Rialc
Rao 0a.2

            Dibattiti del Cançoneret de Ripoll


    1      Axi con çel qui be ’sxalba,
    2      on lay·s trau poyrit de xop
    3      un adop,
    4      es perdut, perque be·s gualba
    5      de sidons e n’es ben lop;
    6      car ysop
    7      n’es cubert mes, quaus e somp
    8      de flos qu’ets de naletg
    9      perque trop lausar aletg
    10     vos a contrafar la volpa.

    11     Car, si el patro En Gualba
    12     me des leyn ab l’orsapop,
    13     ne ’N Jacop
    14     me comprava Vilalba,
    15     ne·m dava florins en cop
    16     (qu’exarop
    17     no ’s pus dolç que l’aur que·s plomp
    18     pus qu’altra matayl l’aletg),
    19     a mi etg e vos oltreg
    20     que vostr’aymar no us descolpa.

    21     En frayre, vas Deus ets somp
    22     e no us sove del retretg
    23     que us faran lay un prop letg
    24     no·y val ni fors’os ni polpa.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

 

Incipitario dei dibattiti del Cançoneret de Ripoll
Indice degli autori

Rialc