Br

       Jaufre


    4027   Aissi s’en vai totz sol parlan.
    4028   E Bruneisentz traitz gran afan
    4029   En la canbra, on s’es colgada;
    4030   Car amor l’a si escalfada
    4031   Que non puet dormir ni pausar
    4032   Ni faitz mas volver e girar.
    4033   Ez ades pensa de Jaufre,
    4034   Co·l puesca retener ab se.
    4035   Ez a tengut aquest trebail,
    4036   Tro que·l jorn venc e la noitz fail,
    4037   Que la gaicha desus escrida
    4038   E la gentz del castel reisida,
    4039   Que tuit escridan a un fais.
    4040   Ez anc non fon ni er jamais
    4041   En terra per neguna gentz
    4042   Levatz tals critz ne tal tormentz,
    4043   Car tota la terra resona.
    4044   E Jaufre fer e bat e dona
    4045   Dels esporons a son caval
    4046   E va coren d’amont d’aval,
    4047   Que non ten cariera ne via
    4048   Ni sap on s’an, ni on se sia;
    4049   Aissi es totz esbalauzitz.
    4050   Ab tant es remansutz lo critz,
    4051   E·l jorn comenset a parer.
    4052   E Brunesentz no·s pot tener,
    4053   Que no·s leu, e venc en la sala
    4054   E fes parvent que fos trop mala,
    4055   E demanda del cavallier
    4056   Az aquel que troba primier,
    4057   Si dorm o si s’es reisidatz.
    4058   “Domna,” dis aquel, “ben creiatz
    4059   En ver, ja no·l veiretz mais viu.”
    4060   Az aquella fon tant asquiu,
    4061   C’a pauc non es enrabiada.
    4062   Ez a si sa color mudada,
    4063   Que deiseratz que morta es.
    4064   Ez a demandat: “So con es?
    4065   Qui l’a mort? Cum es avengut?”
    4066   E·l senescals a respondut:
    4067   “Domna,” dis el, “ieu o dirai,
    4068   Que ja de motz no·us mentirai:
    4069   Anoitz, quant nos fon tuit levat,
    4070   Aissi com aven costumat,
    4071   Ez el demandet l’aventura.
    4072   E si agues la carn tan dura,
    4073   Com es fer o acier tenpratz,
    4074   Si fora el totz peçoiatz:
    4075   Aissi fon feritz duramentz,
    4076   Que de colps pres mais de cinc centz;
    4077   E ve·l vos en aquel lieg mortz.”
    4078   “So,” dis ella, “m’enoia fortz,
    4079   Car enaissi es avengut;
    4080   Que si·l m’acses aital rendut,
    4081   Con lo·s avia ieu baillat,
    4082   Ieu m’en fera ma volontat.
    4083   Mas ieu fui folla e musarda,
    4084   Car anc lo lassei en tal garda,
    4085   Con vo es; que, s’ieu lo m’agues
    4086   Ab me de dintz ma canbra mes,
    4087   Ara lo·m atrobara viu.”
    4088   Ab tant venc ves lo lieg de briu,
    4089   Que tot mort lo cujet baisar,
    4090   Car non pot mais l’amor celar.
    4091   E leva·ls draps, e cant no·l vi,
    4092   Per pauc de son sen non issi,
    4093   C’aissi com forsenada crida:
    4094   “Baron, per que m’avetz traïda?
    4095   On es lo cavallier anatz?
    4096   Per Dieu, mala·n fon enviatz!
    4097   E no·us o dic jes per escern;
    4098   Que se·l n’avion en enfern
    4099   Cent millia diable portat,
    4100   Vos lo·m rendretz mal vostre grat;
    4101   O per Dieu o per sa vertut
    4102   Tuit es per la gola pendut,
    4103   Que ja rens no·us en tenra pron.”
    4104   Cant aquil auzon la razon,
    4105   Son torn lo lieg vengut coren.
    4106   E·l senescals primieramen
    4107   Leva·ls lansols e·l cobertors.
    4108   E cant no·l vi, ac tal dolors
    4109   E tal oncta e tal vergoina,
    4110   Que de totz los autres si lonia.
    4111   Ez es as una part gitatz,
    4112   Pueis a son vestir esquintatz
    4113   Tro aval desotz la ceintura.
    4114   “E Dieus,” dis el, “qual aventura!
