Incipitario di Pere Martines

 

 

 

 

 

 

 

Palma tenint Jhesus alt en la çima    (98.1)

Per dar bon past a les penses divines    (98.2)

Si esta gran lira sera mal temprada    (98.3)

Torre de ffe ab grans virtuts    (98.4)

D’aquella tan alta, tan fort y gran çoca    (98.5 = 60.3)

Mostrant un greu planyer lo cel y la terra    (98.6 = 60.15)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc