Rialc

Incipitario per autori

 

file non aggiornato 

 

 

 

 

 

0.  Anonimi

0.1

0.18

0.22

0.26

0.27         Annicchiarico

0.28

0.30

0.38         Asperti

0.39

0.45

0.47

0.48

0.49

0.65

0.66

0.69

0.71

0.72         Tavani

0.81         item soppresso

0.82

0.83

0.85

0.96

0.97

0.105

0.106

0.119       rivedere e integrare con Massó Rep.

0.127

0.130

0.131

0.133

0.135

0.136

0.138       Giannetti

0.142

0.143       Tavani

0.148                               (41)

 

0bis.  Anonimi aggiunti

 

0a.  Dibattiti del Cançoneret de Ripoll

 

0b.  Dibattiti sul Capellà de Bolquera

 

0c.  Canzoni del Corpus dels Cavallers de València

 

0d.  Canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifics»

 

0e.  Canzoni e sparse d’amore

 

0f.  Dibattiti con Rafel

 

0g.  Sirventesi contro Barcellona

 

0h.  Canzoniere di vite dei santi

1-59                                 (59 x 2 = 118)

 

1.  Pere d’Abella

 

2.  Lluís Alcanyís

 

3.  Pere Alcanyís

 

4.  Pere Alemany

 

5.  Berenguer d’Anoia

 

6.  Pere Antoni

 

7.  Pere d’Anyó

 

8.  Blai Assensi

 

9.  Lluís d’Averçó

 

10.  Mossèn d’Avinyó

 

11.  Ferran d’Ayerbe

 

12.  Baltasar Joan Balaguer

 

13.  Mossèn Barceló

 

14.  Fra Joan Basset

 

15.  Pere Bell

 

16.  Pau de Bellviure

 

16bis.  Bernat

 

17.  Bertomeu

 

18.  Joan Blanc

 

19.  Andreu de Boixadors

 

20.  Capellà de Bolquera

 

21.  Jaume Bonet

 

22.  Francesc Borgognyo

 

23.  Tecla Borja

 

24.  Jaume del Bosch

 

25.  Joan del Bosch

 

26.  Joan Francesc Boscà

26.3         cfr. JBMasdovelles*

 

26bis.  Ramon Boter

 

27.  Pere Busquets

 

29.  Antoni Canals

 

30.  Pere Miquel Carbonell

30.1

30.4

30.4a

30.5

 

31.  Berenguer de Cardona

 

32.  Ramon de Cardona

 

33.  Dalmau de Castellnou

 

34.  Joan de Castellnou

 

35.  Francí de Castellví

 

36.  Joan de Castellví

 

37.  Lluís Català

 

38.  Francesc Centelles

 

39.  Jordi Centelles

 

40.  Aimó de Cescars

 

41.  Jaume Civaller

 

42.  Artal de Claramunt

42.1

 

43.  Vicenç Comes

 

44.  Arnau de Cors

 

45.  Andreu Despens

 

46.  Bernat Despuig

 

47.  Pere Despuig

 

48.  Llorenç Diamant

 

49.  Ferran Díeç

 

50.  Rodrigo Díeç

 

51.  Bertomeu Dimas

 

52.  Arnau d’Erill

 

53.  Jaume Escrivà

 

54.  Joan Escrivà

54.3         cfr. BFenollar

 

55.  Mossèn Estanya

 

56.  Miquel Estela

56.2

56.2a

56.3

56.5

 

57.  Mateu Esteve

 

59.  Andreu Febrer

59.10

 

60.  Bernat Fenollar

60.5         (con JMoreno)

60.5a

60.15

60.16

60.16a

60.16b

60.10c

60.19

60.20

60.21

60.21a

60.21b

 

61.  Francesc Ferrer

61.10

 

61a.  Francesc Ferrer o Ferrera

 

62.  Jaume Ferrer

 

63.  Joan Ramon Ferrer

 

64.  Gabriel Ferruç

 

65.  Figueres

 

66.  Genís Fira

 

67.  Joan Fogassot

67.1

67.2

67.5

 

68.  Francesc

 

69.  Jeroni Fuster

69.4

69.4a

69.4b

69.4c

 

70.  Pere Galvany

 

71.  Joan Gamiça

 

72.  Lluís Garcia

 

73.  Martí Garcia

 

74.  Jaume Gassull

74.1

74.3

74.3a-t

74.6

74.8

74.9

74.10

74.11

74.12

74.13       (29)

 

75.  Guillem Gibert

 

76.  Francesc Martí Gralla

 

77.  Melcior de Gualbes

 

78.  Guàrdia

 

79.  Francí Guerau

 

80.  Joan Guerau

 

81.  Dionís Guiot

 

82.  Fra Hugó

 

83.  Lluís Icart

83.6         solo apparato

 

84.  Mossèn Ivany

 

85.  Francí Joan

 

86.  Perot Joan

 

87.  Joseta

 

88.  Joan Llençol

 

89.  Ramon Llull

89.1

89.2

89.4

89.5

89.7

89.8

89.9

89.11

89.12

89.13

 

89a.  Pseudo Ramon Llull

 

90.  Romeu Llull

 

91.  Llorenç Mallol

 

92.  La Reina de Mallorca

 

93.  Arnau March

 

94.  Ausiàs March

 

94a.  Pseudo Ausiàs March

 

95.  Jaume March

 

96.  Pere March

 

97.  Jeroni Martí

 

98.  Pere Martines

98.6         cfr. BFenollar

 

99.  Pero Martines

 

100.  Joanot Martorell

 

101.  Guillem de Masdovelles

 

102.  Joan de Masdovelles

 

103.  Joan Berenguer de Masdovelles

103.45

103.53

103.54

103.91

103.119

103.124

103.125

103.175

103.181   cfr. GMasdovelles

103.182   cfr. GMasdovelles

103.183   cfr. GMasdovelles

 

104.  Pere Joan de Masdovelles

 

105.  Guerau de Massanet

 

106.  Guillem Mercader

 

107.  Francesc de Mèscua

 

108.  Bernat Metge

108.2

 

109.  Bernat Miquel

 

110.  Miquel Miralles

 

111.  Mossèn Miralles

 

112.  Gabriel Mòger

 

113.  Jeroni Monçó

 

114.  Francesc Moner

 

115.  Joan Moreno

115.1

115.2

115.4

115.5

115.8       cfr. BFenollar

 

116.  Ramon Muntaner

116.1       (240 vv.)

 

117.  A. de Muntanyans

 

118.  Lluís Munyoç

 

119.  Joan de Nàjera

 

120.  Mossèn Navarro

 

121.  Ramon Novell

 

122.  Jaume d’Olesa

 

123.  Jaume d’Olesa i Sanglada

123.2

 

124.  Joan Olivella

 

126.  Bernat de Palaol

 

127.  Aznar Pardo

 

128.  Lluís Pardo

 

129  Simó Pastor

 

130.  Pastrana

 

131.  Lluís Peguera

 

132.  Pere el Cerimoniós

 

133.  Miquel Peres

 

134.  Pere Peres

 

135.  Tomàs Périz de Fozes

 

137.  Pere Pou

 

138.  Francesc Prats

138.1a-h

138.2

138.3

138.4

138.5

138.6

138.7

138.8

138.9       (16)

 

139.  Gilabert de Próixita

 

140.  Francí Joan Puculull

 

141.  Pere de Queralt

 

142.  Rafel

 

143.  Ramis

 

144.  Rajadell

 

145.  Lluís de Requesens

 

146.  Ricard

146.1       (36 vv.) 

 

147.  Jaume Ripoll

 

148.  Felip Dalmau de Rocabertí

 

149.  Fra Hug de Rocabertí

149.1

149.2

149.2a-j 

 

150.  Joan Rocafort

 

151.  Mestre Rocafort

 

152.  Jaume Roig

 

153.  Lluís Roís

153.3

153.3a

153.3b

 

154.  Joan Roís de Corella

 

154a.  Pseudo Joan Roís de Corella

 

155.  Joan Roís de Corella el Governador

 

156.  Jaume Rovira

 

157.  Jaume Safont

 

158.  Joan Salom

 

159.  Bertomeu Salvador

 

160.  Joan Cesanassas

 

161.  Joan de Sant Climent

 

162.  Narcís de Sant Dionís

 

163.  Ausiàs de Sant Joan

 

164.  Jordi de Sant Jordi

 

165.  Francesc Sant Ramon

 

166.  Pere de Santa Fe

 

167.  Ramon Savall

 

168.  Francesc Segarra

 

169.  Bernat Serra

 

171.  Blai Seselles

 

172.  Síndic del Comú dels Peixadors

172.1

172.2

 

173.  Bernat del So

173.1

 

174.  Joan Sobrevero

 

175.  Lleonard de Sors

175.2

175.2a

175.14

175.14a-d

175.14f-g

175.16

175.19

175.19b-g            (17)

 

176.  Mossèn Sunyer

 

177.  Guillem Tinter

 

178.  Montserrat Torres

 

179.  Guillem de Torroella

 

180.  Pere Torroella

 

181.  Pere Tresfort

 

182.  Anselm Turmeda

182.1

182.2

182.3

182.4

182.5

182.6

 

183.  Antoni Vallmanya

183.1

183.4

183.5

183.6

183.7

183.9

183.10

183.11

183.14

183.15

183.16

183.17

183.18

183.19

 

184.  Bernardí de Vallmanya

 

185.  Lleonard Vallseca

 

186.  Pere Lluís Valta

 

187.  Valterra

 

188.  Huguet del Vellat

 

189.  Joan Verdanxa

189.3

189.4       cfr. BFenollar 

 

190.  Joan Verdanxa el Menor

 

191.  Mossèn Verdú

 

192.  Francesc de la Via

192.1

192.2

192.3

 

193.  Jeroni de Vic

 

194.  Joan Vidal

194.2       cfr. BFenollar

 

195.  Francesc Vidal de Voyo

 

196.  Jaume de Vila

 

197.  Francesc Vilalba

 

198.  Vilarffrau

 

199.  Lluís de Vilarrasa

 

200.  Berenguer de Vilaregut

 

201.  Fra Vilagut

 

202.  Pere Vilaspinosa

 

203.  Narcís Vinyoles

 

204.  Ramon Vivot

 

 

 

Mancanti:

Totale Rialc (tranne nuovi inediti):     1680