Br

       Jaufre


    8392   E Jaufre ab aitant auzi
    8393   Una causa que fort plania,
    8394   Que cridava: “Sainta Maria!”
    8395   E “Dieu!” ab plans motz angoissos,
    8396   Aitant con pot, en auta vos.
    8397   E Jaufre crida cant o au:
    8398   “Da·m mas armas, que lai m’en vau,
    8399   On autz aquesta votz cridar!”
    8400   Dis Melians: “Ieu voill anar
    8401   Ab vos.” “Non faretz,” dis Jaufre,
    8402   “Ne vos, ni autre, per ma fe.”
    8403   Ez es se mantenent garnitz
    8404   E pueis es el caval saillitz,
    8405   E pren la lansa e l’escut,
    8406   E va s’en en lai per vertut,
    8407   E venc s’en tot dreitz ves la fon
    8408   On ve que s’auci e·s confon
    8409   Una donzella, e s’esgrafina
    8410   Sa fresca cara e sa petrina,
    8411   E ronp sos pels e sos vestirs,
    8412   E dis ab angoissos sospirs
    8413   Tot mantenen que vi Jaufre:
    8414   “Seiner, per Dieu, aiatz merce
    8415   D’una domna que nega aici!
    8416   Seiner, per Dieu, acoretz li,
    8417   Que grantz tala e grantz dolors
    8418   Er, s’enaissi mor ses secors.
    8419   Az esta fon era venguda
    8420   Bainar, e l’aiga es creguda,
    8421   Que non sol esser tan preonda.
    8422   Franc cavalier, per Dieu, l’aonda
    8423   A la plus bella, a la plus blanca,
    8424   A la plus pros, a la plus franca,
    8425   E tota la plus enseinada,
    8426   Que anc fos ne ja sia nada!
    8427   Jamais non er de nulla jentz
    8428   Domna de tantz bons conplimentz!”
    8429   E Jaufre gara ves la fon
    8430   E prop de lor, non jes preon,
    8431   Ez el vi la domna negar,
    8432   Una ves sorçer, autra intrar.
    8433   E deissent de gran volontat
    8434   E pueis a l’arestoil gitat,
    8435   Que la cuja ves el tirar.
    8436   E ve que no·i pot adessar,
    8437   E fai s’enantz aitant con pot.
    8438   E la donçella venc de trot
    8439   Ez a·l tal de lla man donat,
    8440   Qu’intz en l’aiga l’a balanzat,
    8441   Aissi com era, totz garnitz,
    8442   E totz causatz e totz vestitz.
    8443   E pueis apres sal la donzella
    8444   E la domna ratra·s n’ab ella.
    8445   Aissi s’en son entratz totz tres.
    8446   Oimais a pron de far Jaufres:
    8447   Mout es l’aiga grantz e preuns,
    8448   E Jaufre ez cazutz al fons,
    8449   Aissi com era, totz armatz.
    8450   E·l caval es enrabiatz
    8451   Can ne vi son seinor intrar;
    8452   Aissi com se saupes parlar,
    8453   Brama e crida ez endilla
    8454   E plaing, si que fon meravilla.
    8455   Anc bestia non fes tan gran dol,
    8456   Qu’el grata e fer e mor lo sol,
    8457   Pueis gieta·ls pes e vai corren
    8458   Tro a la fon, pueis torna s’en.
    8459   E cant ac assatz trebaillat
    8460   E pron coregut per lo prat,
    8461   Lo senescals de Brunesentz
    8462   O a vist e venc s’en corentz
    8463   A Melians, totz esperdutz,
    8464   E dis li: “Jaufre es perdutz!
    8465   Cals aventura lo·ns a tout,
    8466   Que son caval veg anar sout?
    8467   Veiam si ja·l porem acorre!”
    8468   Aqui viratz cavalier corre
    8469   Ves la font de gran esperon,
    8470   Pueis menon tal dol cant lai son,
    8471   Que jamais sos parç non er faitz.
    8472   E Melianz es ablasmatz
    8473   Casutz, si que non pot parlar,
    8474   Cant vi son caval sout anar.
    8475   E siei cavallier trist e morn
    8476   Son li vengut corent entorn,
    8477   Que l’an d’aiga fresca arosat,
    8478   Si que parlar a recobrat.
    8479   E pueis pren a plainer Jaufre:
    8480   “Franc cavaliers de bona fe,
    8481   Gaillartz e pros e ben aibitz
    8482   Ab bon faitz e ab meillor ditz,
    8483   Coronatz de cavalaria,
    8484   E bannieira de cortesia,
    8485   E claus de totz enseignamentz,
    8486   E gauts de totas bonas jentz,
    8487   Abaisamentz del orgoillos
    8488   E puiamentz del bezognos,
    8489   E mantenensa de dreichura,
    8490   Desacordantz de desmesura:
    8491   Non puesc totz vostres bens retraire,
    8492   Car vos eravatz filtz e paire
    8493   De totz bon faitz e de totz bens.
