Sommario

Libri ricevuti ragionati

Rafael Alemany (edició a cura de), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Universitat d’Alacant - Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1999, pp. 380. – ISBN 84-7908-454-5

Dopo un «Pròleg» di Tomàs Martínez (pp. 7-12), contiene i seguenti studi: Jaume J. Chiner, «1997, any March? Noves dades sobre el naiximent d’Ausiàs», pp. 13-43; Costanzo Di Girolamo, «Il ‘canzoniere’ di Ausiàs March», pp. 45-58; Robert Archer, «Formes del desamor: blasmes de dones i maldit», pp. 59-75; Anton M. Espadaler, «El concepte de vergonya a l’obra d’Ausiàs March», pp. 77-93; Isabel Grifoll, «. . . ab milans caç la ganta / y ab lo branxet la lebre corredora (LXIV, 25-26): Arnaut Daniel i Ausiàs March», pp. 95-133; Emili Casanova, «Recorregut per la llengua d’Ausiàs March (1397-1458)», pp. 135-172; Vicent Josep Escartí, «Encara sobre València i Ausiàs March», pp. 173-197; Germà Colón, «Una nota sobre la recepció d’Ausiàs March a l’estranger (segles XVI i XVII)», pp. 199-215; Mariola Aparicio & Ferran Carbó, «Ausiàs March en la poesia valenciana de postguerra», pp. 217-246; Stefano M. Cingolani, «L’art al·lusiu: Ausiàs March a l’obra de Joan Roís de Corella», pp. 247-263; Vicent Martínez, «Concomitàncies entre Joan Roís de Corella i la lírica italiana medieval», pp. 265-298; Rosanna Cantavella, «Aspectes argumentals de la Tragèdia de Caldesa», pp. 299-318; Marinela Garcia Sempere, «La Istòria de la passió, un poema narratiu de Bernat Fenollar i Pere Martines», pp. 319-341; Donatella Siviero, «Jordi de Sant Jordi o l’enciclopedia dei generi lirici medievali», pp. 343-362; Josep E. Rubio, «La fe raonada en una summa en vulgar del XV: el Memorial de la fe catòlica de Pertusa», pp. 363-376.

 

 

Libri