    4115   So con pot esser avengut?
    4116   Con l’avem enaissi perdut?
    4117   Enjanatz nos a malamentz;
    4118   Per Dieu, trop sap d’encantamentz
    4119   E d’enginc aquest cavalliers;
    4120   Que se fos feres o aciers,
    4121   Si ll’agran nos tot estendutz:
    4122   Tantz colps a anoitz receubutz.”
    4123   E Brunesentz esta marida
    4124   Az una part e plain e crida
    4125   E menasa son senescal,
    4126   Que cuja ben que per son mal
    4127   N’aia·l cavallier enviat.
    4128   E dis que: “Fort er car conprat;
    4129   Que non i a negun tan fort,
    4130   Que ja n’estorça meintz de mort,
    4131   Qu’ieu no·l fasa cremar o pendre.”
    4132   “Domna, ieu no·l vos puesc jes rendre,”
    4133   Dis lo senescals, “so veses;
    4134   Mas per so car m’en descreses
    4135   Ni·us pensatz qu’iei·us n’aia mentit,
    4136   Vos farai aquel escondit,
    4137   Que vostra cort conoisera.”
    4138   “Ja, per Dieu, estier non sera,”
    4139   Dis ela, “mas que·l mi rendres
    4140   Viu o mort; c’aisi fon enpres,
    4141   Can ieu lo laissei per garar.”
    4142   “Domna, e s’ieu non o puesc far?”
    4143   “Si·us voletz, metetz i poder.”
    4144   “Ieu non sai on lo m’an querer,
    4145   C’anc mais no·l vi ni sai qui s’es.”
    4146   “Si·us azauta, vos lo queres;
    4147   Que, si m’aiut Dieu ni sos saintz,
    4148   Non auretz m’amistat enaintz,
    4149   Tro que·l m’aiatz tornat aici
    4150   Planamentz on ieu lo·s giqui.”
    4151   Mout malamentz l’a menasat;
    4152   Mais pueis fon aissi adobat,
    4153   Qu’el e tuit li cent cavallier
    4154   Devon jurar que volontier
    4155   Ni ab lor vol ni ab lor grat
    4156   Non aion aquel enviat.
    4157   E·l senescals deu tot un an
    4158   Lo cavalier anar cercan,
    4159   Que non deu en luec estancar
    4160   Mas una noitz per nul afar,
    4161   Si doncs desaize non avia
    4162   De preson o de malautia.
    4163   E si·l troba, deu l’amenar,
    4164   O si non, en prezon tornar
    4165   Al cap del an sens tota failla.
    4166   E deu se escondir per batailla
    4167   Ves cui que l’en voill’apellar,
    4168   Que non deu home soanar.
    4169   Aissi o juret sobre saintz
    4170   E det de bos ostaiges tantz,
    4171   Que la domna n’es ben segura;
    4172   Pueis fini aissi sa rancura.
    4173   E·l senescals lo bon maitin
    4174   Vai s’en e ten son dreitz camin
    4175   Ves la cort del bon rei Artus
    4176   Si tertz, que anc non foron plus,
    4177   Saber se ja·l poira trobar.
    4178   Ara deven oimais contar
    4179   De Jaufre, com s’en va couchos,
    4180   Que tan es agut paoros
    4181   D’aquella gent, don s’es partitz,
    4182   Qu’enquar n’es totz esbalauzitz.
    4183   E va s’en ades tant con pot,
    4184   Süau es anblan e de trot.
    4185   E·l caut es se levat mout grantz,
    4186   Per qu’el es tot las e pesantz
    4187   E totz greu e totz enuiatz.
    4188   Ez aissi el s’en es anatz,
    4189   Tro que fon ora de disnar,
    4190   Aissi con tercia deu sonar,
    4191   Que las jentz cridon per la terra
    4192   E menon tal bruit e tal guerra,
    4193   Que Jaufre se n’es esperdutz
    4194   Ez eis del caval deisendutz,
    4195   Que non sap don s’an ne que·s fassa.
    4196   Ez estet s’aqui en la plassa,
    4197   Tro que·l crit es totz estanquatz.
    4198   E pues pueia·s totz enuiatz,
    4199   E va s’en tot süau e gentz.
    4200   E non ac anat lonjamentz,
    4201   Que a un bover encontrat,
    4202   Que mena un carre cargat
    4203   De pan e de carn e de vin.
    4204   Ez estet en mieg lo camin,
    4205   Que sperava c’om i passes,
    4206   Que a manjar lo solases.
    4207   Ab tant Jaufre venc bellamentz
    4208   Ez a·l salutat mantenentz.
    4209   Lo bovier li rent sas salutz:
    4210   “Seiner,” dis el, “ben siatz venutz!
    4211   Deisendetz per bon’aventura,
    4212   Que mout avia gran frachura
    4213   De vos e d’autre conpaignon.
    4214   E per Dieu no·m digatz de non,
    4215   Si·us platz, e disnatz vos ab me!”
    4216   “Amicx, grant merces,” dis Jaufre,
    4217   “Que no·m puesc en luec estancar,
    4218   Que mout ai gran cocha d’anar.”
    4219   “Seiner, per sainta caritat
    4220   E per Dieu e per amistat
    4221   Vos prec, e per Santa Maria,
    4222   Si·us platz, que·m faissatz conpagnia!”
    4223   E Jaufre respon al bovier:
    4224   “Amicx, per so car m’a mestier
    4225   E car conosc que mout vos platz
    4226   E car tan jen m’en convidatz,
    4227   E per vostre amor, manjarai.
    4228   E fe que·us dei, non mangei mai
    4229   Tres jorns a, ni non o volc far
    4230   Tot per temensa de tarsar.”
    4231   “Seiner,” dis lo bovier, “merces.”
    4232   E a la lansa e l’escut pres,
    4233   E Jaufre es canbaterratz.
    4234   E·l boviers es s’en tost pueiatz
    4235   Sus el carre, don el deissen
    4236   Bon vin e bel pan de formen,
    4237   E dos grosses caupons rostitz
    4238   E tre panadas de perditz
    4239   E de senglar una gran anca.
    4240   E s’a bella toailla blanca,
    4241   Que estendet sus en un bel prat
    4242   On ac un bel arbre foillat,
    4243   En que·s podion sotz onbrar
    4244   Cent cavalliers a larc estar.
    4245   E da l’autra part una font,
    4246   Tota la belazor del mont,
    4247   De bel’aiga clar’e corentz.
    4248   Ez a mes dos enaps d’argentz
    4249   Plen de vin sus en la toailla
    4250   E pueis tota l’autra vitailla.
    4251   E Jaufre anet desarmar
    4252   Son cap es apres vai fleisar
    4253   Son caval ez a·l lo fren tout
    4254   Ez a·l laisat anar tot sout
    4255   Per mieg lo prat l’erba passent.
    4256   E pueis a lavat mantenent
    4257   Sas maintz ez es anatz sezer.
    4258   E·l bovier de tot son poder
    4259   A Jaufre servit ez honrat.
    4260   E cant agron assatz manjat
    4261   Pro e gen tro sus a la gauta
    4262   De tot so que mais lor azauta,
    4263   Jaufre demandet al bovier:
    4264   “Amicx,” dis el, “de qual mestier
    4265   Es vos ni con estatz aici?”
    4266   Ez anc lo bovier non menti:
    4267   “Seiner,” dis el, “ieu sui boviers,
    4268   Que deitz de .xxx. cavalliers
    4269   A ma domna un alberc far.
    4270   Ez ai o faitz apareillar
    4271   Al mieltz que sap, et al genses.”
    4272   “Amicx, ara·m digatz qui es
    4273   Vostra domna, fe que·m devetz.”
    4274   “Seiner, e non la conoissetz?”
    4275   “Non ieu.” “Aquo es Brunesentz,
    4276   La domna dels ensegnamentz
    4277   E de bon pretz e de beutat;
    4278   Qu’en ella son tuit ajostat
    4279   Lo bens, c’on de las autras mentz.
    4280   E a de castel mais de centz,
    4281   E fe que·us deitz, a·n i tal un,
    4282   On esta, qu’apellon Monbrun,
    4283   Qu’esquers senblaria d’auzir,
    4284   Qui·us volia la fazon dir,
    4285   Ni la riquesa qui lai es
    4286   De cavallier e de borjes.”
    4287   E Jaufre estet un petit
    4288   En se mezeis, cant ac auzit
    4289   Lo bovier enaissi parlar,
    4290   Ez au lo castel tant lausar
    4291   E la domna sobre que tot;
    4292   El estet, que non sonet mot,
    4293   Una pessa totz esbaïtz,
    4294   E tenc se mout fort per faillitz,
    4295   Car enaissi s’en es enblatz.
    4296   E ja, tro que·i sia tornatz,
    4297   Non aura fort grant alegrier.
    4298   “Beltz amicx,” dis el al bovier,
    4299   “E·m tarze e voill m’en anar.”
    4300   “Seiner, vos o podetz ben far
    4301   E nom de Diu, cam vos er bon,
    4302   Que gautz ez alegrier vos don!”
    4303   Ab tan leva sus mantenent
    4304   E ven ves son caval corrent
    4305   E met li·l fren, pueis l’a cinglat,
    4306   E ve·l vos aqui eis puiat;
    4307   E pren sas armas e vai s’en.
    4308   E non ac anat lonjamen,
    4309   Que n’es ves lo bovier tornatz,
    4310   E dis li: “Bels amicx, si·us platz,
    4311   Per Dieu, digatz mi veritat
    4312   D’una ren c’avia oblidat,
    4313   E no·us enueig!” “Non fara ja,
    4314   Seiner, enaintz me plazera,”
    4315   Dis lo bovier, “que si saber
    4316   O puosc, de tot vos dirai ver.”
    4317   “Amicx, la vostra gran merce,
    4318   Digatz m’o doncs, per vostra fe,
    4319   Las jentz per que cridun tan fort!”
    4320   E·l boviers escrida: “A mort!
    4321   No·n podetz anar, en villan.”
    4322   E tenc un’ascona el man
    4323   E trames la·l de tal vertut,
    4324   Que tota·s ronp sus en l’escut,
    4325   Que fuec e flama·m fa saillir.
    4326   E Jaufre comens’a fugir.
    4327   E·l bovier venc apre cridan:
    4328   “Per Dieu, en bacalar truan,
    4329   No·n podetz la vida portar!”
    4330   E pres li peiras a lansar,
    4331   Tant con pot, e Jaufre s’en va.
    4332   E can vi que no·l consegra,
    4333   Es tan dolentz e tant iratz,
    4334   Que senpres s’es totz esquintatz,
    4335   Ez es ab aquel mal talent
    4336   Ves son carre vengutz corent.
    4337   Pueis a una conasa presa
    4338   E dona sus ab brasa tesa
    4339   Tant, tro que l’a tot peceiat
    4340   E tot cant a sus escampat.
    4341   E quatre bous sobriers e fortz,
    4342   Que tiravo·l carre, a mortz.
    4343   E Jaufre es se regiratz
    4344   Ez es se mout meravillatz
    4345   Cant o vi, e pren s’en a rire,
    4346   Car enaissi l’a vist aucire
    4347   Sos bous ne son carre trencar
    4348   Per so, car auset demandar
    4349   Del crit, per que leva tan grantz.
    4350   Mas ja ben non aura enantz,
    4351   Tro c’om la veritat l’en diga,
    4352   Qu’estiers non presa una figa
    4353   Tot cant a faitz ne cuja far.
    4354   Ez aissi pren s’en az anar,
    4355   Tro fon ora nona passada,
    4356   Que·l crit leva autra vegada
    4357   Fors ez esquius e fers e grantz.
    4358   Dis Jaufre: “Bel segner pueisantz,
    4359   So qui es ni quals aventura?
    4360   Poirai trobar ja creatura,
    4361   Que m’o voilla dir verament?
    4362   Oc; tant o irai ieu querent.”
    4363   Aissi s’en vai jent ez azaut,
    4364   Que non s’en laissa per lo caut,
    4365   Per trabail ni per lasetat;
    4366   Antz tot lo jorn a cavalcat
    4367   Tro al vespre, c’a encontratz
    4368   Dos donzels ben encavalcatz,
    4369   Que casavon ab esparviers
    4370   E menon bracetz e liurers.
    4371   E cant viron Jaufre venir,
    4372   Van lo·n mantenent aicoillir
    4373   E conjauzir ez invidar:
    4374   “Seiner, sazon es d’albergar
    4375   Oimais, e remanretz ab nos!”
    4376   “Moutas merces,” dis el, “baros,
    4377   Que non remanria per ren.”
    4378   “Aco,” fan cil, “si faretz ben,
    4379   Car non podetz plus loing anar,
    4380   Per so c’oimais puiscatz trobar
    4381   Vila ni castel ne ciutat;
    4382   Antz auriatz ben cavalcat
    4383   Dotze legas a tot lo mentz,
    4384   Longas e largas atrasentz.
    4385   E s’ab nos voletz remaner,
    4386   Ja non podetz ostal aver,
    4387   Que hom de tan bon cor lo·s fasa,
    4388   Ni home a cui tan fort plasa
    4389   Vostre romaner com a nos.”
    4390   “E donc remanrai ieu ab vos,”
    4391   Dis Jaufre, “pos tant vos sap bon.”
    4392   “Si Dieus bonaventura·n don,”
    4393   Fan cil, “mais vo·n saven de grat,
    4394   Que si nos aviatz donat
    4395   Cant avetz ni podetz donar.”
    4396   Aissi s’en prenon az anar
    4397   Gent ez azaut e bellamentz,
    4398   Gaban e parlan e rizentz,
    4399   Tro que·l solleil lor es faillitz.
    4400   Ab aitant es levat le critz
    4401   Per la terra esquius e grantz,
    4402   C’omes e femnas ez enfantz
    4403   Ploron e cridan autamentz.
    4404   E·ls donzels andos aussimentz
    4405   Son s’i enpres ez an cridat,
    4406   Con si foson enrabiat
    4407   O agueson lor sen perdut.
    4408   “Dieus,” dis Jaufre, “per ta vertut,
    4409   So que pot esser d’aquest crit?
    4410   Baron, a qui avetz auzit?
    4411   Per que cridatz? Avetz paor?”
    4412   “Per Dieu, en bacalar trachor,”
    4413   Fan cil, “mala·us paset le col,
    4414   Nos vos faren tener per fol.”
    4415   E l’un a son esparvier pres,
    4416   Que non a alre que trases,
    4417   Ez a·l en la cara ferit.
    4418   E l’autre vi amanoït
    4419   Aqui denan se un lebrier,
    4420   E pren lo per lo pe derier
    4421   E feri l’en de tal vertut,
    4422   Que mort lo l’a sus en l’escut.
    4423   E Jaufre es se d’el partitz,
    4424   Ez il lo segon ab un critz
    4425   Menasan: “Ja non la·us garres,
    4426   En vilan, fill d’avol pages!”
    4427   Ez el s’es adoncx regiratz
    4428   E dis lor: “De la m’o digatz,
    4429   Baron, que sens faretz, so cre;
    4430   E tolletz vos oimais de me,
    4431   Que non voill vostra conpagnia.”
    4432   E ten aitan con pot sa via,
    4433   Tro que·l critz es totz estancatz.
    4434   Ez aquil son si refrenatz
    4435   De lor ira, e mantenent
    4436   Apelon Jaufre bellament,
    4437   Que torn ab el penre l’ostal.
    4438   “Non farai ja, si Dieus mi sal,”
    4439   Dis Jaufre, “que mala gent es.
    4440   Tot sia vostre cant aves,
    4441   Que non voill vostra conpaignia.”
    4442   Ab aitant ez el ten sa via.
    4443   “Seiner, per Deu lo glorios,
    4444   Venetz vos recuillir ab nos.
    4445   Vos pregam, e per amistat,
    4446   Que tornetz, ez en caritat,
    4447   E non aiatz paor de ren,
    4448   Que tot restaurarem e ben
    4449   Lo mal que·us aven ditz ni faitz.”
    4450   “Baron, toletz vos de mon plaitz,
    4451   Que no·m poiria en vos fizar!”
    4452   “Seiner, ja no·us en cal doptar,
    4453   C’aissi·us prometen lialmen
    4454   Mantenensa ves tota jen
    4455   Ses enjan o per bona fe.”
    4456   “Baron,” dis el, “ez ie·us en cre,
    4457   Pos tant fort m’o aves promes.”
    4458   E ve·ls vos ajostatz totz tres.
    4459   Mas il lo castion mout fort,
    4460   Que, se non vol recebre mort,
    4461   Ja mais del crit non deman ren;
    4462   “E disem o per vostre ben.”
    4463   Aissi s’en van totz tres ades
    4464   Parlan, tro que foron de pres
    4465   D’un castel petit ez azaut,
    4466   Don li mur son espes e aut,
    4467   Tot entorn menut bataillat
    4468   E desotz son cau li vallat
    4469   Plen d’aiga, on a gran pescier.
    4470   Ez ac el pont un cavalier,
    4471   Que fasia a un juglar
    4472   Lo Lais de Dos Amans cantar;
    4473   Ez eira paire dels donzels.
    4474   E cant vi·l cavallier ab els,
    4475   Ac gautz e venc ves el corrent.
    4476   E Jaufre, cant lo vi, desent,
    4477   E·l cavallier a·l conzausit:
    4478   “Seiner,” dis el, “jen m’an servit
    4479   Cels que·us an amenat aci,
    4480   Que ben a .vii. antz que non vi
    4481   Ome estraintz dentz mon ostal,
    4482   Que·m plagues tant, si Dieus mi sal.”
    4483   Aissi n’intron dintz lo castel
    4484   Parlan de so que lor es bel.
    4485   E cant foron intz el palais:
    4486   “Seiner, dignaretz vos oimais,”
    4487   Dis lo cavalliers a Jaufre,
    4488   “E pausaretz vos, que, so cre,
    4489   Non avetz uei gaire pausat.”
    4490   Ab tant son li donzel entrat,
    4491   Que corron Jaufre desgarnir.
    4492   En apres il viron issir
    4493   D’una canbra una pucella
    4494   Avinentz e fresca e bella.
    4495   Ez a un mantel aportat,
    4496   Ab que Jaufre s’es afublat,
    4497   Ez un coisi en que s’apil
    4498   De paili obrat mout sotil.
    4499   E pueis va de lonc el sezer,
    4500   E parleron a lor plazer,
    4501   Tro c’on lor dis: “Anon lavar,
    4502   C’apareillat es de manjar!”
    4503   Ab tant Jaufre es sus levatz,
    4504   Ez un donzels fon asermatz,
    4505   Que·l a als mans aiga donada.
    4506   E la donzella es anada
    4507   Ves el, que·l servi al lavar.
    4508   “Donzella, non voill soanar
    4509   Vostre servisi; que se·l mieus
    4510   Vos era ops, si m’aiut Dieus,
    4511   Ieu·l vos faria volontiers
    4512   E seria vostre cavalliers
    4513   En tot loc, on mestier vos fos,
    4514   Que no·i atendria somos.”
    4515   “Seiner, la vostra gran merce,”
    4516   Dis ella, “car ben sai e cre
    4517   Que pros hom deu gazardon rendre
    4518   De servisi, cant lo vol prendre.
    4519   E car volontiers lo prenetz,
    4520   Conosc que bon cor i avetz
    4521   De rendre doble gizardon,
    4522   Si·n vezias luec ni sazon.”
    4523   Aissi s’en son parlan vengut;
    4524   A la taula son s’asegut
    4525   Cels qui de manjar an talent.
    4526   E la pulcella serf mout gent
    4527   A Jaufre, ez a·l jent servit
    4528   E taillat d’un capon roustit.
    4529   E cant agron asatz manjat,
    4530   Pron e jent a lor volontat,
    4531   Ez hom a la taula levada,
    4532   E la donzella s’es entrada
    4533   En la canbra per lo lieg far,
    4534   Ez a laissiat aqui estar
    4535   Son paire e Jaufre parlan,
    4536   Que l’anet novas demandan,
    4537   On va ni de cal terra es.
    4538   “Ie·us o dirai,” so dis Jaufres;
    4539   “De la cort del rei Artus son,
    4540   E mon paire ac non Dovon,
    4541   E ieu Jaufre, que vac querent
    4542   Un cavallier, que malament
    4543   A la cort del rei esvaisida.
    4544   E non pretz un diner ma vida,
    4545   Si no·m puesc ab el encontrar.”
    4546   E cant aquel auzi parlar
    4547   De Dovon, es em pes saillitz:
    4548   “Ara seretz vos ben servitz,”
    4549   Dis el, “Seiner, que, per ma fe,
    4550   D’un mes no·us partiretz da me,
    4551   Tro que ben aiatz sejornat
    4552   E de tot mon poder honrat.
    4553   Vostre paire fon mos conpaintz
    4554   Plevitz e juratz ben .xv. antz,
    4555   Ez avia ab me convinentz,
    4556   Que s’eu moris primieramentz,
    4557   Si lial ere non avia,
    4558   Que tota ma terra fos sia.
    4559   E s’el moris enantz que ieu,
    4560   Que tot cant avia fos mieu.
    4561   Ez anc non ac tan d’amistat
    4562   Ab nul ome de maire nat.
    4563   Per qu’ie·us am mais que ren que sia,
    4564   E prec vos per Santa Maria,
    4565   Que remanges aici ab me.
    4566   E promet vos en bona fe,
    4567   C’aissi com un de mos enfantz
    4568   Vos amarai, ses totz enjantz,
    4569   E·us ferai ab els ereitar.”
    4570   “Seiner,” dis el, “non o puesc far,
    4571   Que ja non auria alegrier
    4572   De ren, tro que aquel cavallier
    4573   Que vauc queren aia trobat;
    4574   Ni sejornerai ab mon grat
    4575   Mas una noitz en un ostal.
    4576   E si no·us o tenetz a mal,
    4577   Al bon matin tenrai ma via.”
    4578   “Amics,” dis el, “per Deu non sia;
    4579   Remanetz ab me sol un mes!”
    4580   “Seiner,” dis el, “ja no·n parles,
    4581   Que rem no·m poria tener.
    4582   E se·m voletz far mon plazer
    4583   Ne servir a ma volontat,
    4584   No·m retengatz oltra mon grat.
    4585   E d’aitant faitz ieu gran follor
    4586   E·m malmen contra mon seignor,
    4587   Car ja pause ni noitz ne dia,
    4588   Entro c’ab lo cavallier sia
    4589   E que·m sia ab el conbatutz,
    4590   Tro l’un sia mortz o vencutz.”
    4591   “Amicx, tot a vostre lezer
    4592   Vos servirai, mas gran plazer
    4593   Mi feras, si remanseses.”
    4594   “Seiner,” dis Jaufre, “non parles,
    4595   Mas fatz lo lieg apareillar,
    4596   C’ueimais es ora de colcar,
    4597   Qu’ieu m’en irai al bon matin.”
    4598   E·l ricx hom fes aportar vin,
    4599   E pueis son s’en intratz jazer
    4600   En la canbra, on a plazer
    4601   Fon Jaufre servitz ez honratz.
    4602   E senpre, can se fon colgatz,
    4603   Es se adormitz jent e süau,
    4604   Car nulla ren non ve ni au
    4605   Que·l fassa nausa ne enueig.
    4606   Ez aissi dormi tota nueig
    4607   Süau, que ren non a ausit
    4608   Del plor ni del dol ni del crit,
    4609   C’om la noitz per lo castel fes,
    4610   Que tuit se son lassat tres ves.
    4611   Mas sus al jorn s’es residatz
    4612   Ez es se vestutz e causatz,
    4613   E l’ostes es levatz ab el.
    4614   Ab aitan vengro li donzel,
    4615   Que l’aporton d’aigas als mans
    4616   Ez oron que Saintz Jullians
    4617   Li don bon jorn e bon levar.
    4618   “Barons,” dis el, “e Dieus vos gar!
    4619   A hom mon caval enselat?”
    4620   “ Seiner, aintz auretz pro manjat,”
    4621   Dison, “antz que·us partatz de nos.”
    4622   “ Non aurai, fe que dei a vos;
    4623   Ni per beure ni per manjar,”
    4624   Dis el, “ni per nul autr’a far
    4625   Non romarai, c’ades non an.”
    4626   “Seiner, per Dieu vos o deman,”
    4627   Dis l’ostes, “e per amistat,
    4628   Que de so que i es adobat,
    4629   Entrenans sol un pauc manjes,
    4630   Que ja no·us en destorbares,
    4631   Qu’enantz c’om aia aresat
    4632   Vostre caval, auretz manjat.”
    4633   Ab tant intra per mieç la porta
    4634   La filla del seinor, c’aporta
    4635   Dos pans ez uns bels toaillons;
    4636   Ez apres venc ab dos capons
    4637   Jent roustit et apareillatz
    4638   Uns escudiers ben enseignatz,
    4639   E son vengut denan Jaufre.
    4640   E dis: “A manjar m’er, so cre.”
    4641   E cant ac begut e manjat
    4642   Pro e gent a sa volontat
    4643   Atant con li plac ni·l fon bon,
    4644   Om l’aporta sa garnison,
    4645   Ez es se ricamentz garnitz.
    4646   E pueis es de laïntz eissitz
    4647   Ez a pres de totz comïat.
    4648   E ve·l vos el caval puiat,
    4649   Que l’ac un escudier adut.
    4650   Ez apres a·l dat son escut
    4651   E pueis sa lansa la pucella.
    4652   Ez a li dit: “Amiga bela,
    4653   Dieus mi lais ancara venir
    4654   En luec on vos puesca servir,
    4655   Que mout volontiers o faria!”
    4656   Ez enaissi el ten sa via
    4657   E sos ostes ieis s’en ab el,
    4658   Ez apres amdui li donzel
    4659   En lor palafres cavalcan.
    4660   E van s’en enaissi parlan,
    4661   Tro que son del castel loniat.
    4662   E Jaufre ac en volontat
    4663   Que demant del cri, per que·s fa,
    4664   Car ben pensa que l’o dira
    4665   Sos ostes, pos tant li profer,
    4666   E·s cuja que ja mals non l’er.
    4667   Ez enaissi ez el anet
    4668   Gran pessa que motz non sonet.
    4669   E sos hostes a·l demandat:
    4670   “Consi anatz aconsirat?
    4671   Si avetz consirer de ren,
    4672   Digatz m’o, e faretz o ben.”
    4673   “Seiner,” dis Jaufre, “s’eu sabia
    4674   Que mal no·us fos, ie·us o diria.”
    4675   “Ja non m’er mal, antz m’er fort bon:
    4676   Qu’estier ejan o tracion,
    4677   Non er el mon null’autra res
    4678   Qu’ieu per vostr’amor non fezes.”
    4679   “Ara·m digatz, fe que·m deves,
    4680   Veritat, si far o sabes,
    4681   Per que cridan aquesta gentz
    4682   La noitz e·l jorn tan fieramentz
    4683   Ni per que menon tan gran dol;
    4684   Fan o forsat o ab lor vol?”
    4685   E·l cavallier a escridat:
    4686   “En bastart, plen de malvastat,
    4687   Vostra mort avetz demandada.”
    4688   E venc ves el sa man levada,
    4689   Que·l cujet anar aregnar.
    4690   E siei fill prenon a cridar:
    4691   “Tenetz lo, seiner, no·us escap!”
    4692   E Jaufre a girat lo cap
    4693   Al caval e pres a fugir,
    4694   Cant aisels vi ves el venir
    4695   Cridan e menasan totz tres.
    4696   “Baron,” dis el, “aiso qui es?
    4697   Aver me degratz desfizat.
    4698   Es aiso la gran amistat,
    4699   Que·m faretz, si romanc ab vos?
    4700   Aiso es rams de tracios,
    4701   C’albergat m’avetz e servit
    4702   E pueis cujatz m’aver traït
    4703   Sentz forfaitz que no·us ai de ren.
    4704   Fols est, qui en vostr’alberc ven.”
    4705   E·l cavalliers en aut escrida:
    4706   “Per Dieu, no portaretz la vida!”
