Br

       Jaufre


    9200   Ab tant venc al castel Fellon,
    9201   E cant fon el castel vengutz,
    9202   Jaufre fo mout ben receubutz.
    9203   E Jaufre dis: “Faiss’on venir
    9204   Un metje per Fellon garir;
    9205   Pueis fara vostre mandamen,
    9206   Domna, c’aisi m’o a en coven,
    9207   Que tot so que volres mandar,
    9208   Deu atendre ses traspassar.”
    9209   Ab tant ve·us lo metje vengut,
    9210   E vi Fellon mout esperdut,
    9211   Ez a·l sas plagas regardadas,
    9212   D’aiga e de vin blanc lavadas,
    9213   Pueis an lo en un lieg colgat.
    9214   Ab atant la domna a sonat
    9215   Dos escudiers alegramentz:
    9216   “Baron, anatz tost e corentz
    9217   Lai en cel castel per vezer,
    9218   E non remanga per aver,
    9219   Que non aiam pron que manjar!”
    9220   Ab tan s’en prenon az anar,
    9221   Ez an faitz amenar moutons,
    9222   Bous, porcs e gruas e paons,
    9223   E gran ren d’autra salvazina,
    9224   Car mout n’eron en bon’aisina.
    9225   Cant lo manjar fon asermat,
    9226   Lavon tuit e son s’asetat
    9227   E manjeron mout volontier,
    9228   E jent lor servon li scudier.
    9229   E cant agrun assatz manjat,
    9230   Pron, a tota lor voluntat,
    9231   Jaufre se levet tot primiers,
    9232   Ez apres totz los cavalliers
    9233   E son vengut a lor seinor.
    9234   E Jaufre ac mout gran dolor
    9235   Intz en son cor e pensamentz,
    9236   Car non era ab Brunesentz.
    9237   E ven ab la domna parlar
    9238   Con puesc’a Brunesentz tornar.
    9239   E la domna, que·l vi venir,
    9240   Levet se per el acuillir
    9241   Ez a·l asegut josta se
    9242   E sonri cant a vist Jaufre,
    9243   E dis: “Seiner, ben sai, per Dieu,
    9244   Que l’estage d’aisi·us es grieu;
    9245   Mas ie·us dic ben per veritat,
    9246   C’aisi, com en tuitz ajostat,
    9247   Seren ab Brunesentz deman,
    9248   Ez aiso promet vos de plan.”
    9249   “Domna, la vostra gran merce,”
    9250   Si li a respondu Jaufre;
    9251   “Mas l’auçel prec me fazas dar,
    9252   Que a Fellon vi aportar,
    9253   Que donar l’ai al rei Artus:
    9254   Aquel en voill e non als plus.”
    9255   “Seiner, aquel vos er rendutz.”
    9256   Ab aitant ez il son vengutz
    9257   Denantz Fellon, que jatz nafratz,
    9258   Jaufre ez ella latz e latz,
    9259   E dis la domna a Fellon:
    9260   “Seiner, Jaufre, lo fil Dovon,
    9261   Vos prec que donetz vostr’auçel,
    9262   Cel ab que casses el pradel
    9263   Las gruas, que li cavalier
    9264   Viron e nos autre a regier.”
    9265   Fellon dis: “Domna, del auçel
    9266   Podetz far so que·us sia bel,
    9267   E de me trastot ensament,
    9268   Qu’i soi per vostre mandament.”
    9269   La domna dis: “Al bon matin
    9270   Voill que·ns metan el dreitz camin
    9271   Per anar a la cort Artus.
    9272   E cant seren puiatz lai sus,
    9273   Nos trobaren en nostra via
    9274   Domnas e gran cavallaria
    9275   E irem mieltz enconpaignat.”
    9276   “Domna, a vostra voluntat
    9277   Me podetz menar ons volretz,
    9278   Aissi con cel qu’es vostre pretz.”
    9279   Ab aitant son partit d’aqui
    9280   Jaufre e la domna autresi;
    9281   Ez an faitz lo vin aportar,
    9282   E pues son se anat colgar.
    9283   Tantost co·l jorntz fon esclarçitz,
    9284   Jaufre s’es causatz e vestitz,
    9285   E serviron li dos donçels;
    9286   E d’autres, que vengron ab els,
    9287   An li aportat d’aiga clara,
    9288   Don lavet sas mans e sa cara.
    9289   E pueis vai al mostier orar.
    9290   E cant venc, mandet ensellar
    9291   La domna un bel palafre,
    9292   En c’anes cavalcant Jaufre.
    9293   E mentre tan que li scudier
    9294   Torcon ez ensellon destrier,
    9295   La domna lor fes totz disnar.
    9296   Mas ja d’aço non voill parlar,
    9297   Que trastot fon a lor talen,
    9298   Azautz ez asermadamen.
    9299   Ab aitan an apareillat
    9300   Un lietz, on an Fellon colgat,
    9301   E meto·l sobre dos cavals.
    9302   E passon lo pueg e las vals
    9303   E son vengut pres de la fon.
    9304   Ab tan la domna vai amon
    9305   Ez a lor si apareillat
    9306   Lo pas, que trastut son passat.
    9307   E cant sun tuit puiatz lai sus,
    9308   Li mesacies, c’al rei Artus
    9309   Eron anat, son tuit vengut
    9310   E cant an dita la salut,
    9311   Conteron so que lor mandet
    9312   Lo rei Artus e comandet.
    9313   E contet o l’uns enaissi
    9314   Con aras auziretz de mi:
    9315   “Domna, manda·us lo rei Artus
    9316   Que·l dol non voillatz menar plus
    9317   E atendetz aici Jaufre;
    9318   Car calc’aventura·l rete,
    9319   Que non es mort ne confondutz.”
    9320   E Brunesentz a·ls entendutz,
    9321   Que ac mout gran gautz e sobrier.
    9322   Ab aitan ve·s un escudier
    9323   Que dis novas a Melian:
    9324   “Seiner, ieu veu la cavalcan
    9325   De cavalier entro a cent.”
    9326   E Melian tost e corent
    9327   Tot a pe va devas la fon.
    9328   E non ac anat gaire lon,
    9329   Quetz el a Jaufre conegut.
    9330   Ab aitant Jaufre es desendut,
    9331   E van s’estreiner e baisar
    9332   E comenson s’en as anar
    9333   Davaus la tenda tot correntz,
    9334   En que jazia Brunesentz.
    9335   E Brunesentz, que·l vi venir,
    9336   Ac tal gautz que no·l pot motz dir,
    9337   Mas que·l va mantenen baisar,
    9338   E fes lo josta se asetar
    9339   E daus l’autra part Melian.
    9340   E·l gautz fon a sobrier mout gran
    9341   Que a·l senescal ez Augier
    9342   E tuitz li autre cavalier.
    9343   E cant se foron asetat,
    9344   Brunesentz premier a parlat:
    9345   “Seiner Jaufre, gran marrimen
    9346   M’aviatz donat e cozen,
    9347   So·s promet ben, si Dieus m’aiut,
    9348   De vos que avian perdut.
    9349   Non sabiam consi ni con,
    9350   Mas que eravatz en la fon,
    9351   De que tuit eravan marrit.
    9352   E per so que eravatz garnit,
    9353   Nos era viaire a totz
    9354   Que tro al fon fosses casotz.”
    9355   E Jaufre a lor tot contat,
    9356   Con fon ni consi ez anat,
    9357   Ne consi la domna la·l mes,
    9358   Ne con del cavallier o fes,
    9359   Que la domna desaritava
    9360   A tort, que merce no·i trobava,
    9361   Ni consi en canp l’a vencutz,
    9362   Ni con a la domna rendutz,
    9363   Ni con ab el s’en puiet sus
    9364   Per anar a la cort Artus.
    9365   E cant tot lor o ac contat,
    9366   Ab aitant ez il son levat
    9367   E son s’en vengut a Fellon,
    9368   Qu’era dedintz son paveillon,
    9369   Que hom li avia tendut,
    9370   On jazia mout esperdut,
    9371   Car aitant fort era nafratz
    9372   Que mais no cuj’esser sanatz.
    9373   E la domna er’ab Fellon,
    9374   Que Jaufre passet per la fon;
    9375   E cant a vista Brunesen,
    9376   Levet se tost de mantenen
    9377   Ez a·ls mout gen aconpainatz,
    9378   Ez ab aitan son s’asetatz.
    9379   E Brunesentz pres li a dir:
    9380   “Domna, ben vos dic ses mentir,
    9381   Ben degratz aver desfizada
    9382   Me e tota ma cavalcada,
    9383   Antz que Jaufre n’acses menat
    9384   Aissi a mala volontat.”
    9385   “Domna, prec vos, per gran merce,
    9386   Que no·us sia mal, car Jaufre
    9387   M’a estorta e m’a renduda
    9388   Ma terra c’avia perduda,
    9389   Que·m tolea aquest a tort,
    9390   Don dei esser alegra fort.
    9391   Car, domna, vos n’est leu garida,
    9392   Mas ieu fora totz tenps marrida,
    9393   Si mos cors en fos confondutz,
    9394   Ni mos castels li fos rendutz.”
    9395   E Brunesentz a·l respondut:
    9396   “Pueis qu’enaissi ez avengut,
    9397   Platz mi, que enaissi es estorta;
    9398   Mas ieu en cujei esser morta
    9399   Tot per lo dol, que per als non.”
    9400   Adonc li respondet Fellon:
    9401   “Domna, lo seiner que nos fes,
    9402   Trames en aquel loc Jaufres,
    9403   Que preses venjansa del tort,
    9404   Qu’ieu fasia sobrier e fort
    9405   A la domna, que guerroiava,
    9406   Que ab me merce non trobava;
    9407   Enantz ella e son castel,
    9408   Que a mout fort e bon e bel,
    9409   Cujava aver consegut.
    9410   Mas Jaufre l’o a tot rendut,
    9411   Que m’a vencut e m’a nafrat,
    9412   Que jamais non serai sanat;
    9413   E vol m’en a la cort menar
    9414   D’Artus, lo bon rei, que Dieu gar.”
    9415   E cant aiso agron auzit,
    9416   Que apereillat e garnit
    9417   Eron de la cort az anar,
    9418   E Melian pres a parlar:
    9419   “Ie·us dirai consi o farem:
