r2

 


LE = Lírica escanejable

N = textos promesos narrativa

NE = Narrativa escanejable

verde = testi già in linea

Ultimo aggiornamento: 29 gennaio 2002


sequenza spazio-immagine::

Roman">&nbsp;<a href="index.html"><img border="0" src="immagini/logoindice.jpg" alt="Rialc" width="50" height="53">

Nei Titoli, ricordarsi di collegare 61.10, 175.14 e 192.2 alle pagine.

Rivedere i collegamenti di:   Rao 60.16 = 189.4 = 194.2 = 202.4, 60.16a, 60.16b, 60.16c (doppie redazioni)


Testi mancanti

 

0.  Anonimi

0.18   NE (Ed. R. Aramon i Serra, ‘Dos textos versificats en català de la carta tramesa del cel’, EUC,  XIV ( 1929): 279-98; també en els seus Estudis de llengua i literatura (Barcelona: IEC, 1997), pp. 157ss. Es tracta del text del ms. 451 de la BC. Vid. Addenda A per a una altra versió). — (controllare Compagna) NP

0.22   IZQUIERDO

0.45   IZQUIERDO

0.48   (Franchi, da controllare) NP

0.65   IZQUIERDO

0.71   (Franchi, da controllare) NP

0.72   Tavani

0.96   NE (ed. Aramon 1955, ripubblicato 1997 in Estudis de lengua ...) NP

0.97   LE (ed. Bofarull 1865, Andreoli, da controllare con Aramon 1997, Università) NP

0.105   NE (Ed. Aguiló, Cançoner obretes (1873-1900), s.p. Hi ha modernització a la MOLC, 96. Segons Massó, Repertori, p. 556, hi ha una altra edició de Bulbena (1903) en base a un manuscrit (deu ser una mentida). Aguiló edità una ed. de 1635, la més antiga coneguda. Se sol datar, amb imprecisió, finals XV-in. XVI, però no està clar que la llengua sigui medieval) R

0.106   NE (ed. Faraudo, III, fasc. XIII, p. 9, da trovare) NP/R

0.130   NE BG

0.136   NE (Franchi, da controllare) NP

0.142   NE (ed. Thiolier-Mejean 1996, da trovare) NP

0.143   Tavani

 

Oh.  Canzoniere di vite dei santi (on line)

1-59   NE (ed. Foulche & Massó, Andreoli, mancano pp. 56-57, 68-69, 72-73, 80-81, 84-85, 102-103, 292-293, 345) NP

Questi i versi corrispondenti alle pagine mancanti del Cançoner:
0h.1 vv. 84-110 + Oracio
0h.9 vv. 13-62
0h.17 vv. 40-66
0h.24 vv. 1-13 e 65-116
0h.26 vv. 65-100 + Oracio
0h.29 vv. 38-85
0h.51 vv. 91-92 + Oracio
0h.53 vv. 86-110 + Oracio

30.  Pere Miquel Carbonell

30.1   LE (ed. Bofarull 1875, da trovare) NP

30.5   LE (ed. Bofarull 1875, da trovare) NP

 

56.  Miquel Estela

56.2  Turró BG

56.2a Turró BG

56.3   Turró BG

56.5   Turró BG

 

59.  Andreu Febrer

59.10 Comèdia   NE, NP

 

60.  Bernat Fenollar

60.19   Turró BG

 

103.  Joan Berenguer de Masdovelles

103.45   Turró BG

103.53   Turró BG

103.54   Turró BG

103.91   LE (ed. Valls 1912 o ed. Aramon?, da trovare) NP

103.119   LE (ed. Valls 1912, o ed. Aramon?, da trovare) NP

103.124   Turró BG

103.125   Turró BG

103.175   Turró BG

 

108.  Bernat Metge

108.2   NE (ed. Riquer 1959, Università) NP

 

149.  Fra Hug de Rocabertí

149.1   Turró BG

 

170.  Bernat Serradell

170.1   NE (ed. Pacheco 1971, da trovare) NP

   

175.  Lleonard de Sors

175.2   Turró BG

175.2a   Turró BG

175.2b   BG?