    8494   Ben er ancui paradis plens
    8495   De gautz, car vos la es intratz;
    8496   Mas nos laissetz sai sus iratz,
    8497   A dolor ez ab marimentz.
    8498   Mort, mout as pauc d’esgardamentz
    8499   E mout iest mala e deschausida,
    8500   Car los avols laissatz a vida
    8501   E·l pros en menatz ses razon.
    8502   Mout as facha gran tracion
    8503   D’aquest, c’aissi nos as anblat,
    8504   Qu’entre nos non as ren laissat
    8505   Mas mal, e vas t’en ab lo ben.”
    8506   Ab aitant ves la font s’en ven
    8507   Corentz, si com enrabiatz,
    8508   Totz sancnentz e totz esquintatz,
    8509   E fora s’en aissi com venc,
    8510   Gitatz la intz, can lo retenc
    8511   Un cavalliers, que·l pren a bratz
    8512   E dis: “Seiner, no·us ausisatz
    8513   Ne voletz nos autres aucir!
    8514   Que tuit i poriam saillir,
    8515   Que ja neguns non eissiria.
    8516   Conortatz vos, per Dieu no·s sia!”
    8517   E·ls altres son vengutz corren,
    8518   Tant con podon, ves el baten,
    8519   Ez an lo lonjat de la fon.
    8520   Ez el se fer del puing el fron,
    8521   Pueis plaing Jaufre tan dolsamentz
    8522   Que faitz n’a plorar mais de centz.
    8523   E Brunesentz es s’en venguda
    8524   En sa tenda, c’on l’ac tenduda,
    8525   Ez au lo crit que an levat;
    8526   Pueis a un escudier sonat:
    8527   “Sa vai, amicx, digas mi tost
    8528   Cals es lo dol de quil de l’ost.”
    8529   “Domna, aug dir, don soi iratz,
    8530   Qu’en la fons es Jaufre negatz.”
    8531   “Sainta Maria, e so consi?
    8532   Ieu m’en vauc negar autresi,
    8533   Que ja, per Dieu, sols no·i mora!”
    8534   E va s’en, tan con pot, en la
    8535   Tota desenvouta correntz;
    8536   E de domnas mais de cinc centz
    8537   Segon la, tant can pot cascuna,
    8538   Mas no·i pot consegre neguna.
    8539   E cant fon a la fon, escrida:
    8540   “On est Jaufre?” Puis est sailida
    8541   Laïntz pes jontz tot mantenen.
    8542   Mas lo sieu senescals la pren
    8543   Per los pels que son espanditz,
    8544   Aissi com hom amanoïtz
    8545   E trais la defora per forsa.
    8546   Ez ab aitan lo critz s’esforsa:
    8547   La viratz donzellas cridar
    8548   E domnas plainer e plorar
    8549   E ronpre cara e cabels
    8550   A cavalliers e a donzels.
    8551   “Jaufre, Jaufre,” dis Brunesentz,
    8552   “Caps de totz bons enseinamentz,
    8553   Franc cavallier es amoros,
    8554   Sobre totz d’armes poderos,
    8555   Qui vos a mort? Sabran ho·m dir?
    8556   Per Dieu, anc ren no·us puec aucir
    8557   Ses tracion e ses malesa,
    8558   Tant avia en vos de proesa.
    8559   Jaufre, ieu romanc escernida
    8560   En vostra mort. Mal aia vida,
    8561   Car segentre vos sa·m reten,
    8562   E mal aia mort car non ven!
    8563   Mort, e on te porai seguir,
    8564   Pos tu non vols a me venir,
    8565   E consi puesc demandar on?
    8566   Non iest ab Jaufre en la fon?
    8567   Si est ben, non i puesc doptar,
    8568   Donc me vauc ieu laïntz negar.”
    8569   E leva·s com enrabiada
    8570   E fora·s ben laïntz gitada,
    8571   Cant lo senescals la retenc
    8572   Ez Augier que corren i venc,
    8573   Que l’an a penas retenguda.
    8574   Ez ella crida: “Dieus, aiuda!
    8575   Amicx Jaufre, on est anatz?
    8576   Franc cavalier ez enseinatz,
    8577   E de totz benestars conplitz,
    8578   Vos portavatz el cor escritz
    8579   Totz bens que·us garavon de failla:
    8580   Jamais non er hom que vos vailla.
    8581   Vos m’aviatz d’ira gitada,
    8582   Mas en maior m’avetz tornada.
    8583   Vos m’aviatz gran gautz donatz;
    8584   Ay lassa, tam pauc m’a duratz!
    8585   Mas la dolor m’aura durada,
    8586   Que totz tenps mais viurai irada,
    8587   Mas fort sera corta ma vida.”
    8588   Ez es se tal del poing ferida
    8589   En las dentz, que las fai sancnar.
    8590   Pueis pren sa cara a esquintar
    8591   E ronp sos cabels saurs e blans.
    8592   Mas Augier le vai penre·ls mans,
    8593   Que tot en ploran la castia:
    8594   “Bela domna, per Dieu non sia!