    9420   Al bon maitin nos nos metrem
    9421   El camin, que irem a la cort,
    9422   E conseill que fassas biort
    9423   Tuitz li cavallier c’aisi son.
    9424   E siam .x. c’as esperon
    9425   Nos n’anem entro al castel,
    9426   On es le rei, per far sanbel,
    9427   Cais que nos siam lor guerrier.
    9428   E Quex sai que vera primier
    9429   Per consegre lo un de nos.
    9430   Ez ieu, Jaufre, dic lo a vos,
    9431   Que si ja ab vos ven jostar,
    9432   Los arsons li fassas voidar.”
    9433   E Jaufre li a respondut:
    9434   “Jamais non voill portar escut,
    9435   Si ab me si pot encontrar,
    9436   Qu’ieu no·l fassa a pe tornar
    9437   Per sol l’ancta que dis de mei
    9438   En la sala denant lo rei.”
    9439   Ab aitant an pres comïat
    9440   E son s’en tuit ensems anat
    9441   Tro a la tenda a Brunesentz.
    9442   E non fan autre parlamentz,
    9443   Mas que cascuns se n’es anatz
    9444   En cel luec on fon albergatz.
    9445   Cant venc al maitin, que·l jorn par,
    9446   Ez ill mandaron ensellar,
    9447   E cant an lor arnes plegat,
    9448   Ez ill son el camin intrat
    9449   De Carduol, o·l reis Artus es.
    9450   Ab tant Melians e Jaufres
    9451   Ab .viii. d’autres se van armar
    9452   E van a Carduol asautar,
    9453   E vengron tro pres del portal.
    9454   Ab aitant Quex, lo senescal,
    9455   S’es apareilatz e garnitz
    9456   Ez es fors del castel eissitz,
    9457   E venc aconsegent Jaufre
    9458   E dis: “Mal fon faitz, per ma fe,
    9459   Cavallier, car aissi vengues!”
    9460   Ab aitant giret se Jaufres
    9461   E conoc Quex lo senescal,
    9462   Ez a·l ditz: “Vos venetz plus mal!”
    9463   Ez el mes se denan lo scut
    9464   E broca ves el per vertut.
    9465   E Quex, que·l vi ves si venir,
    9466   Cobre·s ez es l’anatz ferir,
    9467   Que tota la lansa briset.
    9468   E Jaufre minga no·s peccet,
    9469   Antz li det tal sus en l’escut,
    9470   Que totz lo·l a fraitz e ronput,
    9471   Ez a·l del caval derocat,
    9472   Si qu’a pauc no l’a degolat.
    9473   E can se vol en pes levar,
    9474   Anet a una part tonbar.
    9475   “Quex, ara conoc ben e cre,
    9476   Que ibri es,” so dis Jaufre.
    9477   Ab tan va·l caval aregnar
    9478   E comensa l’en a menar.
    9479   E tuit li autre cavallier
    9480   Cridon a Jaufre: “Ja non er
    9481   Qu’enaissi en menetz lo caval!”
    9482   E venc brocan per mietz le val
    9483   Ves Galva, que a conegut:
    9484   “Galvan, a vos sera rendut
    9485   Le cavals, que az altre non.”
    9486   Galvan conoc Jaufre al son
    9487   E mantenen va·l abraçar,
    9488   Ez ac gautz cant lo vi tornar
    9489   Quiex a pe deves lo castel.
    9490   Ez a totz los autres fon bel,
    9491   E prenon s’a meravillar,
    9492   Cant il los viron abrasar.
    9493   Ab tant un escudier entret
    9494   El castel, c’al rei o contet,
    9495   Que Jaufre es, lo fil Dovon.
    9496   “Com Jaufre?” lo reis li respon.
    9497   “Seiner, il es, si Dieus me gar,
    9498   Que·l vi a Galvan abrasar,
    9499   E derocet lo senescal
    9500   A jonta lai en un coral.”
    9501   E·l reis ac gautz e fa cridar
    9502   Als cavalliers que ensellar
    9503   Fasson ades per acullir
    9504   Jaufre, que ven, “So ausem dir.”
    9505   Ab aitant lo rei es puiatz
    9506   Ez eis ne fors ben compainatz,
    9507   Que ben furon, si Dieus mi sal,
    9508   Mil e .vi. cent tuit a caval
    9509   Estiers los autres a regiers,
    9510   Qu’eron borzes e mercadiers.
    9511   E non an gaire cavalcat,
    9512   Que·l reis a·l senescals trobat;
    9513   E cant lo vi a pe venir,
    9514   Comensa·l aqui eis a dir:
    9515   “Quex, e com es cambateratz?
    9516   Avetz vostre caval prestatz?”
    9517   Quex, cant l’ausi, fon fort iratz,
    9518   E no s’o tenc a nul solatz.
    9519   “Seiner, ben podetz far escern;
    9520   Mas tuitz li diable d’enfern
    9521   Mi ronpo·l col, cant mais per crit
    9522   C’om fassa, m’en sirai garnit.”
    9523   E·l reis ac gautz e pres l’a dir:
    9524   “Quex, non deu om tant aseguir,
    9525   Com l’en fassa aunitz tornar.”
    9526   Ab tant Quex s’en pren az anar,
    9527   Que non vol plus lo rei auzir,
    9528   Qu’iratz es de so que l’au dir.
    9529   Ab aitant ve vos Melian,
    9530   Brunesentz, Jaufre e Galvan,
    9531   Que son ab lo rei ajostat.
    9532   El reis es pros ez enseinat
    9533   Ez a Brunesentz saludada
    9534   Ez apres tota sa mainada,
    9535   Pueis a ditz a Jaufre aital:
    9536   “Jaufre, Quex, nostre senescal,
    9537   Avetz lai laitz envergoinat
    9538   De son caval, que·us a laissat.”
    9539   “Seiner,” so li a ditz Jaufre,
    9540   “Vos sabetz si tortz es de me.
    9541   Seiner reis, cant ieu m’enanti
    9542   Segre Taulat, que·l colp feri
    9543   Al cavallier per la petrina,
    9544   Que aucis denan la raïna,
    9545   E Quex ditz: “Cant auretz begut,
    9546   Amicx, mais auretz de vertut;
    9547   Ez ieu dar vos n’ai ab lo ‘nap.”
    9548   Mas ieu car li vendera·l gap,
    9549   Seiner reis, si non fos per vos.
    9550   Non es tan mal ni enuios,
    9551   Mas el sap ma lansa con fier,
    9552   Que laissat m’en a son destrier.”
    9553   E·l reis l’a ditz: “Non m’es jes mal,
    9554   Jaufre, si Dieus m’aiut ni·m sal;
    9555   Ennantz m’es bon, que n’es aunitz
    9556   Per sos gaps e per sos fols ditz.”
    9557   Ab tant son el castel vengut
    9558   E son el palais desendut.
    9559   E la raïna es eissida
    9560   De sa canbra mout ben garnida,
    9561   Ab de domnas entro a cent,
    9562   E venc s’en el palais mout jent.
    9563   Ab aitant totz los cavalliers
    9564   Levon, e Jaufre totz primiers
    9565   Es vengutz denantz la raïna,
    9566   Que ac la color fresca e fina.
    9567   E la domna fon mout cortesa,
    9568   Franca, enseinada ez apresa;
    9569   Saludet Jaufre tot primiers
    9570   E totz los autres cavaliers.
    9571   E pueis son az una part mes
    9572   La pros raïna e Jaufres.
    9573   E·l reis sec delatz Brunesentz,
    9574   La domna dels enseinamentz,
    9575   E tuit li autres autresi
    9576   Solason las autras aqui.
    9577   La raïna dis a Jaufres:
    9578   “Seiner, mout vos ren grantz merces
    9579   Del servisi que m’avetz faitz,
    9580   E dic vos ben per atrassaitz,
    9581   C’anc non receup maiors honors,
    9582   Ni anc rois ne enperadors
    9583   No poc faire plus ric present
    9584   Com de Taulat e dels cinc cent
    9585   Cavallier, c’aisi·m trametes.”
    9586   “Domna,” so li a ditz Jaufres,
    9587   “D’aiso gracias no·m rendatz,
    9588   Qu’encaras som apareillatz,
    9589   Se negun per fol ardimen,
    9590   Per follesa ne per fol sen
    9591   Vos cujava desmesurar,
    9592   Ben fos fins, de l’ancta venjar.”
    9593   “Seiner Jaufre, ara·m digatz,
    9594   Aquesta domna c’amenatz,
    9595   Qui es; car mout mi par honrada,
    9596   Franca, cortesa ez enseinada.”
    9597   “Domna, aiso vos dirai ieu ben,
    9598   Que ja no·us mentirai de ren.
    9599   Aquesta a nom Brunesentz,
    9600   La domna dels enseinamentz.
    9601   Ez a un castel mout cortes,
    9602   On son cavallier e borjes
    9603   Plus de .xx. milia casatz.
    9604   E·l castel es Monbrun clamatz,
    9605   Ez a·n d’autres entro a trenta,
    9606   E non cuitz que hom m’en desmenta,
    9607   Don pot aver ben ses nul cost
    9608   Cen millia homes en ost.”
    9609   “Per ma fe, rica femna es,”
