1360 regardan] gardan (–1) Brr su A

1365 belazor] balazor Brr su A

1380 qui la·i a, -l- soprascritto

1382 E·l feres] Els fers (–1) Brr su A

1383 a la lança, la soprascritto

1389 ditz t? biffato que

1395 cort e gros] cort g. (–1) Brr su A

1401 las] la

1408 E ac] Ac (–1) Brr su A

1411 E ac] Ac (–1) Brr su A

1413 E·ls] El Brr su A

1432 E a tost] E tost (–1) Brr su A

1435 as] ai Brr su A 

1436 pauc que prezatz] pauc prezatz (–1) Brr su A

1443 ab mas armas ] ab armas (–1) Brr su A

1447 forcas]forcar Brr (A focas)

1448 .xxxiii.] xxxiiis (A .xxx. e tres)

1462 Poiria esser esp. Esser

1471 farai] fai (–1) Brr su A

1482 Calacom] Car l’um (–1) Brr su A

1488 aital] tal (–1) Brr su A

1496 Es] E Brr su A

1500 Que vos] Vos (–1) Brr su A  

1502 Ne penrai pas] Non p. fas A

1507 avias -i- soprascritto

1514 Merce quier] Merce uos  q. (+1) Brr su A

1537 E dis li] E dis (–1) Brr su A

1541 Ab aitant] Ab tant

1551 esta] asta Brr su A

1566 iras t’en] uai ten (–1) Brr su A

1574 loguer] gizerdon (?) (+1) Brr su A

1577 diluns] lunidi (+1) Brr su A

1585 Non o a] Non a (–1) Brr su A

1589 dreichament] dreichamet Brr su A; sinqen] .xv. Brr su A

1611 si·us] sis uos (+1) A  

1613 En nan] E nan Brr

1625 dirai] dira Brr

1630 un bel arbre] un arbre (–1) Brr su A

1632 E aquec] e quec (–1) (cfr. 1552)

1634 que la lansa] que lansa (–1) Brr su A

1636 seigna] enseigna (+1) Brr su A

1663 seignor] seigno

1673 membra·l] membra li (+1) Brr su A  

1706 que vos] queus (–1)

1709 Te venra aici lassar (–1) Brr su A

1711 E Jaufre] A J., ma iniziale miniata con richiamo in margine e, Brr su A

1732 tu o verras] o u. (–1) Brr su A

1745 es·se totz] es totz (–1) Brr su A

1770 ac] ab Brr su A

1781 dart en esp. Embagat

1786 bran] plan Brr su A

1794 Que·l bos ausbergs] Quel ausbergs (–1) Brr su A

1801 Can vi que totz sos dartz ac traitz Brr su A

1808 lo serventz] los s. Brr su A

1813 denan se] denan da se (+1) Brr su A

1814 agra] agran Brr su A

1837 que·us] que ne (+1) Brr su A

1874 de la man] de man (–1) Brr su A

1883 es agg. in marg. a destra della colonna

1885 El sol manca (–2), Brr su A

1891 dis el] per esp. dis el

1895 Segue Brr su A (rip. dopo):

 

   Pueis pren lalansa elescutz

   Et es puiatz deliuramen

   E laissal estar euai s’en.

   Cho fon le di martz ben maitin

   Que iaufre ses mes el camin

   Et es lo seruentz remansutz

   Los pes totz els brasses ronputz

       

1896 Segue: De pois que tagi consegut Brr su A

1897 quels pes toutz] quels toutz (–1) Brr su A

1902 .xxx. e .v.] xxv (–2) Brr su A

1912 .xxxv.] xxv (–1) Brr su A

1913 estan] stan (–1) Brr su A

1916 Car anc saïns] Car sains (–1) Brr su A

1917 aisso] ies (–1) Brr su A  

1933 N’i vos] nius (–1)

1934 percebutz] apercebutz (+1) Brr su A

1935 veras] uerai Brr su A

1941 vols] uol Brr su A

1957 seiner manca (–2), Brr su A

1962 .Xxx. e .v.] xxv (–2) A

1968 Qu’enans] Aintz (–1) Brr su A

1975 demandas] demandau Brr su A; que·ns] que res (+1) Brr su A

1976 ves] ueu Brr su A

1977 gran e fera] gran ferias Brr su A

1989 li ai] las (–1) Brr

1990 vengi] uing (–1) Brr su A

1993 cavalliers] cauaualliers Brr su A

1995 fossetz] fos (–1) Brr su A

2003 agenoilatz] en enclinatz Brr su A

2004 e·s] el

2009 Manda·ns que·t vols] Mandan quet uol Brr

2014 am] mam Brr su A

2020 que] qui Brr su A

2030 cascuns repon] cascuns li r. (+1)

