Rialc
Rao 0.122

            Poesie anonime


    1      Res en lo mon no ame tant
    2      com fas a vos qui sou mon ve,
    3      donchs sia de vostra merce
    4      que no·m fassau anar rodant.

    5      L’enuig, la pena e dolor
    6      me tolen força e poder.
    7      James pore plaser haver
    8      ffins que de vos aia favor;
    9      e no vullau vaia penant,
    10     car tot so vostre et sere;
    11     donchs sia de vostra merçe
    12     que no·m fassau anar rodant.

    13     A vos, a vos, que del restant
    14     sou la mellor de quantas se,
    15     donchs sia de vostra merçe
    16     que no·m fassau anar rodant.

    17     Que no·m fassau anar rodant.
    18     A vos, a vos, que del restant
    19     [sou] la mellor de quantas se.

 

 

 

Ed. Francisca Vendrell de Millás, El Cancionero de Palacio, manuscrito 594, Barcelona, C.S.I.C., 1945, p. 251.

3 vostra] vuestra. — 14 la] lo.

 

Incipitario di Pere de Santa Fe
Indice degli autori

Rialc