    9610   Dis la raïna a Jaufres;
    9611   “Ara·m digatz per que es aici
    9612   Venguda!” E Jaufre respont li:
    9613   “Domna, aiso vos dirai ben,
    9614   Que no·us en mentirai de ren:
    9615   Melian, aquel cavallier
    9616   Qu’era de Taulat presonier,
    9617   M’a aquesta domna fermada
    9618   Ab sa terra, qu’es mout honrada,
    9619   Que lla dei penre per moiller.
    9620   E per so tuitz ist cavallier
    9621   Son az esta cort ajostat.
    9622   Ez ieu non voill platz tan honrat
    9623   Far, domna, ses vostre saben
    9624   Ne de mon seinor enssiamen
    9625   Lo rei, que m’a faitz cavallier.”
    9626   E la raïna Guillamier
    9627   Fon d’aiso que au mout pagada.
    9628   Ez es se mantenent levada,
    9629   Que vol a Brunesentz parlar;
    9630   E comenson s’en az anar
    9631   De ves ella süau e gen.
    9632   Ab tant Brunesentz, mantenen
    9633   Que vi la raïna venir,
    9634   Levet se per ell’acoillir,
    9635   E·l reis es altresi levat;
    9636   Pueis tuit ensems son asetat,
    9637   E la raina pres Brunesentz,
    9638   Jaufre pres lo rei eissamentz.
    9639   “Domna Brunesentz, gran honor
    9640   Avetz faicha a mon seinor
    9641   Ez a mi, car aici vengues;
    9642   E dic vos ben, si m’aiut fes,
    9643   Que fort mi platz e son pagada.
    9644   Ez anc mais domna tant honrada
    9645   Non fon en neguna cort mais
    9646   Con vos seretz, si Dieus mi lais
    9647   Faire so c’az el sia bon,
    9648   E jes no·n avem mal raçon.”
    9649   “Domna, la vostra gran merce,”
    9650   Dison Brunesentz e Jaufre,
    9651   “Car als vostre faretz honor,
    9652   Que los cors, l’aver e l’onor
    9653   Podetz penre cant vos volres.”
    9654   E·l reis respont: “Vostras merces;
    9655   Que tant nos avetz ditz e faitz
    9656   Que ben podetz per atrasaitz
    9657   En aquel luec mezeis pausar,
    9658   Que no·us en cal de ren doptar.”
    9659   “Seiner reis,” so ditz Brunesentz,
    9660   “Jaufre es ieu aven coventz
    9661   Que me deu penre a moiller,
    9662   Ez eu per marit drechurer
    9663   El, c’aissi lo a covengut,
    9664   E voill c’aissi si’atendut,
    9665   Seiner reis, en vostre poder
    9666   E de ma domna son plazer.”
    9667   Lo reis ditz: “Ben platz est afar,
    9668   E si a vos autres bon par,
    9669   Ieu o dirai com o farem:
    9670   Sol .viii. jorns nos esperarem,
    9671   Que ma cort sia ajostada;
    9672   Que Brunesentz es tant honrada
    9673   E domna de tan gran valor,
    9674   Que ben li tain tota honor.”
    9675   “Seiner, la vostra gran merce,”
    9676   Respon Brunesentz e Jaufre.
    9677   Ab aitant lo rei a mandat
    9678   Mesatjes per tot son reinat,
    9679   Que vengun, ses tota fallia,
    9680   Cascuns cavalliers ab s’amia
    9681   O ab sa moillier, se el l’a,
    9682   A la gran cort que·l reis tenra.
    9683   Cant li mesatjes son anat,
    9684   Fon de manjar apareillat,
    9685   E lavon e van s’asetar.
    9686   Mas ja d’aiso non voill parlar,
    9687   Que mout son servit ricamentz,
    9688   Azau ez aissernidamentz,
    9689   Que tot fon a lor volontat.
    9690   Ab aitant es el son levat,
    9691   E son s’en el palais vengut,
    9692   E pues an lor solatz mogut,
    9693   Que·us anaria alre parlan?
    9694   Que de cavalliers i ac tan,
    9695   C’apenas en sai contes dire.
    9696   Mas enpero ben los albire,
    9697   Que n’i pot aver cent miliers
    9698   Totz ab armas ez ab destriers
    9699   Ez ab lor autres garnimentz,
    9700   Ez ab las domnas eissamentz,
    9701   Que i vengron jent encavalcadas,
    9702   Gent vestidas e gent paradas.
    9703   E la raïna, cant las vi,
    9704   Mout gentement las acoilli
    9705   E·ls cavaliers tot eissament.
    9706   E·l reis fes cridar mantenent
    9707   A la bada, qu’es en la tor,
    9708   Que corn ades lo corn maior,
    9709   Que totz hom, que volra manjar
    9710   Ne ricx vestimentz gazainar,
    9711   O bonas armas o destriers,
    9712   O que volla esser cavalliers,
    9713   Venga aici, “que ieu lo man;”
    9714   E la bada fes son coman.
    9715   Ab aitan la bada a cridat
    9716   Si con lo reis a comandat.
    9717   E son ne vengut el palais
    9718   .Xx. millia, so cre, e mais.
    9719   E cant tuitz foron ajostat,
    9720   Lo ricx reis a apareillat
    9721   La richa corona en sa testa,
    9722   Que anc en canson ne in gesta
    9723   Anc mais tan rica non ausis;
    9724   Car aissi co·l sollel luzis,
    9725   Luziron las peiras qu’i son.
    9726   E·l reis sonet lo fill Dovon,
    9727   Que venga assezer de lonc se.
    9728   E cant fon asentatz Jaufre,
    9729   La raïna fes eissamentz
    9730   De lonc se sezer Brunesentz.
    9731   E·l seintz comenson a sonar
    9732   Per la messa, que vol cantar
    9733   Lo bons arquivesque Gales.
    9734   Ab aitant lo reis e Jaufres,
    9735   Cant o auson, levon corren
    9736   E la raina e Brunesen
    9737   E tuitz li autres cavaliers,
    9738   E van se denan lo mostiers
    9739   E son s’en eissit del palais.
    9740   E non cre que hom vis anc mais
    9741   Aitantz cavallier ajostatz,
    9742   Ne tantas ricas poestatz,
    9743   C’om no·n poiria a cap issir,
    9744   Qui trastot vos o volia dir
    9745   Consi foron apareillatz
    9746   Las domnas e las poestatz.
    9747   E can son vengut al mostier,
    9748   Acomenson lo menestier.
    9749   E·l bon reis Artus a mandat
    9750   C’om fassa un carre cargat
    9751   Aqui venir d’aur e d’argen
    9752   E que ofron tuitz largamen
    9753   Trastotz cil que penre volran,
    9754   Que pueis n’i venra atrestan.
    9755   E·l bon arcivesque Gales
    9756   A faitz Brunesentz e Jaufres
    9757   Amdos venir denant l’autar,
    9758   E pres a cascun demandar,
    9759   Se l’uns a del autre agrat;
    9760   Ez amdui an o autreiat.
    9761   E cant lo mestiers fon fenitz,
    9762   Lo rei se n’es primiers issitz
    9763   Ab Jaufre, que es mout joios,
    9764   E apres los autres baros,
    9765   E la raïna eissamentz
    9766   Ab la cortesa Brunesentz,
    9767   E pueis las autras autresi.
    9768   E vengron s’en tuit enaissi
    9769   El palais ab gran alegrier.
    9770   E pueis mandon li cavalier
    9771   Als escudier que enselar
    9772   Fasson, qu’il vollon biordar.
    9773   E·ls escudier tot mantenen
    9774   An amanat deliuramen
    9775   Los cavals e·n son tuit puiat.
    9776   E cant lo beiortz fon mesclat,
    9777   Viratz estar domnas az estras,
    9778   Per los murs e per las fenestras;
    9779   Que tant i estavon espes
    9780   Doncellas, serventz e borzes,
    9781   Que se neguns lai fos cazutz,
    9782   Ja non levara viu, so cutz.
    9783   E cant agron pron baordat,
    9784   De manjar fon apareillat,
    9785   E la bada pres a cridar
    9786   A totz, que vengueson manjar.
    9787   E mentre tan que·l cavallier
    9788   Venon, Lucans le boteillier
    9789   Venc ab .xx. millia donzels,
    9790   Totz vestitz de sendatz vermeils,
    9791   Ez aportaron a lor cols
    9792   Toailons blancs e prims e mols,
    9793   Bacins d’argent e copas d’aur;
    9794   Anc hom non vit tan ric tesaur.
    9795   E·l reis a l’aiga demandada,
    9796   Ez uns coms la·l a aportada,
    9797   E quatre duc tengron denan
    9798   Una conca d’aur entrenan.
    9799   E cant lo reis se fon lavat,
    9800   Son s’a la raïna girat
    9801   Ez a Brunesentz autresi,
    9802   Car cascuns, cant poc, li servi.
    9803   Ab tant lo rei es asetatz,
    9804   E la raïna sec delatz,
    9805   E Jaufre ab lo cor gailart
    9806   E Brunesentz de l’autre part;
    9807   E tuit li autre eissament
    9808   Son asetat de mantenent.
    9809   Pueis lo senescals venc ab tant
    9810   Ez aportet al rei denant
    9811   Lo premier, senes causiment,
    9812   Ez a la raïna eissament.
    9813   E Galvan, que fon mout cortes,
    9814   A Brunesentz e a Jaufres
    9815   Aportet lo manjar denan,
    9816   E pueis va asezer ab aitan.
    9817   Pueis a las domnas aporteron
    9818   Lo manjar cels que mandat n’eron,
    9819   Ez als cavalliers eissamentz.
    9820   Ez anc non vi·s plus ricamentz
    9821   Cort servida; car ses mentir
    9822   Ieu vos en puesc ben aitant dir
    9823   Qu’el mon non pot nul hom pensar
    9824   Salvazina ne ric manjar,
    9825   Que aqui no·n aia aitan
    9826   Com negun ab boca deman.
    9827   E·l joglar que son el palais
    9828   Violon descortz e sons e lais
    9829   E dansas e cansons de jesta:
    9830   Jamais non vera hom tal festa.
    9831   E tuitz escoltavon joglars
    9832   Per la sala, si que·ls manjars
    9833   N’an laissatz per els a auzir.
    9834   Ab aitan el viron venir
    9835   Un escudier mout autamen
    9836   Escridan, mout esquivamen:
    9837   “Az armas, seinor, via, sus!
    9838   E pens de defendre cascuns
    9839   Son cors per sa vida salvar! “
    9840   Ab tant lo reis l’a faitz sonar
    9841   E demanda·l: “Amicx, que as?”
    9842   “Seiner, per que m’o demandas?
    9843   Mas levatz tost e no·i pones,
    9844   Que paor ai que non tarzes.”
    9845   “Com tarzar? Doncx di·m que as vist!”
    9846   “Seiner, no·us o sai dir, per Crist,
    9847   Ni puesc, tant soi espaventatz,
    9848   Car ades m’en era anatz
    9849   Per deportar fors d’est castel;
    9850   Ab tan venc volant un auzel
    9851   Sobre me, ez a pauc no·m pres.
    9852   Mas estortz ne son, Dieu merces;
    9853   Car sol no·s poiria retraire
    9854   Sa faison nuls hom natz de maire;
    9855   Que·l bec cre que aia maior
    9856   (E non o dic per la paor)
    9857   Que non son .x. palm les plus gran,
    9858   Que foson faitz oi a mils an,
    9859   E·l cap plus gros d’un gran vasels,
    9860   E·ls oills a tant clars e tant bels,
    9861   Que senbla que carboncle sia.
    9862   E·ls pes a maior, ses fallia,
    9863   Que non es aquella gran porta.
    9864   Dieu en grasic que l’ai estorta
    9865   Ma vida; car, senes mentir,
    9866   Non fui mais tan pres de morir.”
    9867   “Per Dieu,” dis lo rei, “verament
    9868   Verai s’aquest dis ver o ment!”
    9869   Apres a sonat un donzel:
    9870   “Aporta·m mas armas!” dis el.