    8595   Aiatz de vos eissa merce,
    8596   C’aiso non ten pro a Jaufre;
    8597   No·us voillatz enaissi confondre!”
    8598   E Brunesens no·l pot respondre,
    8599   Qu’entre·ls brasses li cai pasmada:
    8600   E pogratz aver cavalcada
    8601   Una lega, aintz que parles.
    8602   E pueis a ditz: “Amicx, on es?
    8603   Mort o viu vos volgra vezer,
    8604   Baisar, abrasar e tener.”
    8605   E pueis fer s’en la cara si
    8606   Que·l cuer se ronp e·l sanc n’issi.
    8607   Apres lasa·s cazer el sol;
    8608   Anc res non menet tan gran dol.
    8609   E·l senescals tot en ploran
    8610   Ez Augier la van conortan,
    8611   Ez an la a forsa menada
    8612   En sa tenda, on l’an colgada
    8613   En un lietz tot süau e gent;
    8614   Pueis torrnon ves la fon corent.
    8615   A la font es tornat Augiers,
    8616   Ez entorn ac tantz cavaliers,
    8617   Que tuit ploron Jaufre e plainnon
    8618   E tiron lor cabels e frainnon.
    8619   Mas Augier l’a plan sobre totz
    8620   E dis ploran al primier motz:
    8621   “Amicx Jaufre, conpaintz e seiner,
    8622   Anc hom non poc derçar ni peiner
    8623   En estoria ne in canson
    8624   Vostre par, ni anc vist non fon
    8625   Ni anc hom non l’ausi retraire.
    8626   E qui pogra mais a cap traire
    8627   So que vos avetz acabat
    8628   En tant pauc com avetz reinat?
    8629   Que non a jes dos mes entiers,
    8630   Seiner, que vos fos cavaliers.
    8631   Anc Galvan ne·l bon rei Artus
    8632   Non feron en lor joven plus
    8633   De proesa en tot un an
    8634   Con vos avetz faitz entretan
    8635   Con avetz entre nos estat.
    8636   Ai, Mort! Consi m’as guerreiat
    8637   E com as tornat en derier,
    8638   Que tout m’as gautz ez alegrier
    8639   E dat marimen e dolor!
    8640   Amicx Jaufre, la vostr’amor
    8641   M’era plus cara que·us non dic;
    8642   Greu aurai mais tan bon amic,
    8643   Tant vertadier ni tant coral,
    8644   Tan franc, tan fin ni tan lial,
    8645   Ni tan humil ni tan plazen,
    8646   Ni tan pros ni tan conoisen,
    8647   Tant ensainat ni tan astruc.
    8648   A, Dieus! Per que anc lo conuc?
    8649   Que siei bons aips e siei plazer
    8650   Mi fan plorar e·l cor doler
    8651   E faran tan con ieu ja viva.
    8652   Mout sera ma vida caitiva
    8653   D’aici enant, mas a mon vol
    8654   Non viurai!” E gita·ss el sol,
    8655   Tant autz con es, tot estendutz,
    8656   Ez es se totz escoissendutz,
    8657   E mena tal dol e tal plor,
    8658   Qu’el mon non a tan fer trachor,
    8659   S’o vis, non agues pietat
    8660   E qui non plores mal son grat.
    8661   Da l’autra part lo senescal
    8662   Mena dol, ez ausiretz cal:
    8663   Sos cabels ronp e s’escoissen
    8664   E·s fer en la cara soven
    8665   Del poing, si qu’en es totz sancnentz;
    8666   Ben senbla qu’en sia dolentz.
    8667   Mout lo plaing grieu e plora fort:
    8668   “Mout me meravill qui·us a mort,
    8669   Seiner Jaufre, si Dieus m’aiut,
    8670   Ni con pot esser avengut.
    8671   Ara·us dic per encantament
    8672   Vos avem perdut verament;
    8673   Que no·m senbla, si Dieus m’aon,
    8674   Qu’aia cavalier en est mon
    8675   Que·us poghes tant leu conquerer.
    8676   Ay, Dieu! Per que donest poder
    8677   A neguna ren qu’el mon sia
    8678   Que l’enjanes? Que ja·t servia
    8679   En totz sos faitz mout voluntiers,
    8680   E·us era fins e vertadiers
    8681   E lials e ses tot enjan.
    8682   Non a ges faitz a sol nos dan
    8683   Cel que l’a en la font gitat,
    8684   Que tot lo mon n’a peiorat
    8685   Ez el mortz e ma domna morta,
    8686   Qu’ieu cujava·m, que fos estorta.
    8687   E nos pensem que de seinor
    8688   Nos agues Dieu dada la flor
    8689   (Si s’avia ben a deliure)
    8690   S’a lui plagues que·l lasses viure.
    8691   Mas so nos deu enuiar fort,
    8692   Car non saben qui·l nos a mort,
    8693   Ne saben cui nos en reptem,
    8694   Ni home a cui lo demanden,
    8695   Ne cui en deian guerreiar.
    8696   Non poden nul home reptar
    8697   Mas Dieu e la votz que plainnia,
    8698   Que cridava: “Santa Maria!”
    8699   E “Dieus! Que li vengues acorre!”
    8700   Ab tant fer si tal sus el morre,
    8701   Que·l sancs n’ensi tot vius e clars
    8702   Per la boca e per la nars.
    8703   E pueis laisa·s el sol cazer,
    8704   E dos cavalliers per poder
    8705   Levon lo sus tot en ploran
    8706   E·l van gentamentz conortan.
    8707   Grantz es le dol e·l plors e·l critz:
    8708   Totz lo plus joios es marritz,
    8709   E tuit ploron cominalment,
    8710   E quecx se ronp e s’escoissent.
    8711   Pueis venc l’arcivesques Gales,
    8712   Mout savis e mout ben apres,
    8713   Qu’el prezica ez a lor ditz:
    8714   “Seinor, nos atroben escritz
    8715   Que Dieus es de tot cant es seiner,
    8716   E tot cant li plaz pot destreiner,
    8717   E sieu es tot ez el lo fes.
    8718   E si ara a Jaufre pres,
    8719   Far o pot enaissi co·l sieu,
    8720   Ez a nos non deu eser grieu;
    8721   Car de cascun es poderos
    8722   E no·l vol perdonar a nos
    8723   So que non perdonet a se.
    8724   E se neguns amet Jaufre,
    8725   Non fassa dol, que pron no·l ten;
    8726   Mas que fassa per s’arma ben
    8727   E prec Dieu e Santa Maria,
    8728   Ce·l meta en sa conpagnia.
    8729   E ieu totz tenps, tant cant viurai,
    8730   Don li part els bens que farai;
    8731   Ez aissi deu o far cascuns.
    8732   E se bon conseill sap neguns,
    8733   Don lo, e laissetz aquest dol,
    8734   C’oimais no·l faretz, per mon vol!”
    8735   Qant l’arcivesque ac parlat,
    8736   Ve·s Melians e pes levat,
    8737   E dis: “Seinor, bons consell dona,
    8738   Aissi com honrada persona,
    8739   L’arcivesques, que mout dis ben,
    8740   Que·l dols a Jaufre pron non ten,
    8741   E nos creissem nostra dolor;
    8742   Mas, si tuit o voletz, seinor,
    8743   Trametam, que non aia plus,
    8744   Messatjes al bon rei Artus,
    8745   Que·l digon con es avengut
    8746   E con avem Jaufre perdut.
    8747   E nos asperem en est prat
    8748   Los mesatjes, tro sion tornat,
    8749   Es augam del rei que dira.”
    8750   E tuitz dizon que bon sera;
    8751   Que·l rei sap gan ren d’aventuras,
    8752   E tot l’an l’en vengon de duras.
    8753   “Ez el dar nos a atrasaitz
    8754   Conseill e sabra com es fatz.”
    8755   Los mesatjers son alegut
    8756   E lo matin son se mogut.
    8757   E Jaufre pensa d’autr’afar,
    8758   Que las donzellas, ses mal far,
    8759   L’an jus passat per mietz la fon
    8760   En la jensor terra del mon,
    8761   On ac molt e plain e montainas,
    8762   Vals e conbas e bellas plainas,
    8763   E aiga, buscacies e pratz,
    8764   Villas e castels e ciutatz.
    8765   Mas tot es erm e voitz de gentz,
    8766   C’uns cavalliers mals e cozentz
    8767   O a tot confondut ab guerra,
    8768   Morta e gastada la tera.
    8769   E la donzella tot süau
    8770   Dis a Jaufre: “Seiner, Dieu lau;
    8771   Ara·us ai ieu en mon poder,
    8772   Az home non deitz grat saber,
    8773   Mas a ma art ez a mon sen.
    8774   Ieu son aquella que tan jen
    8775   Vos vinc querer secors ploran
    8776   Del gran trabaill e del afan,
    8777   Que m’a faitz Felons d’Albarua,
    8778   Un malvais hom; cui Dieu destrua!
    8779   Car cavalliers non es jes miga,
    8780   Ni no o par, que que hom s’en diga;
    8781   Qu’el mon non a plus mal enpost
    8782   Que fest vellania plus tost.
    8783   Qu’el a maior testa d’un buef
    8784   E quec dels oilltz plus gros d’un uef,
    8785   E·l front meravilos e gran,
    8786   E·l nas quichat e mal estan,
    8787   Lauras espessas e morudas,
    8788   E las dentz grans, mal asegudas,
    8789   E maior gola d’un leupart,
    8790   Que fendut n’a daus quequa part
    8791   Tro sotz las oreillas aval,
    8792   E·l col a guiza de caval.
    8793   Ez es emples per los costatz
    8794   E pel ventre gros ez enflatz;
    8795   Cambas platas e mal estantz
    8796   E las coissas grossas e grantz:
    8797   Anc hom non vi tan fera ren.
    8798   Ez ieu, seiner, dic o per ben,
    8799   Per so que no·us fassa temor;
    8800   C’a tota jens fai tal paor,
    8801   Que d’aitant co·l vezon venir,
    8802   No·s podon tener de fugir.
    8803   Qu’estiers non conquer el negun
    8804   Per batailla ni per estrun.
    8805   E ve·us, seiner, con es anat,
    8806   Que non m’a nulla ren laisat
    8807   Mais un castel, c’ai retengut;
    8808   E deitz l’aver deman rendut,
    8809   C’aissi o ai en covinen,
    8810   E me mezeissa aissimen,
    8811   Si Dieus e vos no m’en aiuda.
    8812   Ez ieu volria esser penduda
    8813   Antz que·m tenga en so poder!”
    8814   Dis Jaufre: “E dizes mi ver?”
    8815   “O ieu, seiner, si m’aiut fes.”
    8816   “Ara doncx, pos qu’enaissi es,
    8817   Ieu conbatrai per vostre dreitz.
    8818   Mas vos non o fezes a dretz,
    8819   Car enaissi sa m’avetz mes,
    8820   Que Brunesentz sai ben que n’es
    8821   Morta, o ella·s n’aucira.”
    8822   “Seiner, ja d’aiso non mora,”
    8823   Dis la donzella, “mas irada
    8824   N’es mout ab tota sa mainada,
    8825   E d’aquo sera leu garida.
    8826   Ez ieu fora tot tenps marrida,
    8827   Se non fos le vostre secors.
    8828   E fora ben maier dolors
    8829   Si ieu fos morta, que s’ella plora,
    8830   Que n’er garida en petit d’ora.”
    8831   Tot aitan con pot lo conorta.
    8832   Ab tan son vengut a la porta
    8833   Del castel que la domna ten,
    8834   E can Jaufre vi que per ren
    8835   Non er estiers, es se pagatz
    8836   Ez es se el castel intratz.
    8837   Le castel es fort e ben claus
    8838   De bons murs, e·l vallat son caus,
    8839   Plen d’aiga, en roca taillada;
    8840   E sus a petit de maisnada.
    8841   E cels que lai son albergat,
    8842   L’an mout gentament convidat
    8843   E l’an mout ricament servit
    8844   D’aco eis que lai es petit;
    8845   Que tant lai ac pauc de vianda,
    8846   Que non avion mais a randa
    8847   Tant cant lor n’es ops l’endeman
    8848   De carn e de vin e de pan.
    8849   Ez aquo an la noitz manjat,
    8850   E pueis son se tot gent colgat.
    8851   E·l matin, cant la dia par,
    8852   Jaufre comenset a levar.
    8853   E cant fon vestitz e causatz
    8854   E sa cara e sses mans lavatz,
    8855   E prega pueis Santa Maria
    8856   E·l son car fil que·l don bon dia
    8857   E que·l don lo dreitz retener
    8858   De la domna per son plazer.
    8859   Pueis fes un preire revestir
    8860   Ez a·l faitz una messa dir
    8861   Del Sant Esperit dignament,
    8862   Ez el ofri .vii. marc d’argent.
    8863   E cant la mesa fon fenida
    8864   E Jaufre l’a en pes ausida,
    8865   Seina·s ez eis s’en totz jaussentz
    8866   E pueis apres las autras jentz.
    8867   Ez es se sus el mur puiatz
    8868   E la domna ab el latz e latz
    8869   Per veser si Fellon venria.
    8870   Que si ven batailla n’auria,
    8871   D’aquo pot esser ben certan,
    8872   Per o si en el non reman;
    8873   Car Jaufre n’es ben coracios,
    8874   Car l’amors lo fai consiros
    8875   De Brunesentz, qu’en sus lo tira,
    8876   Per que sovent plaing e sospira.
    8877   Aissi an pron el mur estat
    8878   Grant pessa ez an pron parlat
    8879   De totz los afar de la terra,
    8880   Con es tot confondut per guerra
    8881   E con es tot mort e gastat.
    8882   Ab aitant a Jaufre garat
    8883   E vi venir per una plaina
    8884   De cavaliers una conpaina.
    8885   “Domna,” dis el, “ve·us cavaliers!
    8886   Seria aiso vostre guerries?
    8887   Veiatz si ja·l conoisseres!”
    8888   “Seiner,” dis ella, “ben i es.
    8889   Aquo es el que ven premiers,
    8890   L’enemicx de Dieu, l’aversiers.”
    8891   “Ara doncx lasem lo venir
    8892   Ez ausirem que volra dir!”
    8893   E Fellon venc s’apropian
    8894   Del castel tot süau anblan,
    8895   E portet en man un aucel
    8896   Mout bon ez avinent e bel:
    8897   E non es maier d’un astor,
    8898   Ne ja no·l cal querer meillor.
    8899   Lo col a pauc e·l bec aspes,
    8900   Plus trencant que rasors non es,
    8901   E·ls volars loncx que·l sobrebaton
    8902   De mietz pe e la coa·l passon;
    8903   Las ganbas grosas e·ls pes fortz,
    8904   Don a moltz auzels pres e mortz.
    8905   E cant fon al pe del castel,
    8906   El vi gruas en un pradel,
    8907   Que passion entro a cent.
    8908   Ez el tol la longa corrent
    8909   Al auzel e laissa·l volar.
    8910   Ez el las vai revironar
    8911   E pueis puia de tal poder,
    8912   C’a penas lo poc hom vezer.
    8913   E cant la fon ben autz puiatz,
    8914   Ez el desent totz abrivatz
    8915   Ves las gruas e fes un crit,
    8916   Tal que·l plus sortz l’a ben ausit,
    8917   Pueis estet subr’ellas de sus.
    8918   Ab tant Fellon, que no·i ac plus,
    8919   Venc ves las gruas e pres en
    8920   Tant con li plac a son talen,
    8921   E pueis apres sei conpaignon,
    8922   Que no·i ac tant avol garçon,
    8923   Que no·n portetz aitant con poc,
    8924   Que anc neguna non se moc
    8925   Plus que si fosson totas mortas
    8926   O liadas a granz redortas.
    8927   E cant n’an a lor volontat,
    8928   E Fellon a l’auzel sonat,
    8929   Ez el li es tornatz el pon.
    8930   So dis Jaufre: “Si Dieus m’aon,
    8931   Mout a cortes auçel aici,
    8932   Que anc mais hom tan ric non vi.
    8933   S’el podia penre ni aver,
    8934   Non penria negun aver,
    8935   Que no·l dones al rei Artus,
    8936   Si Dieus vol que ja torn la sus.”
    8937   “Seiner, si torneretz breumen,”
    8938   Dis la donçella tot riçen,
    8939   “Ab gran gautz ez ab alegrier,
    8940   Ab l’auçel ez ab mon guerrier,
    8941   Qu’er vencutz; en Dieu n’ai ma fe
    8942   Ez el peccat que a de me.”
    8943   Ab tant Fellon venc a la porta
    8944   Ab l’auçel que en sa man porta,
    8945   E crida: “Vos, qui es lasus,
    8946   Desendetz tost a me sa jus;
    8947   E la putans esca sa fors,
    8948   Que tant m’aura vedat son cors,
    8949   C’ades er als garçons liurada,
    8950   Als plus sotils de ma maisnada,
    8951   C’a mos ops non la voill ieu ges.”
    8952   Az aquest mot respont Jaufres
    8953   Tot jen e sinplament e plain:
    8954   “Seiner, se chai avetz putain,
    8955   Ja de saïntz no·us er tenguda,
    8956   Aintz vos er mantenen renduda;
    8957   E digatz la·m, c’ades l’aurets.”
    8958   Dis Fellon: “Ben sabetz qui es.
    8959   Vostra domna voill que·m rendatz
    8960   E·l castel em ben ez en patz,
    8961   Si con m’avetz en convinen.”
    8962   “Ara·us autz parlar d’avinen,”
    8963   Dis Jaufre; “que per atrasaitz
    8964   Lo convinen que·us aven faitz,
    8965   Atendra volontiers cascuns,
    8966   E si·us platz, non demandetz plus.”
    8967   “Ara doncx mi rendetz ades
    8968   Lo castel e la domna apres;
    8969   C’uei me deu esser tot rendut,
    8970   C’aissi m’o avetz convengut,
    8971   O aia qui·s conbata ab me?”
    8972   “Seiner, ara·m digatz per que,”
    8973   Dis Jaufre, “o volletz aver?”
    8974   “E vos doncx non sabetz lo ver?
    8975   O don diables es vengutz?
    8976   Per la gola·m seretz pendutz,
    8977   No·i a alre mas car lo voill.”
    8978   “Aissi disses vos gran orgoill;
    8979   C’ab forsa, car la podetz far,
    8980   Voletz tan laitz deseretar
    8981   Una pulcella trist’e morsa,
    8982   Car vezes que no·us pot far forsa.
    8983   Dreitz vos fara e non ren als
    8984   En cort, que sia cominals,
    8985   Ez ab dreitz deu ben escapar.
    8986   E si aiso non voletz far,
    8987   Garnetz vos, car ja de batailla
    8988   Non trobaretz en ella failla;
    8989   Car tant a sa e la sercat,
    8990   C’uns cavallier l’a Dieu donat,
    8991   Tal que mantera sa dreichura.”
    8992   “Fort as dicha gran desmesura,”
    8993   Respont Fellon, “se Dieu m’aiut.
    8994   Da·m ma lansa e mon escut
    8995   E mon elm, e ma garniçon
    8996   E ma spaza, don tan baron
    8997   Ai mortz e ronputz e trencat.”
    8998   Pueis a son auçel comandat
    8999   A un escuder avinent,
    9000   Ez es se garnitz ricament.
    9001   E pueis escrida tant con pot:
    9002   “Iesca,” dis el, “aquel arlot,
    9003   Que contra me·s fai batailliers;
    9004   Ara para s’es cavaliers!”
    9005   E Jaufre ab petit d’esclau
    9006   Garnic se tot jent e süau,
    9007   Pueis eis s’en foras totz garnitz.
    9008   E fon seinatz e beneïtz
    9009   Per la domna e per l’autra jen,
    9010   Que pregon Dieu mout humelmen,
    9011   Lor pietz baton, de ginollos:
    9012   “Seiner, qui·us laisses en la cros
    9013   Vostra mans per nos clavelar
    9014   E·l costat ab lansa nafrar,
    9015   Vos donatz a Jaufre poder
    9016   Con puesca Fellon conquerer!”
    9017   Amdui son garnitz en un prat.
    9018   Cavallier cuitz que a trobat
    9019   Fellons, non es tan ergoillos,
    9020   Tal que·l laissara consiros.
    9021   Fellons a garat denan se
    9022   E vi el canp estar Jaufre
    9023   Garnitz mout eissernidamen.
    9024   “Villan,” dis el, “o as ton sen,
    9025   Car te cujas ab me conbatre?
    9026   Que se eravatz .xxiiii.,
    9027   Si seriatz vos tuit pres e mort.”
    9028   Dis Jaufre: “Vos avetz gran tort,
    9029   Que s’eravatz trop plus sobriers
    9030   Ez eu era uns cavalliers
    9031   Ses lansa e senes escut,
    9032   Si·us rendria mort e vencut.”
    9033   “Ara,” dis Fellon, “autz bon gap.
    9034   Digas mi, vilan, per ton cap,
    9035   Quintz hom iest, ni on es estat,
    9036   Ni con t’es presa voluntat
    9037   Que·t voillas conbatre ab me?”
    9038   “Seiner, ie soi,” so dis Jaufre,
    9039   “De la cort del bon rei Artus;
    9040   Ez a m’en enviat sa jus
    9041   A la domna, que la defenda
    9042   Tant tro que hom son dreitz li renda,
    9043   E ieu farai ne mon poder.”
    9044   “Ben iest vengutz ton mal querer,”
    9045   Dis Fellon; “e de ton seinor
    9046   Dic te que jes no·t ten d’amor,
    9047   Antz te vol mal certainamen,
    9048   Ez a t’o assatz faitz parven,
    9049   Car per batailla sa·t trames;
    9050   Qu’e man de tal home t’a mes,
    9051   Que·t fara ab dolor morir.”
    9052   “Aco non val ren, que t’aug dir,”
    9053   Dis Jaufre, “antz o tenc a vent,
    9054   Mas se en patz e bonament
    9055   Vols rendre e senes batailla,
    9056   Tro en la derriera mezailla,
    9057   So que as a la domna tout,
    9058   Ieu t’en lassarai anar sout
    9059   Ses mal, que no·n auras de me,
    9060   E faras i ben e merce.”
    9061   “Ara,” dis Fellon, “aug bon plaitz,
    9062   Qu’ieu volria aver mais traitz
    9063   Lo cor a pessas dintz lo ventre
    9064   E pueis li budeltz de segentre,
    9065   Que t’en laisses aissi anar;
    9066   C’aissi·m cujavas escapar,
    9067   Ab gent parlar e ab merce.
    9068   Non faras jes; que, per ma fe,
    9069   Oimais, pos t’ai en mon poder,
    9070   Non penria jes tot l’aver
    9071   De lla terra del rei Artus.”
    9072   “Oimais non t’escoutarai plus,
    9073   Que fols dis es orgoillos as,”
    9074   Dis Jaufre, “e fai qu’i poiras,
    9075   E gara·t ben da me oimais!”
    9076   E fes per lo prat un eslais;
    9077   Mas sos cavals non es jes fortz,
    9078   Antz es fenitz e de fam mortz,
    9079   Que .viii. jorn a non manjet blat
    9080   Ni alre mais qu’erba de prat.
    9081   Ab tant met se denan lo scut
    9082   E venc ves Fellon per vertut.
    9083   E Fellon, can lo vi venir,
    9084   Cobre·s ez es l’anatz ferir.
    9085   Ez a·l ferit de tal vertut
    9086   De la lansa sus en l’escut,
    9087   Qu’el e·l caval met tot el plan.
    9088   E Jaufre no·l fer jes en van;
    9089   Antz lo feri de tal poder
    9090   Que·l fer fes dintz l’escut parer,
    9091   Si que·l bratz d’outra en outra trauca;
    9092   Mas l’auberc li gueri la mauca,
    9093   Qu’es bon e fortz e ben seratz.
    9094   E cant si sent aissi nafratz,
    9095   A mantenen la lansa fraicha
    9096   E del escut e del bratz traicha;
    9097   Pueis venc ves Jaufre tot iratz.
    9098   E Jaufre fon en pies levatz
    9099   E tenc la bona espaza el man.
    9100   “Per Dieu,” dis Fellon, “en villan,
    9101   Vostre deriers jorns es vengutz,
    9102   Qu’encaras uei seretz pendutz.”
    9103   E cuja·l ab terra cozir;
    9104   Mas Jaufre, que sap d’escermir,
    9105   Fes un saut ez a tal donat
    9106   Al caval, que·l cap n’a portat,
    9107   Si que tot mes en un molon
    9108   El mietz del prat el e Fellon.
    9109   Oimais son amdui per igal,
    9110   Ara para cel que mais val.
    9111   Can Felon vi son caval mort,
    9112   Va ves Jaufre iratz mout fort
    9113   E dis: “Per Dieu, mal sai vengues,
    9114   En vilan, fil d’avol pages,
    9115   Que per la gola atrasaitz
    9116   Seretz pendutz ses autre plaitz,
    9117   Que ja de vos non sera pres.”
    9118   E levet son brant demanes
    9119   Ez a donat a Jaufre tal,
    9120   Sus en l’elme, si que·l nasal
    9121   Li a trastot desclavelat.
    9122   E Jaufre a·l tal cop donat
    9123   De la spaza, si que l’un man
    9124   Li trenquet, e caset el plan
    9125   La bona spaza de Jaufre.
    9126   E Fellons sol ni au ni ve,
    9127   Can vi que son man ac perdut,
    9128   Cella ab que tenia l’escut.
    9129   E venc ves Jaufre mantenen,
    9130   Iratz e plen de maltalen,
    9131   E va·l ferir de tal azir
    9132   Sus en l’elme, si que issir
    9133   En fes flamas de fuoc mout grantz.
    9134   E Jaufre a faitz dos saut grantz
    9135   Ves sa spaza, que el camp fon.
    9136   E cant aiso ac vist Fellon,
    9137   Venc denant ella autresi
    9138   Ez anc penre no la giqui,
    9139   Antz anet Jaufre encausan
    9140   Mout fort e ferament cridan:
    9141   “Cavaller, ren te per vencut,
    9142   Pos non as mas sol ton escut!”
    9143   E venc sobr’el, son brant levat.
    9144   E Jaufre a l’escu parat,
    9145   Que non volc son colp esperar,
    9146   C’un pauc si pogra trop tarzar.
    9147   E det li tal sus en l’escut,
    9148   Que trencat lo l’a e fendut
    9149   Ben tota la une meitat,
    9150   C’ab petit l’agra mal nafrat.
    9151   “Cavallier,” so l’a ditz Jaufre,
    9152   “Trop vos metetz desobre me,
    9153   E cant mout m’auretz encausat,
    9154   Si seretz a derier sobrat.”
    9155   “Non serai,” so l’a dis Fellon,
    9156   “Enantz vos redrai giçardon
    9157   Del grant cop que m’avetz donatz.”
    9158   E venc ves Jaufre totz iratz
    9159   Ez a·l cujat trastot partir.
    9160   E va tal en terra ferir
    9161   Ab son bran, que n’a soterat
    9162   Sotz terra mais de la meitat.
    9163   E Jaufre ac gautz, cant o vi,
    9164   Ez a vist son bran denan si;
    9165   Ez a l’enlevat mantenent,
    9166   Ez aco mout tost e corent,
    9167   E venc de mout gran voluntat
    9168   Ves Fellon, escut abrassat.
    9169   E Fellon, cant lo vi venir,
    9170   Comenset a Jaufre a dir:
    9171   “Seiner, prec vos per gran merce,
    9172   Non m’auciatz! Prendetz de me
    9173   Aital rezenson con volres!”
    9174   Adoncx cant o ausi Jaufres
    9175   Que Fellon se tenc per vencut,
    9176   Venc ves el con apercebut
    9177   E pres li la spaza del man.
    9178   Pueis a·l ditz tot süau e plan:
    9179   “Seiner, pois que enaissi es,
    9180   Vos vos n’iretz rendre per pres
    9181   A la domna que guereiada
    9182   Aviatz e deserritada,
    9183   Per far totas sas volontatz.
    9184   E si aissi o autreiatz,
    9185   Enaissi poretz escanpar.”
    9186   “Seiner, aissi con vos mandar
    9187   M’o volretz, o voill faire tot,
    9188   Que ja mais non desdirai mot.”
    9189   Ab tant sonet sos cavalliers
    9190   Fellon, que’s rent per presoniers
    9191   A la domna d’aquel castel:
    9192   “Baron,” dis el, “per cho·us apel:
    9193   Ben conosc que a gran peccat
    9194   Avia son païs gastat
    9195   A la domna qu’est cavallier
    9196   Si amenet per batailler,
    9197   Que·m a en aquest canp vencut;
    9198   E par ben que·l man n’ai perdut,
    9199   E vauc me metre en sa prison.”

 

 

Biblioteca de Rialc

 5847-8391

 9200-10974