175.14   N BG

175.14a-d   N BG

175.14f-g   N BG

175.16   Turró BG

 

182.  Anselm Turmeda

182.1   N BG?

182.6   LE (ed. Olivar 1927, da trovare) NP

 

183.  Antoni Vallmanya

183.1   Auferil??

183.4   Auferil??

183.5   Auferil??

183.6   Auferil??

183.7   Auferil??

183.9   Auferil??

183.10   Auferil??

183.11   Auferil??

183.14   Auferil??

183.15   Auferil??

183.16   Auferil??

183.17   Auferil??

183.18   Auferil??

183.19   Auferil??

183.21   Auferil??

 


Aggiunte

 

Attenzione: alcuni di questi testi sono già in linea

 

Anònims

NP    A  Car lo dicmenge colt no es [Carta vinguda del cel/2] Cf supra  0,18 

Ed Aramon (cit. 0,18),  p. 157 =  ms. 732 de la BC.  Es un altre testimoni, amb moltes variants substancials, tant per redacció com per no coincidència amb l’altre testimoni. Convé editar-lo per separat, com fa Aramon.

• NP    C En nom de la sancta Trinitat [Lucidari]

Ed. E. Duran & J. Requesens, Profecia i poder al Renaixement (València: 3i4, 1997), pp. 343-67. Editen un dels 4 mss. existents (BC, 485), però donen les variants importants dels altres testimonis, dos d’ells ja editats (cap dels quals figurava tampoc a Parramon). No val la pena fer-ne una edició crítica de debò, altrament problemàtica perquè un ms sembla inaccessible (ibid. 347).

• NP    D Despertar-s’à l’àguila [Profecia]

Ed. Duran & Requesens (cit C), pp. 385-407 (395-96). Ja hi havia una edició de Faraudo (Una profecía valenciana, València 1952), tampoc inclosa a Parramon.

• NP    H Senyor ver Deus tot poderos

Ed. Bohigas 1985 (cit. 0,131), p. 243-44. És el vuitè text dels editats. No s’entén per què Parramon el va ometre. No sembla basat en un psalm i potser convé donar-li un número a part, tot i que la unitat amb 131 és evident. (Andreoli)

• NP    I  Teodosi hac nom son paire [Vida de Santa Margarita/2]

Frank, ER, II (1949-50), 93-106. Veg supra 0, 136

• R     J ********

Textos alquímics, ed. M. Pereira (Florència 1999): ref. LBadia (2 mss, una a Corpus Christi, Cambridge, i l’altre a una univ. americana)    Pereira-Spaggiari 1999 + altri eventuali

• NP    L  … porpra … [frag. Passió Vallclara]

Ed. Soberanas, “El fragment passionístic de Vallclara del s. XV”, Misc. G. Colon/6: Estudis de llengua i lit. catalanes, 33 (1996), pp. 71-87.

• BG     N ******* [com rentar-se les dents]

Bib. Vaticana, ms. Barb. lat. 311. Ref a Rubió, Vida española en la época gótica, p. 233.   NON RISULTA NEL MS.

 

89 Ramon Llull

• NP      A  ********* [Cent noms de Déu] Ed. Galmés, ORL, XX (1936), 75-170.

• NP      B  [Proverbis rimats de l’Arbre exemplifical, integrat a l’Arbre de Ciència] Són quatre sèries (flor eviternal, flor maternal, flor cristinal, flor divinal). Ed. dins RLlull, Obres essencials, I (B: Selecta, 1957), pp. 834-35 (paràgrafs. 14-17). J. Romeu, Poesies (B: Enciclopèdia catalana, 1988), pp. 69-70, només edita tres sèries, però millor.

 

Altre aggiunte: Sant Antoni abat (Veronica Orazi, «L’inedita Invencio del cors de Sant Antoni abat, racconto devoto catalano del XIV secolo», Medioevo e Rinascimento, 8, n. s. 5, 1994, pp. 63-99).

 

Bernat Estruç (58.1): aggiungere la punteggiatura. Passi en cobles: punteggiatura.

 

RIVEDERE SUL TESTO A STAMPA 138.2 (ERRORI DA SCANNER)

 


Sommario