    9871   Ab aitant Galvan e Jaufres
    9872   E Melians vengron totz tres
    9873   Denan lo rei, que·s vol armar,
    9874   Que vol·s fors al auzel anar,
    9875   E disom: “Seiner, nos irem
    9876   Ab vos ez aiudar vos em,
    9877   Se l’auçel vos apoderava
    9878   De neguna ren ne·s forsava.”
    9879   So dis lo reis: “Ja non parles,
    9880   Que ja ab me non anares,
    9881   Vos ni nul autre, mas sol ieu.”
    9882   “Bel seiner, non sia, per Dieu!”
    9883   “Non m’en creses?” lo reis lor di.
    9884   Ab aitant ez el se garni
    9885   D’auberc e de sobreseinal,
    9886   E d’elme clar ab gran nasal,
    9887   E d’escut fort e de luzen,
    9888   E de bran clar e resplanden.
    9889   E tot a pe el ten sa via
    9890   Fors del castel, se ja·l veiria.
    9891   E·l cavallier son se garnitz,
    9892   Mas non son ab lo rei issitz,
    9893   Que an paor que no·l fos mal.
    9894   Ab aitant Quex, lo senescal,
    9895   Dis: “Seinor, siam apercebut,
    9896   Que·l bon rei si’acoregut,
    9897   Se veziam que ops li fos,
    9898   Que no·i atendesem semos!”
    9899   E cascuns dis: “No·us o cal dir,
    9900   Se tuitz i sabiam morrir.”
    9901   E cant fon foras del castel
    9902   Le reis, ez el a vist l’auzel,
    9903   Ez es se mout meravillatz
    9904   E gan ren vegadas seinatz.
    9905   E comenset süau e gen
    9906   Ves l’auzel venir mantenen,
    9907   L’escut el bratz, la spaza el man.
    9908   E l’auzel, tot süau volan,
    9909   Esten las alas e senblec
    9910   Que·l volges ferir ab son bec.
    9911   E·l reis, que o vi, ab son bran
    9912   Cujet li dar un colp denan;
    9913   Mas l’auzel se n’es ben gardatz
    9914   E fes parven que fos iratz.
    9915   Ez aqui eis tot demanes
    9916   Es levatz sus ez a·l rei pres
    9917   Per mietz los brasses entrenan,
    9918   E tira·l sus tot en volan.
    9919   Ez ab lo bec trais li del man
    9920   L’espaza, e casec el plan.
    9921   E·l cavallier, cant aiso viron,
    9922   Cridon mout fort e lor pels tiron,
    9923   E ronpon lor vestirs e frainon,
    9924   E mout salvajament se plainon:
    9925   “Sener Dieu Paire, que farem,”
    9926   So dis Galvan, “e on iren?
    9927   Mal aia qui oi aportet
    9928   Las novas ni las li contet,
    9929   Que·l meillor rei aven perdut,
    9930   Que anc nasces, si Dieus m’aiut!
    9931   Ai! Mortz, que no·m venetz aucir,
    9932   Pos no·l puesc gardar de morir!”
    9933   E Jaufre gitet son escut
    9934   E son bran, que tenia nut,
    9935   Ez es se trastotz esquintatz
    9936   E cridet: “Mala fui anc natz,
    9937   Seiner Dieu, pos non puesc valer
    9938   A mon seinor, ni n’ai poder!”
    9939   E la raïna venc ploran,
    9940   Sos cabels ronpen e tiran:
    9941   “Dieus, aiuda! E que farem?”
    9942   Dis la raina, “E que direm
    9943   De mon seinor, qu’enaisi·n porta
    9944   Est auzel? Deus, car non soi morta;
    9945   Que trop me seria meillor
    9946   Que a viure az aital dolor!
    9947   E tuitz li autre cavalier
    9948   Fan tan gran dol e tan sobrier,
    9949   Que, se gaire lor a durada,
    9950   Tost sera lor vida anada.
    9951   E l’auçels sai e lai totz dreitz
    9952   Volet, e tenc lo rei estreitz.
    9953   E las domnas e·l cavallier,
    9954   Qu’eron pels pratz e pels vergier,
    9955   Pregavon fort per gran dousor
    9956   Dieu, que lor rendes lo seinor.
    9957   E l’auçels comens’a puiar
    9958   En sus, ez il a·l dol a far.
    9959   E cant fon aut puiatz en sus,
    9960   El laiss’annar lo rei en jus,
    9961   E venc cazen de mout gran briu.
    9962   Adonc fan dol fer ez esquiu
    9963   E corron de mout gran poder
    9964   Aqui, on lo reis dec cazer,
    9965   Que·l volgron recebre els mans.
    9966   Mas l’auzel, que non fon vilans,
    9967   Gira·s vas lo rei ez a·l pres
    9968   E trais l’en sus tot demanes.
    9969   Adoncas comenson a far
    9970   Dol, c’anc hom non ausi son par:
    9971   “Seiner, si·us platz, rendetz le nos,
    9972   Ver Dieu, Paire, Reis Glorios,
    9973   San e sal, per vostra merce!”
    9974   Adonc dis un coms: “Auiatz me,
    9975   E laisem aquesta dolor
    9976   Ez aquest clam ez aquest plor!
    9977   E fassam cinc bous amenar
    9978   Ez aqui eis escortegar,
    9979   E lai loin los fassam tirar.
    9980   Ez aqui eis venra manjar
    9981   L’auzel, pueis tost de mantenen
    9982   Venra segon mon eissient
    9983   Als bous, que veira el canp mortz,
    9984   Ez aissi lo reis er estortz.”
    9985   E tuitz ensems an autreiat
    9986   Lo conseill que·l ricx hom a dat;
    9987   E feron los cinc bous venir
    9988   Ez aqui eis fan los aucir.
    9989   E podetz vos en ver pensar
    9990   Que non penon el masel far.
    9991   Ab aitant, qui mieltz poc, si pres
    9992   Als bues tirar tot demanes
    9993   Luein d’aqui una balestrada.
    9994   Mas ben se debato en bada;
    9995   Que l’auzel so·ls non fes parven
    9996   Que·l vis, mas tot viasamen
    9997   Tenc sa via e pauset se
    9998   En una tor; lo met lonc se
    9999   Lo bon rei, qu’era tot garnitz.
    10000  Adoncas fon levat lo critz,
    10001  Que ben cujeron l’aucises,
    10002  Lo rei, lai sus e que·l manjes.
    10003  Mas l’auzel no·n a voluntat,
    10004  E cant se fon un pauc pausat,
    10005  El leva sus ez a·l rei pres
    10006  E porta·l ves un bosc espes,
    10007  Que dura ben .x. legas grantz,
    10008  C’omes ni femnas ne infantz
    10009  No·i auson de paor estar,
    10010  Car serps e leons e senglar
    10011  E mouta bestia salvagia
    10012  Avion laïntz lor estagia.
    10013  Adoncs an tan gran dol mogut,
    10014  Que mais, so·s par, non er tengut:
    10015  Que cascuns ronp ez escoissent
    10016  Sos vestir e·s fer malament
    10017  En la cara de tal azir,
    10018  Que sanc totz clar en fan eissir.
    10019  Qui adoncas vis ensellar
    10020  Caval ni cavallier puiar,
    10021  Que neguns son par no·i atent.
    10022  E tenon ves lo bosc corrent,
    10023  Si que anc hom petit ni gran
    10024  Non remas el castel no·i an,
    10025  E las femnas tot autresi:
    10026  Anc hom tan gran dol no ausi.
    10027  E l’auzels per una rebiera
    10028  Tenc ab lo bon rei sa cariera,
    10029  Ez entret el castel aissi,
    10030  Que anc hom ni femna no·l vi.
    10031  Ez es s’en el palais intratz
    10032  Ez a·l bon rei aqui pausatz.
    10033  Pueis l’auzel devenc cavallier
    10034  Bels e grantz e fortz e sobrier,
    10035  Ez es vengut de genoillos
    10036  Ves lo rei e dis: “Seiner bos,
    10037  Prec vos, per Dieu e per amor,
    10038  Que·m perdonatz la gran paor,
    10039  Qu’ieu vos ai faicha oi; tan gran
    10040  Non l’agues mais, a mon senblan.”
    10041  E·l reis conoc l’encantador,
    10042  Qu’en sa cort cavallier meillor
    10043  Non a, ni d’armes tan presan,
    10044  Ez a·l sus levat per la man
    10045  Ez a·l ditz: “Totz vos o perdon;
    10046  Mas com sera de mei baron,
    10047  Que·m van d’amon d’aval queren?”
    10048  “Ie·ls farai venir mantenen.”
    10049  Ab aitant ies del castel tost
    10050  E ven volan sobre la ost,
    10051  E tuitz escrizon: “Ve·s l’auzel
    10052  Que s’en vai de ves lo castel!
    10053  Ez a en calque luec pausat
    10054  Lo rei, o ben leu l’a manjat.”
    10055  Ez intra·s n’el castel de pes
    10056  L’auzel, e·l cavallier apres.
    10057  E son s’en el palais entrat,
    10058  On an lo bon rei atrobat,
    10059  San e sals e ses enconbrier.
    10060  E fon ab aquel cavallier,
    10061  Que·ls a·l jorn aissi encantatz
    10062  E·ls fa totz anar esquintatz.
    10063  E la raïna e Galvans
    10064  Son s’en vengut al rei denans
    10065  E demanda·l si a nul mal.
    10066  “Non ieu, domna, si Dieu mi sal,
    10067  Mas tant que paor ai aguda;
    10068  Mas, merce Dieu, tost l’ai perduda.”
    10069  E la raïna Gillamier
    10070  A ditz aitant al cavallier:
    10071  “Seiner, ben vos dig veramen,
    10072  Que ja non fairetz tan de ben
    10073  A vostra vida, com de mal
    10074  M’avetz uei faitz, si Dieus mi sal;
    10075  Que non cre a tota ma vida
    10076  Ne sia la paor issida.”
    10077  “Domna, laisem aiso estar,”
    10078  Dis lo bon rei e fa sonar
    10079  Son senescal de mantenen,
    10080  Que es vengut tost e corren
    10081  E demanda·l: “Seiner, que·us platz?”
    10082  “Anatz,” dis el, “tost e vivatz
    10083  Aval el borc a aportar
    10084  Totz los draps que poiretz trobar,
    10085  Que·l vestirs, que son esquintatz
    10086  Per me, voill sion esmendatz.”
    10087  E·l senescals, tot d’esperon,
    10088  Cant ausi cals es la raison,
    10089  Es mout tost el borc devalatz
    10090  Ez a totz los drapiers mandatz,
    10091  Que fasson el palais portar
    10092  Totz los draps de color e var,
    10093  C’om puesca trobar ni aver;
    10094  Que mantenen a lor plazer
    10095  E a tota lor volontat
    10096  Seran aqui mezeis pagat.
    10097  Ez aqui mezeis li borjes
    10098  An faitz carcar totz demanes
    10099  .V. carres trastotz de sendatz,
    10100  E .v. de samitz a orfresatz,
    10101  E .xx. del meillor drap de grana
    10102  Que cristians ne cristiana
    10103  Anc en neguna terra vi.
    10104  E .xx. cargaron autresi
    10105  De vertz e de ricx senglatons
    10106  E de palis ben faitz e bons.
    10107  Ez enaissi son s’en intratz
    10108  El palais, on an descargatz.
    10109  E per los tapitz lor estendon
    10110  Li mercadiers c’al reis lo vendon.
    10111  E aqui mezeis fa cridar
    10112  Le reis que qui vol far taillar
    10113  Vestirs, qu’el venga·ls draps chaussir
    10114  Ez apres fara·ls hom cosir.
    10115  E que·us iria alre ditzen?
    10116  Que non feron nul’altra ren
    10117  Tuitz li sartor ne·l costoriers,
    10118  Mas vestirs far als cavalliers
    10119  E a las domnas eissamentz.
    10120  Ja non sera mais veramentz
    10121  A neguna cort tant taillat
    10122  Tantz bon pali ne tant cendat,
    10123  Ne dat tan d’aur ni tant d’argen,
    10124  Ne tant bel arneis eissamen;
    10125  Car enueis seria d’ausir
    10126  Que tot vos o volia dir
    10127  Dels vestimentz ni del gran dons,
    10128  Que·l reis a faitz a sos barons.
    10129  E contar vos ai de Jaufre,
    10130  Qu’en la cort amenet ab se
    10131  Fellon, que avia vencut.
    10132  Ez es ab la domna vengut
    10133  Denan lo rei per far saber
    10134  Qu’es venguda laïntz querer.
    10135  Apres a sa raison moguda:
    10136  “Seiner, esta domn’es venguda
    10137  Aici denan vos per mostrar
    10138  La gran forsa que li sol far
    10139  Est cavallier a tant gran tort,
    10140  Que la guereiava per mort.
    10141  Ez a·l vos aici amenat
    10142  Pres e mout malament nafrat:
    10143  Est cavallier a non Fellon.”
    10144  Pueis mou la domna sa raison:
    10145  “Seiner, sapchatz, qu’ieu soi aquella
    10146  Qui fui l’autrier ab ma donzella
    10147  Aici denant vos per mostrar
    10148  Lo gran mal qu’aquest me sol far,
    10149  A peccat e a gran desmesura,
    10150  E ses neguna forfaichura,
    10151  Qu’eu, seiner, de ren no·l fasia,
    10152  Mas per so, car ieu non volia
    10153  Az el mon cors abandonar.
    10154  E laisera·m en aintz cremar
    10155  E pecheiar a menutz tors,
    10156  C’aunis mos parens ne mon cors.
    10157  Mas, merce Dieu e de mon sen,
    10158  Ieu trobei, tant anei queren,
    10159  Jaufre, l’enseinat e l’adreitz,
    10160  Que s’es conbatut per mon dreitz
    10161  Ab Fellon, qu’es aici nafrat.
    10162  Ez avem l’aici amenat,
    10163  C’aissi co·us plaza ni·us er bon,
    10164  Seiner que m’en tengatz raizon.”
    10165  Quant lo bon rei ac escoutat
    10166  So que la domna a contat,
    10167  El s’es giratz deves Felon
    10168  E fa·l dir tota sa razon,
    10169  Per que la domna guereiava
    10170  Ne per que la deseritava.
    10171  E Fellons a·l contat per quen:
    10172  “Seiner, non per neguna ren,
    10173  Mas car m’avenia a grat.
    10174  E conosc que a gran peccat
    10175  O fasia, si Deus m’aiut,
    10176  Mas mout m’es carament vendut,
    10177  Que nafrat en soi malamentz,
    10178  Si que ja senpre m’er parventz.
    10179  Ez ieu soi en vostre poder,
    10180  Seiner, c’a tot vostre plazer
    10181  Fasatz de me so que·us er bon.”
    10182  Adoncs dis lo reis a Fellon:
    10183  “Seiner, mout m’es greu vostre dantz,
    10184  E prec vos que d’aici enantz
    10185  Sia la domna asegurada,
    10186  Que non sia mais guereiada
    10187  Per vos, e so que l’avetz tout,
    10188  Le sia tot rendu e sout.”
    10189  Dis Fellon: “Aquo farai ben,
    10190  Seiner, que no·n esdirai ren.”
    10191  “Anatz duncs en bonaventura,
    10192  E prec, mais no·n aia rancura!”
    10193  Ara lassem aquest estar,
    10194  E voill vos de Jaufre contar,
    10195  Que fes al bon rei Artus don
    10196  De l’auzel que ac da Fellon:
    10197  “Seiner, tenetz aquest auçel,
    10198  Que anc mais tan bon ni tan bel
    10199  Non ac ni ab tan de valor
    10200  Coms ni reis ne inperador;
    10201  Que encontra el no·s pot tener
    10202  Auçel, tant non a de poder.”
    10203  E·l rei Artus a l’auçel pres
    10204  En son poing e dis a Jaufres:
    10205  “Per Dieus, mout vos ai a grazir,
    10206  Jaufre, e gan ren a servir;
    10207  Que anc a trastot mon vivent
    10208  Non fes hom tan onrat present,
    10209  Con vos en tan pauc de saçon
    10210  M’avetz faitz senes guizardon,
    10211  Que de me no·n avetz agutz.
    10212  Mas si Dieu mi dona salutz,
    10213  Non sera ja en oblit mes.”
    10214  “Seiner, la vostra gran merces,
    10215  Que tot lo ben e la honor
    10216  Qu’ieu ai, seiner, e la valor,
    10217  Grazisc a Dieus primierament
    10218  Ez apres a vos eissament.
    10219  Seiner, s’il vos ven a plazer,
    10220  Volem al bon maitin tener
    10221  Nostra via, e que·m mandes
    10222  So que·us plazera ni·us volres;
    10223  Car mon cors e tota ma terra,
    10224  Per far contra totz homes guerra,
    10225  Podetz penre, can vos volres.”
    10226  E·l reis respon: “Vostras merces;
    10227  Que mais me puesc lausar de vos
    10228  Que de cavallier que anc fos
    10229  Ne que mais en ma cort vengues.
    10230  Ez ieu prec vos, amic Jaufres,
    10231  Que per moiller non oblides
    10232  Esta cort, que non sai tornes;
    10233  Car non ai, si Deus mi perdon,
    10234  El mon cavallier ni baron
    10235  A cui plus volentier fases
    10236  Ben ni honor, si m’aiut fes.”
    10237  “Seiner, la vostra gran merce,”
    10238  So li a respondut Jaufre,
    10239  “C’a totz mos jorntz voill tener car
    10240  Vos, seiner, e totz vostr’afar,
    10241  E far servisi e plazer,
    10242  Tant con viva, a mon poder.”
    10243  Ab aitant ve·us la noitz venguda,
    10244  Ez ac el palais mout gran bruida
    10245  De domnas e de cavalliers.
    10246  Ab tant Lucas, lo boteilliers,
    10247  Venc ab una copa d’aur fin
    10248  Denant lo rei, plena de vin.
    10249  E·l reis bec, pueis Jaufre apres,
    10250  Ez a·ls altres porton ades
    10251  Li donzel tuitz comunalmen.
    10252  E·l reis a mandat mantenen
    10253  C’om fasa·l lieg apareillar,
    10254  Qu’iran dormir e repausar
    10255  Li cavallier, que trabaillat
    10256  Son del dol que an uei menat.
    10257  Ab tant lo reis es se levatz
    10258  Ez es s’en en la canbra intratz.
    10259  E la raïna eissament
    10260  Fes en sa canbra ricament
    10261  A las domnas apareillar
    10262  Los lieg, e pueis van se colgar.
    10263  E·ls cavallier son si colgatz
    10264  Els lieg c’on ac apareillatz
    10265  El palais, on ses tot enoitz
    10266  Dormiron tuitz aquella noitz.
    10267  Cant venc al matin, que·l jorn par,
    10268  Jaufres a mandat enselar
    10269  E Melians tot enssament.
    10270  E·l reis venc tot süau e gent
    10271  El palais, quan si fon levatz,
    10272  Ez a·ls cavalliers saludatz,
    10273  Que·l rendon tot gent sa salutz.
    10274  E li scudier son tuit vengutz
    10275  Cavalcant els roncins trosatz,
    10276  Que tiro·ls cavals ensselatz.
    10277  E·l reis vi·ls escudiers venir,
    10278  E comenset a Jaufre a dir
    10279  Ez a Melian atrestal:
    10280  “Baron,” dis el, “si Dieus mi sal,
    10281  Be·m plagra, si esser pogues,
    10282  C’a tota ma vida agues
    10283  Aquest solatz, aquest deport;
    10284  Creiatz, ben mi fora mout fort.
    10285  E voill vos una ren pregar:
    10286  C’aissi tengatz tot mon afar
    10287  Planamentz con la vostra terra
    10288  Per far contra totz homes guerra.”
    10289  “Seiner, la vostra grant merce,”
    10290  Dison Milian e Jaufre,
    10291  “Car nos e tot cant nos avem
    10292  Es vostre, e de vos volen
    10293  Tener la terra e l’onor
    10294  E·us volen tener per seinor,
    10295  Tant con viurem, a bona fe.”
    10296  “Baron, la vostra gran merce.”
    10297  Ab aitant, tot süau e gen,
    10298  Ven la raïna e Brunesen
    10299  El palais, que foron levadas,
    10300  E·l bon reis a las saludadas
    10301  E las autras tot autresi.
    10302  Pueis ensems pueion tuitz aqui
    10303  Els palafres ez els destriers
    10304  C’ameneron lor escudiers,
    10305  Pueis totz ensems tenon lor via.
    10306  E·l bon reis fes lor conpagnia
    10307  E la raïna eissamentz
    10308  Tot per l’amor de Brunesentz.
    10309  Ez en aissi an cavalcat
    10310  Gran ren cant Jaufre a pregat
    10311  Lo rei, ez a·l ditz: “S’a vos platz,
    10312  Seiner, oimais vos en tornatz;
    10313  Que pron avetz, vostra merce,
    10314  Ab nos anat,” so dis Jaufre.
    10315  Ab tant se giret Brunesen
    10316  Ves la raïna e tot jen
    10317  Pres comjat, e dis li aitant:
    10318  “Ma domna, a Dieus vos comant,
    10319  Ez a Dieu tot primieramen
    10320  Grazisc l’amor e l’onramen,
    10321  Que vos, domna, e mon seinor
    10322  M’avetz faicha, e la honor.
    10323  E non avetz home tan vil
    10324  En vostra cort ni tan sotil,
    10325  Sol que vostre reclam tengues,
    10326  Que ben conoisser non pogues
    10327  Lo bon cor que·us ai de servir,
    10328  S’en luec en pudia venir.”
    10329  E la raïna dis tot gen:
    10330  “La vostra merce, Brunesen,
    10331  Que aitant no·us poria far,
    10332  Que vos pogues guizardonar
    10333  La gran honor que a Jaufre
    10334  Facha avetz, vostra merce.”
    10335  Ab tant lo reis es s’estancatz
    10336  Ez a·ls totz a Dieu comandatz,
    10337  Ez a Brunesentz mout pregada,
    10338  Que se neguna res l’agrada
    10339  De sa terra ni ren en quer,
    10340  Que l’en mande son escuder,
    10341  Que sol c’om o puesca trobar,
    10342  Ja non se pot afadigar,
    10343  “Si·m devia costar tot l’aur
    10344  Ni l’argent c’ai en mon tresaur.”
    10345  “Vostra merce,” dis Brunesentz,
    10346  “Seiner, car ben sai veramentz,
    10347  Que·m fariatz trastot plazer.
    10348  Ez avetz nos o faitz parer,
    10349  Per que m’en avetz gazainada
    10350  Mieltz que se m’aviatz conprada.”
    10351  Ab aitant lo reis l’abraset
    10352  E pueis a Dieus la comandet,
    10353  E son se partit enaissi.
    10354  E Brunesentz ten son cami
    10355  Jogan e rizen e parlan
    10356  Ab Jaufre e ab Melian.
    10357  Ez an tot lo jorn cavalcat
    10358  Tro lo ser, que son albergat
    10359  El prat cant en la font perderon
    10360  Jaufre, don mot se treballeron;
    10361  Aqui son la noitz albergat.
    10362  El matin cant se son levat,
    10363  Ez il mandaron enselar.
    10364  Ab aitant il viron puiar
    10365  Sus per meitz la font unas gentz
    10366  Que aporteron mout presentz
    10367  Sus en carres es en somiers.
    10368  Ez apres vengron cavalliers,
    10369  En qu’en poc ben aver .ccc.
    10370  E de domnas mais de cinc cent.
    10371  Ez ab aitan venc cavalcan
    10372  Sus en un palafre feran
    10373  La domna, que passet Jaufre
    10374  L’autr’er per mietz la font ab se.
    10375  E venc premiera denantz totz,
    10376  Ez anc az hom non sonet motz,
    10377  Mas que desent en mietz del prat.
    10378  Ab aitant Jaufre a garat
    10379  E pres a Melian a dir:
    10380  “Melian, fasam tost garnir
    10381  Nostras jentz ez apareillar,
    10382  Car ben creiatz que encantar
    10383  Nos vol aquesta veramentz.
    10384  Gardatz, veiatz cals estrumentz
    10385  An aportatz e que vol dir;
    10386  Ben sapchatz qu’ella·ns vol traïr.”
    10387  Ez aqui mezeis mantenen
    10388  Garniron se fort tost e jen
    10389  Ez esteron apareillat,
    10390  C’al primier motz foson puiat.
    10391  La domna fon en mietz del prat,
    10392  E·ls cavallier son s’ajostat
    10393  Entorn ella per escoutar
    10394  So qu’ella lor volra mandar.
    10395  E la domna lor pres a dir:
    10396  “Barons, qui ja·m vol far ni dir
    10397  En sa vida amor ni plazer
    10398  Ne en m’amor vol remaner,
    10399  Non foson mais negunas jentz
    10400  Servidas mais tan richamentz,
    10401  Car aici es cel que venquet
    10402  Fellon e ma terra·m rendet,
    10403  E totz vos autres a tornatz
    10404  En avers ez en erectatz.”
    10405  E totz respondon: “Cant avem,
    10406  Domna, aici metre volem.”
    10407  Ab aitant feron descargar
    10408  Los carres, on venc lo manjar,
    10409  Ez apres trastot l’autr’arnes,
    10410  Cant que ops ne mister lor es.
    10411  E cant foron tuitz descargat,
    10412  La domna lor a pueis mandat,
    10413  Que fasson la tenda fermar,
    10414  Car hom no·i poiria durar
    10415  Ses honbra, car fai gran calor.
    10416  E prenon se tuitz li seinor
    10417  A las pergas ades dreisar
    10418  E prenon la fort a fermar;
    10419  Pueis meton la tenda desus.
    10420  E dura, ses tut mentir, plus
    10421  De mieia lega ses doptar,
    10422  Que anc sollels n’i poc intrar.
    10423  Pueis apareillon mantenen
    10424  Las taulas tot vivasamen
    10425  E meton las toailas sus,
    10426  Lo pan ab tot le sobreplus
    10427  Que a las taulas mestier fon.
    10428  Pueis no·i ac null’autra razon,
    10429  Mais que la domna vol anar
    10430  Daves Jaufre per envidar.
    10431  E comenset ad establir
    10432  A icels que devion servir,
    10433  Que tan tost con seran vengutz,
    10434  Il sion tuitz apercebutz
    10435  Ab copas e ab toaillos
    10436  Per donar aiga als baros.
    10437  Apres venc s’en deves Jaufre
    10438  E menet cen domnas ab se.
    10439  E cant Jaufre e Melian
    10440  E l’altri, qu’en torn els estan,
    10441  An vist tot so que agron faitz,
    10442  L’afan e·l trabaill que an traitz,
    10443  Prenon se a meravillar,
    10444  Con anc tan leu lo pogron far,
    10445  Qu’en dos jorns non o agron faitz
    10446  Dos tantz de jentz per atrasaitz.
    10447  E viron la domna venir
    10448  Ez il prendon a desgarnir,
    10449  E comenson süau e gen
    10450  Ves ella venir mantenen.
    10451  E la domna a·ls saludatz
    10452  E pueis apres a·l demandatz:
    10453  “Baron, e con eratz garnitz?
    10454  Cujavas que·us acsem traïtz?”
    10455  “Non, domna, mas cant vim venir
    10456  Los carres, ne las jentz issir,
    10457  E llas domnas e·ls cavalliers
    10458  Per mietz la font en lor destriers,
    10459  Cujem nos ben senes doptar,
    10460  Fellon fos, que·s volgues venjar
    10461  De me, domna, car lo venquei
    10462  E per so, car pres lo·us rendei.”
    10463  Dis la domna: “No·s cal doptar
    10464  D’el ni d’autre, si Dieus mi gar,
    10465  Que·us posca negun dan tener:
    10466  Tant non auria de poder.”
    10467  “Domna, la vostra gran merce,”
    10468  Dizon Milian e Jaufre.
    10469  “Seiner Jaufre, ieu soi aici
    10470  Venguda per vos, so·us afi,
    10471  Per far servizi ez honor
    10472  Ez als altres, per vostr’amor.
    10473  E non ai ges mala razon;
    10474  Car vos es cel que de prison
    10475  E d’ancta e de marimen
    10476  M’avetz estorta veramen,
    10477  Per qu’ieu, si tot podia dar
    10478  Cant ai ni poiria mandar
    10479  Per vos servir, si m’aiut fes,
    10480  Encaras i auria pauc mes.
    10481  E prec vos per enseinamen,
    10482  Vos e ma domna Brunesen,
    10483  E Melian tot altresi,
    10484  Ab cels que ab vos sun aici,
    10485  Voillatz, si·us platz, ab me manjar,
    10486  Car faitz o ai apareillar
    10487  De disnar, enantz que·us movas,
    10488  E prec vos de ‘non’ no·m digas.”
    10489  “Domna,” so li respont Jaufre,
    10490  “Est mandament avetz en me
    10491  Que non es luec, si Deus mi gar,
    10492  En que vos no·m pocses menar,
    10493  Si·us voilatz, al cap del mon
    10494  O ben desotz terra preon.”
    10495  “Seiner, la vostra gran merce;
    10496  Car en Dieus ai ma bona fe
    10497  Que a vos ni a vostr’amic
    10498  Non venga per me nul destric.”
    10499  Ab aitant son d’aqui mogut
    10500  E son s’en tuitz ensems vengut
    10501  Ab ella, lai on adobat
    10502  Fo·l disnar ez apareillat.
    10503  Ez anc non feron mas lavar,
    10504  Pueis tuitz ensems van s’asetar.
    10505  E qui tot l’apareillamen
    10506  Vos volia dir veramen,
    10507  No·us o auria d’un jorn ditz;
    10508  Garatz, cora seria escritz!
    10509  Mas sol d’aitant en voill parlar
    10510  Qu’el mont nuls hom non pot pensar
    10511  Vianda, que a gran plantat
    10512  No·n aia aqui acermat.
    10513  E cascuns manjet voluntiers.
    10514  E serviron los cavalliers;
    10515  E las domnas qui son aqui,
    10516  Servon las domnas altresi;
    10517  E·ls escudiers e l’autra jent
    10518  Servo·ls escudiers eissament;
    10519  Que anc negun no volc manjar
    10520  Ne neguns altre jornal far
    10521  Mas de servir e far plazer,
    10522  Cascun cant poc, a son poder.
    10523  E cant agron assatz manjat
    10524  Pron a tota lor voluntat,
    10525  La domna venc denan Jaufre
    10526  E annet sezer de lonc se.
    10527  E Jaufre pres fort a garar
    10528  La tenda e mout a lausar,
    10529  Que anc mais tan bella non vi.
    10530  E la domna respondet li:
    10531  “Seiner Jaufre, pregar vos voill,
    10532  E no·m o tengatz az ergoill;
    10533  Un don vos volrai demandar
    10534  E prec que·l me voillatz donar.
    10535  E no·us querai aur ni argen,
    10536  Caval ni autre garnimen,
    10537  Domna, donzel ni cavalier,
    10538  En que·us graves d’un sol diner.”
    10539  “Per Dieu, ben seria foudatz,
    10540  S’aquest don vos era vedatz,”
    10541  So l’a respondut Brunesen.
    10542  E Jaufre respont mantenen:
    10543  “Domna, ben vos voill aitan dir,
    10544  E podetz vos i ben plevir,
    10545  Que ja no·m podetz re querer,
    10546  Per tal qu’ieu o puesca aver
    10547  Ni per negun aver trobar,
    10548  Que·us i puescatz a fadiar.”
    10549  Ez enaissi o a covengut.
    10550  Ab tant ella lo a mogut:
    10551  “Seiner Jaufre, ie·us voill donar
    10552  Aquesta tenda, c’anc sa par
    10553  Non vi anc neguns crestians,
    10554  Sarazin, juzeus ni pagans.
    10555  Ez ieu dir vos ai la fazon:
    10556  Las pergas qu’en torn ella sson,
    10557  Son aitals, com auzires dir:
    10558  Que si fasiatz totz venir
    10559  Lo fuoc c’om poiria trobar,
    10560  No·n poiria una cremar.
    10561  E del draps vos voill dir aitan,
    10562  Que si plovia tot un an
    10563  Tan d’aiga con a en la mar,
    10564  No·i poiria gota passar.
    10565  E la tenda e·l garnimen
    10566  Pot portar, so·us dic veramen,
    10567  Un carre ab mais d’autr’arnes.”
    10568  “Per Dieu, domna,” so dis Jaufres,
    10569  “Mout a aici onrat presen,
    10570  E ja mais a tot mon viven
    10571  Om no·l pot far de me partir
    10572  Tro al jorn que deia morir;
    10573  E mout lo voill ieu tener car
    10574  Per vostr’amor, si Dieus mi gar,
    10575  E per la vostra gran valor.”
    10576  “Ancar vos farai mais d’amor,”
    10577  So dis la domna a Jaufre;
    10578  “Una ren voill aiatz de me
    10579  Atal que hom no pot pensar:
    10580  Que ja ren no·n voillatz cornar,
    10581  Auçel, serpent, trigre, lion,
    10582  O d’autres besties qu’i son,
    10583  Sol que digatz: “Ara si’aital!”
    10584  Tan tost er faitz, si Dieus mi sal.
    10585  Ez auretz lo d’esta faisson,
    10586  Que trastut li home qu’i son,
    10587  Ni per me mezeissa eissamen
    10588  No·l perdatz a vostre viven.
    10589  A Brunesentz darai aitan,
    10590  Que totz aquels que la veiran,
    10591  Per ren que puesca dir ni far,
    10592  D’ella no·s puescon enveiar.
    10593  Ez a Milian, car pros es
    10594  E car es amicx de Jaufres,
    10595  Aia tan: qu’e nulla saçon
    10596  Non aia paor de prizon;
    10597  Se totz eron sos enemicx,
    10598  Cant homes son, paubres e ricx,
    10599  E que degues per els passar,
    10600  Neguns no li puesca mal far.”
    10601  Cant la domna lor ac donat
    10602  Trastot aiso ez autraiat,
    10603  Es sus levada mantenen
    10604  Ez apellet mout autamen
    10605  Un sieu cavallier Gondentaur:
    10606  “Vai aporta·m l’argent e l’aur,
    10607  Que la sus avem aportat,
    10608  Que mantenen sera donat
    10609  Als cavalliers que aici son,
    10610  Per amor Jaufre, fil Dovon.”
    10611  E Gondentaur fes aportar
    10612  Denantz trastotz e descargar.
    10613  Que·us anaria alre dizen?
    10614  Anc no·i remas aur ni argen,
    10615  Copa ni escudell’apres,
    10616  Que trastot no lor adones.
    10617  E cant trastot lo lor ac dat
    10618  Lo tresaur que ac aportat,
    10619  Es se girada mantenen
    10620  Ves Jaufre e ves Brunesen
    10621  E ves Melian autresi,
    10622  Ez en apres ella lor di:
    10623  “Seiner Jaufre, aital vos dic,
    10624  Qu’el mont amiga ni amic
    10625  Non avetz, a cui meillor fos,
    10626  Con a mi seria de vos,
    10627  Vostre bens ni vostra honor
    10628  E dels autres per vostr’amor.
    10629  Ez avetz una ren en me,
    10630  C’aitan com viv’am bona fe,
    10631  No·us podetz en me fadiar
    10632  De nulla ren qu’eu puesca far,
    10633  Se sabia que mi costes
    10634  Tot cant ieu ai ni loing ni pres.”
    10635  “Domna, la vostra gran merce,”
    10636  Diçon Millian e Jaufre,
    10637  “Car si nos aviatz conpratz,
    10638  No·ns auriatz meiltz gazainatz
    10639  De far trastot nostre poder
    10640  A vos servisi e plazer.
    10641  E volem vos d’aitant pregar,
    10642  C’aissi tengas tot nostr’afar,
    10643  Com si l’aviatz tot conprat,
    10644  Per far a vostra voluntat.
    10645  E si aviam neguna res
    10646  En nostra terra que·us plagues,
    10647  Mandatz nos o vivassament,
    10648  Qu’el mont non avetz nul parent,
    10649  Que plus tost, a nostre poder,
    10650  Fos pregatz a vos far plazer.”
    10651  “Seiner, la vostra gran merce,”
    10652  So dis la domna, “que ben cre,
    10653  Que·m fariatz trastotz plazer
    10654  En tot luec on acses poder.”
    10655  “Domna,” so dis Jaufre, “per Dieu,
    10656  Me digatz, e no·us sia grieu,
    10657  Vostre non, car saber lo voill.
    10658  E no m’o tengatz az ergoill,
    10659  Car mout me deuria pesar
    10660  Si de vos ausia parlar,
    10661  De cui deitz tener gran lausor
    10662  Per lo don e per la honor,
    10663  Que m’avetz faicha, c’anc tan gran
    10664  Non la pres hom a mon senblan,
    10665  E non sabria en ver dir
    10666  Vostre nom, senes tot faillir.
    10667  Per qu’e·us prec, si·us ven a plazer,
    10668  Domna, que me·l digatz en ver.”
    10669  “Jaufre, no·us sera ja celatz,”
    10670  So dis la domna, “mas vertatz
    10671  Vos er dicha ez er mi bel.
    10672  Ieu sui la fada del Gibel,
    10673  E·l castel, on vos fos ab me,
    10674  A nom Gibaldac, e non cre
    10675  Qu’el mont n’aia tan ben taillat
    10676  De murs ni tan fort bataillat.
    10677  E si trastotz los cavalliers
    10678  Que son al mont, ab los arquiers
    10679  E tota l’autra gent qu’i es,
    10680  Eron entorn, un sol poges
    10681  No·i porion dintz far de mal.
    10682  Ez aiso es, si Dieus mi sal,
    10683  Pos que vos vos fos conbatutz
    10684  Ab Fellon, ez el fon vencutz;
    10685  Car enantz m’era tan sobriers,
    10686  Que non m’avia cavalliers
    10687  Ne castel ni villa laissat,
    10688  Mais sol lo castel aseiat,
    10689  Que·l dovia rendre ab me.
    10690  Mas vos, la vostra grant merce,
    10691  M’o avetz tot aquiciat;
    10692  Ez ai vos dicha veritat.”
    10693  “Domna, la vostra grant merce,”
    10694  So li a respondu Jaufre.
    10695  Cant ac la domna sa raizon
    10696  A Jaufre dicha, fil Dovon,
    10697  Jaufre s’es levatz sus en pes,
    10698  E trastuitz li autres apres,
    10699  E manda: “Fais tost ensellar
    10700  E trastot vostr’arnes plegar,
    10701  C’ueimais no·us cal aver paor
    10702  Que·ns fassa gran mal la calor.”
    10703  Ab tant amenon lor scudiers
    10704  Totz los palafres e·ls destriers,
    10705  E son se tuit ensems puiat;
    10706  Mas Brunesentz pren comïat
    10707  Ab Melian e ab Jaufre.
    10708  Pueis non feron null’autra re,
    10709  Mas que son el camin entrat,
    10710  Ez an tot lo jorn cavalcat
    10711  Tro al ser, que lor falli·l jorn.
    10712  E son vengut a gran sejorn
    10713  En un castel on ricament
    10714  Son servit a tot lor talent.
    10715  Pueis d’aqui enantz son anat
    10716  E per jornadas albergat,
    10717  Tro que de Monbrun foron pres.
    10718  Enantz que nuls hom lai entres,
    10719  Li cavallier son tuit ensitz,
    10720  Gen apareillatz e garnitz.
    10721  E las domnas e l’autra gentz
    10722  N’eisson trastot comunalmentz
    10723  Per recebre a grant honor
    10724  Jaufre con lor mout bon seinor.
    10725  Enantz que fosson ajostat,
    10726  Son tuit ensems canbaterrat
    10727  E son se mes a genoillos
    10728  Vesen de trastotz los baros.
    10729  E pueis se som mes en poder
    10730  De Jaufre per far son plazer,
    10731  Que·ls mantenga aissi co·ls sieus,
    10732  Contra totz homes apres Dieus
    10733  E lor terra e lor onor,
    10734  Aissi con de leal seinor.
    10735  Ez el a lor promes en ver
    10736  Qu’el en fara tot son poder.
    10737  Ab aitant son s’en tuit levat
    10738  E son en lor caval montat,
    10739  E pueis tenon ves lo castel.
    10740  Ab tant la maire del mezel
    10741  E del jaan, que del verzier
    10742  Enportet la filla d’Augier,
    10743  Cant Jaufre la·l tolc e·l mes mort
    10744  (Non era tan mal ni tan fort),
    10745  Venc ves Monbrun vivassamen,
    10746  Ab .x. cavallier solamen;
    10747  Que·s venc metre en son poder
    10748  De Jaufre per far son plazer.
    10749  E pres a cavalcar mout tost,
    10750  Ab aitan vi venir la ost,
    10751  Ez es girada mantenen;
    10752  Pueis de son palafren desen
    10753  E venc tot a pe ves Jaufre
    10754  E cridet fort: “Seiner, merce!
    10755  Per Dieu sia asegurada
    10756  Que non sia deseretada,
    10757  Seiner Jaufre, tan con viurai,
    10758  Ni no·m moira! Car estat ai
    10759  Domna de mout granda valor
    10760  E mout ai agut grant honor,
    10761  Mas tot m’es tornat en derrier,
    10762  Car mos filltz m’aucises l’autrier,
    10763  No·m podon mais conseill donar!”
    10764  E Jaufre la pres a garar,
    10765  Que a la senpre conoguda:
    10766  “E domna,” dis el, “Dieus aiuda!
    10767  Es vos aquella que l’autr’ier,
    10768  Cant me conbatet l’averser,
    10769  Trobei desotz lo pin jazen?”
    10770  “Ieu soi aquella veramen.”
    10771  “Aras doncas,” so dis Jaufre,
    10772  “Vos comant, fassatz tant per me,
    10773  Se volletz esser affizada
    10774  Que morta ni deseretada
    10775  Non siat per nul cavallier;
    10776  Que hostes del pas l’aversier,
    10777  Que non puesca negun mal far
    10778  Az home qu’i voilla passar,
    10779  E que puescon seguramentz
    10780  Venir en las terras las jentz,
    10781  Que n’an estat tant essilatz
    10782  E tant lonc tenps deseretatz.
    10783  E per o far vos ai aitan,
    10784  Que totas las jentz vos tenran
    10785  Per domna aitant con viures.”
    10786  “Seiner, la vostra gran merces,
    10787  Qu’ieu o farai tot veramen
    10788  E ses negun alongamen.”
    10789  Pueis Jaufre comanda·l apres
    10790  Que en son palafren puies
    10791  E qu’intres el castel manjar,
    10792  Pueis deman poira s’en anar.
    10793  El castel son intratz trastuitz
    10794  De Monbrun, on fa far conduitz
    10795  Brunesentz, c’anc non fon tan ric
    10796  Vist per home paubre ni ric.
    10797  Ez anc non pot nuls hom pensar
    10798  Salvazina ni nul manjar,
    10799  Que no·n i agues largamen;
    10800  Ni anc cavallier ni serven
    10801  Ni soudadiera ne joglar
    10802  No·i manjeron negun manjar
    10803  Mais en escudella d’argen;
    10804  Mout los fes servir ricamen.
    10805  E cant trastuitz agron manjat,
    10806  Li joglar son en pes levat,
    10807  E cascuns pres son enstrumentz
    10808  E comenset tan dosamentz
    10809  Per mietz lo palais az anar.
    10810  Adoncs viratz en pes levar
    10811  Domnas, car neguna tener
    10812  Non s’en poc per negun saber
    10813  Del doutz son que fan l’estrumen,
    10814  Que cascuna mout se enten.
    10815  E cant si foron deportat
    10816  Gran pessa, e Jaufre a sonat
    10817  Son senescals e pres l’a dir:
    10818  “Anatz, fatz mi vivatz venir
    10819  En mietz lo palais un tapit,
    10820  E non la remanga samit
    10821  Ne escarlata ni bon cendat,
    10822  C’ades non sion aportat,
    10823  E l’aur e l’argent altresi.”
    10824  Ab tant aquel se part d’aqui
    10825  Ez a faitz mout tost son mandat.
    10826  E cant tot o ac aportat,
    10827  Jaufres s’es levatz sus en pes
    10828  E senet c’om mot no·i sones,
    10829  Car dire lor vol son agrat,
    10830  Ez ab aitan tuit son calat.
    10831  Pueis a totz los joglars triatz
    10832  Ez a·ls tan ricamentz pagatz,
    10833  Que cascun s’en vai mout joios.
    10834  Ez apres donet als baros
    10835  Ez a las domnas altresi,
    10836  Que anc el tapit non giqui
    10837  Escudellas ni bel enap,
    10838  Escarlata ni autre drap,
    10839  Que trastot non lor o partis.
    10840  Non cuitz que anc negun hom vis
    10841  Tan ricamentz home donar,
    10842  C’anc neguns non se poc blasmar.
    10843  E diçon que non es reinatz
    10844  El mont ne nulla poestatz,
    10845  En que fos mieltz donat ni mes
    10846  Qu’en Brunesentz es en Jaufres.
    10847  E mout son ben aventuratz
    10848  Car los a Dieus apareillatz;
    10849  Que en aitan con ten lo mon,
    10850  Ne la mar clau tot en redon,
    10851  Ne en tant co toca le soleill,
    10852  Non cuitz n’aia meillor pairell;
    10853  Car el mon non a poestat,
    10854  Que ja conplit ne acabat
    10855  Agues en tant pauc de sazon,
    10856  Com a Jaufre, lo fill Dovon.
    10857  E d’aiso tengron parlamen
    10858  El palais tuitz cominalmen.
    10859  Ab aitant ve·us la noitz venguda,
    10860  Ez el palais ac mout gran pruda.
    10861  E Brunesentz a comandat,
    10862  Que sion tost apareillat
    10863  Los lietz, pos iron se pausar,
    10864  C’ueimais es ora de colgar.
    10865  E las donçellas son levadas
    10866  E son en la canbra intradas
    10867  Per los lietz az apareillar.
    10868  E·ll cavallier van se colgar
    10869  Per lor ostals; mas solamentz
    10870  Melian ab totas sas gentz
    10871  Ez remansutz, e es colgatz
    10872  Els lietz c’on l’ac apareillatz.
    10873  Pueis Brunesentz es s’en intrada
    10874  En sa canbra tota privada.
    10875  E pueis Jaufre es s’en intratz;
    10876  Apres ve·ls vos ensems colgatz.
    10877  Ar son Brunesentz e Jaufres
    10878  Amdui ensems, ez anc per res
    10879  Neguns non cujet, en vertat
    10880  Pogues esser: tan tost colgat
    10881  Foron, que pogues esser ver:
    10882  Tant n’avia cascun voler.
    10883  So dis Jaufre a Brunesentz:
    10884  “Amiga, ara sai veramentz,
    10885  Qu’es conplit so que desirat
    10886  Aurai e tant cobeçeiat,
    10887  Que fos ab vos privadamentz.”
    10888  “Seiner,” so·l respont Brunesentz,
    10889  “A mi sap dos aitantz plus bon,
    10890  Si Dieus bonaventura·m don,
    10891  E n’ai men cor plus alegrat
    10892  Trastot per vostra amistat.”
    10893  Aissi jagron aquella noitz,
    10894  Que anc ren non lor fes enoitz
    10895  De ren que lor plagues a far.
    10896  E l’endeman, cant le jorn par,
    10897  Son levat sus süau e gen.
    10898  Ab aitant Jaufre mantenen
    10899  Es s’en vengutz a Melian,
    10900  Que leve·s sus, e puis iran
    10901  Ausir la messa al mostier.
    10902  “Dieus, e con es tant matinier,”
    10903  So li pres Milian a dir,
    10904  “Que ja soliatz tant dormir!
    10905  Mas ieu sai, mal vos enui’er
    10906  Lo cant dels auçels del verzier,
    10907  Que an cantat tota la nueitz,
    10908  Per tal que·us fesesson enueitz.”
    10909  “Ara, Milian,” dis Jaufre,
    10910  “Ben podetz far escern de me,
    10911  Mas ben cre una ren e sai
    10912  Que calque jorn m’en venjarai.”
    10913  Ab tant es vestitz e causatz,
    10914  Ez apres a les mans lavatz,
    10915  E van se deves lo mostier
    10916  Ab tuit li autre cavallier.
    10917  Ez apres va s’en Brunesentz
    10918  Ab las domnas tot eissamentz.
    10919  Cant son vengudas al mostier,
    10920  A comensat senpre·l mestier.
    10921  E no cre l’aguesson faitz tal,
    10922  Neis si fos Pasca o Nadal,
    10923  Mais il o fan tot per l’onor
    10924  Brunesentz e de lor seinor.
    10925  Apres, cant fon le mestiers ditz,
    10926  Son s’en tutz del mostier eissitz
    10927  E son s’en el palais intrat,
    10928  On trobon jent apareillat
    10929  E cortesamen de manjar.
    10930  Ez anz non feron mas lavar
    10931  E son s’asegut mantenen
    10932  Per las taulas cominalmen.
    10933  E ja non fassan lonc sermon;
    10934  Que anc galina ni gapon
    10935  Ni nulla res non fon a dir,
    10936  Que nuls hom a manjar dezir.
    10937  E cant agron assatz manjat,
    10938  Ve·us Melian en pes levat,
    10939  E dis a Jaufre que anar
    10940  S’en vol al castel on estar
    10941  Fai Taulat, qu’es nafratz e pres:
    10942  “Car deman es le caps del mes,
    10943  Que·l deg far l’angarda puiar
    10944  Batent, com el sol de me far.”
    10945  “En bon aür!” so dis Jaufres,
    10946  “Mas ieu voill pregar una res:
    10947  Que per m’amor li perdones
    10948  Sol un mes, que mal no·l fares.”
    10949  Ez a li tant ditz e pregat,
    10950  Entro que lo·i ac autreiat.
    10951  Pueis dis Melians c’om ensel,
    10952  Que tenra deves lo castel.
    10953  Ab tant vengron los escudiers
    10954  Que amenon als cavalliers
    10955  Trastotz los cavals ensellatz.
    10956  Ez enantz que i fosson puiatz,
    10957  Melian a comïat pres
    10958  De Brunesentz, e pueis el es
    10959  Mantenent el caval puiatz
    10960  E pueis es el camin intratz.
    10961  E remas a Monbrun Jaufres,
    10962  Ez esgardatz si l’es ben pres!
    10963  Ar preguen tuit cominalment
    10964  Que cel que venc a naissiment
    10965  Per totz nos autres a salvar,
    10966  Que, si·l platz, el deing perdonar
    10967  A cel que·l romantz comenset;
    10968  Ez az aquel que l’acabet,
    10969  Don de tal maniera reinar
    10970  En aquest siegle ez estar,
    10971  Que sia al sieu salvament!
    10972  ‘Amen!’ digatz cominalment!
    10973  Aquest bon libre es fenitz;
    10974  Dieus en sia totz tenps grazitz!

 

 

Biblioteca de Rialc

 8392-9199