2033 cho que] cho (–1) Brr su A

2038 a] ai Brr su A

2039 Vos de] Barons dis (+1) Brr su A

2040 que·us] que uous  (+1) A

2042 Que] Qua Brr su A

2043 auriatz si noi anauatz Brr su A

2044 contatz] contauatz (+1) Brr su A

2047 cavals] caual  Brr su A

2056 E tot lor arnes] E totas sas armas (+1) Brr su A

2059 en an pres] en apres

2062 amonesta] amonestal (+1) Brr

2064 on] hom Brr

2069 col] com lo (+1) Brr su A

2070 pueisas] piesas Brr

2073 jairetz] iaieretz (+1) Brr su A

2074 tenon] tenet Brr su A

2084 diseron] dizon (–1) Brr su A

2086 que·ns] que uos (+1) Brr su A

2088 Jaufre] E iaufre (+1) A

2091-94 mancano in B; Brr su A

2096 fon] son

2099 Trobero·l] Troberen lo (+1) Brr su A

2107 aisi] uns (–1) Brr su A

2113 que anc] canc (–1) Brr su A

2129 Que·ns] Quen Brr su A

2136 L’arnes] Larmes Brr su A

2143 o a- soprascritto -uen

2144 aiam] aim Brr su A

2146 raizenzon] raizon Brr su A

2148 trames lai] trames (–1) Brr su A

2166 s’es sus] se sus Brr 

2168 vim] ueim (+1) Brr su A

2172 estrunatz] estunatz Brr su A

2173 non agg. in margine destro

2176 enantz] enatz Brr su A

2185 e sens] sens (–1) Brr su A

2186 present] prent Brr su A

2195 Doas] Que doas (+1) Brr su A

2200 se sera] se se sera (+1) Brr su A

2203 Tro que] Tro (–1) Brr su A

2212 non se vol] non vol (–1) A

2220 saurs] luzens (+1) Brr su A

2227 ne] no Brr

2267 venc s’en totz] uenc t. (–1) Brr su A

2270 vieu] mieu  Brr su A

2278 lo·t] lo te (+1) Brr su A

2279 viu o mort] o uiu o m. (+1) Brr su A

2287 miga] minga Brr

2290 l’en] ien Brr su A

2301 Ab tan] Ab aitan (+1) Brr su A

2305 Ab aitant] Ab tant (–1)

2319 ueiltz] ueilitz Brr

2320 Ab tant ve·us] Ab aitant uei (+1) Brr su A

2321 Et a una] Et una (–1) Brr su A

2326 Grosses] E grosses (+1)

2330 ceillas] eiellas Brr su A

2332 las] la Brr su A

2346 Iest te vengutz] Iest u. (–1) Brr su A

2353 que·l li] quilli Brr su A

2376 polpil] polpis Brr su A

2392 deslugat] desugat

2404 lansa] la lansa (+1) Brr su A

2409 puesca] posca esp. p.

2412 Et antz] Et enantz Brr

2413 el  segno biffato (p?) bratz

2435 o aia scritto su ouia?

2436 Et il biffato a

2441 deig] dig Brr su A

2458 anc] ano

2465 apres] pres (–1) Brr su A

2470 en la] sus en la (+1)

2488 escu] scu (–1) Brr su A

2494 qui·t] qui te (+1) Brr su A

2504 Digatz me] Digatz (–1) Brr su A

2508 rendrai] rendras Brr su A

2512 Cujei] Cuie Brr su A

2515 gitei] giteis Brr su A

2529 cercan –t esp.

2531 lai] lal Brr

2532 quer] que Brr su A

2536 a vos] uos (–1) Brr su A

2551 foras] fors (–1) Brr su A

2555 tan dir] dir (–1) Brr su A

2556 Que] Qui  Brr su A

2557 De que s’es] De ses (–1) Brr su A

2559 de saïns] del pas (–1) Brr su A

2573 dos ans] dos (–1) Brr su A

2578 puosc -o- soprascritto

2584 Et es] Et (–1) Brr su A

2595 proesas] pesas Brr su A

2596 bons] bon; las] la Brr su A

2599 qu’es] que Brr su A

2620 non a un] non un (–1) Brr

2621 mot segno biffato trobar

2623 Inizio frammento c

2642 e·l desliurarai] e dels liurarai Brr su A

2645 Interruzione frammento c