de mon xan, e gros engen,
    27     sal vostr’amor e d’aymia.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

 

Incipitario dei dibattiti del Cançoneret de Ripoll
Indice degli autori

Rialc