    4707   E sec lo, tant con pot, coren,
    4708   Sos cabels tiran e ronpen;
    4709   Tal dol a que no·l pot consegre,
    4710   Tant no·l pot encausar ni segre.
    4711   E cant o vi, es remansutz
    4712   Ez a totz sos vestirs ronputz
    4713   Ez agra mort son palafre
    4714   Mantenent, si tengues de que.
    4715   E cant si fon pron trebaillatz,
    4716   Feritz e batutz e machatz,
    4717   A laissat aquel dol estar,
    4718   Can vi que non pot alre far,
    4719   Ez a escridat a Jaufre:
    4720   “Seiner,” dis el, “tornatz ves me
    4721   E non aiatz oimais paor;
    4722   Que mon mal cor e ma dolor
    4723   E ma ira m’es trespassada.”
    4724   “Assatz vos trabaillatz en bada,”
    4725   Dis Jaufre, “fol me ou dizes;
    4726   Car no·n seretz mais de plus pres
    4727   Que·us est; mas si re·m voletz dir,
    4728   Digatz m’ou, si c’o puesca auzir.”
    4729   “Aras siner, faitz vos en cha,
    4730   Qu’ie·us dirai so que·us plazera,
    4731   E d’aiso que anatz querentz,
    4732   Vos dirai novas veramentz.
    4733   E non aiatz oimais temensa;
    4734   Que·us jur ma fe e ma cresensa
    4735   E·us promet en ma lialtat,
    4736   Qu’ie·us diga de tot veritat
    4737   De so que·m sabretz demandar;
    4738   E ja no·us cal de ren doptar.”
    4739   Doncs tornarai ieu,” dis Jaufre,
    4740   “Ves vos, pueis vos en bona fe
    4741   Me prometetz que·m conseilletz
    4742   E que ensegnas me metretz
    4743   Del cavallier que tant ai quist.”
    4744   “Seiner,” dis el, “o ieu, per Crist.”
    4745   E Jaufre es vas el tornatz;
    4746   E can si foron ajostatz,
    4747   Dis lo cavallier: “No·us sia mal
    4748   So qu’ieu ai faitz, se Dieus vos sal;
    4749   Que per la fe que deitz a Deu,
    4750   Tant m’es mal e estraintz e greu,
    4751   Cant aug l’aventura retraire,
    4752   Que si era mos fils o mos paire,
    4753   Si volria ieu qu’il fos pendutz.
    4754   E per so, si·m sui irascutz,
    4755   Seiner, no·us sia miga fer.”
    4756   E Jaufre respon li: “Non er;
    4757   Mas si·m sabiatz dir lo ver
    4758   D’un cavallier que vauc querer,
    4759   Ves qual part lo poria seguir,
    4760   Ja no·m sabriatz novas dir,
    4761   De qu’ieu tan vos sapes de grat.”
    4762   “E qui es?” “El a nom Taulat.”
    4763   “Taulat?” “Oc, aço veramentz.”
    4764   “E per qual ops l’anatz querentz?”
    4765   “Aco·us dirai ieu volontiers:
    4766   Tant es orgoillos e sobriers,
    4767   Qu’en la cort del rei venc l’autr’ier
    4768   Ez aucis la un cavallier
    4769   Senes forfaitz que non avia,
    4770   Sol car a son manjar servia
    4771   Al bon rei ez a la raïna.
    4772   E det li tal per la petrina,
    4773   Que denan lo l’abate mort,
    4774   En que fes vilania e tort
    4775   E grant orgoill e grant folor.
    4776   Ez ieu quis al rei, mon seignor,
    4777   La batailla d’el e de me.
    4778   E det la·m, la sua merce,
    4779   De que·l detz grazir e lausar.
    4780   Mas el me dovria blasmar,
    4781   Si non faitz aquesta batailla,
    4782   E dic vos ben, sens tota failla,
    4783   Que jamais lo reis non veirai
    4784   Ni gautz ni delieç non aurai,
    4785   Tro que·m sia ab el conbatutz
    4786   E que l’uns se renda vencutz,
    4787   E tro c’aia lo ver auzit,
    4788   Per que las jentz levan lo crit.”
    4789   E·l cavallier a respondut:
    4790   “Seiner,” dis el, “se Deus m’aiut,
    4791   Trop vos es mes en gran afan,
    4792   Car vos aquest anatz cercan,
    4793   Que aço es un cavalliers
    4794   Totz le pior e·l plus sobriers
    4795   De qu’ieu anc mais ausis parlar;
    4796   C’al mon non cre c’aia son par,
    4797   Tant esquius ni tant estrunat,
    4798   Ne que tant aia gazainat
    4799   Ab armas per cavalaria.”
    4800   Jaufre respon: “Es el so sia;
    4801   Que s’el era dos tans plus fortz,
    4802   Ja tro el o ieu sia mortz
    4803   O vencutz, pausa non aurai;
    4804   Que, si es fortz, ieu o verai.
    4805   E tolletz vos de son lausar,
    4806   Que aiço nom m’a ren que far.
    4807   S’es pros, ab el s’en anara;
    4808   Mas ja per tant non remanra,
    4809   Que, s’ieu puesc, no·l venda l’orgoil
    4810   Que fes en la cort de Cardoil.”
    4811   “Seiner, Dieus vos en don poder,
    4812   Que ben vos dic: se conquerer
    4813   Lo podetz, mais auretz conquist
    4814   Que cavallier que aia vist.”
    4815   “Seiner, laissem aiço estar,
    4816   Mas si·l me sabetz enseinar,
    4817   Faitz o tost e no m’o tarzes!”
    4818   “Seiner,” dis el, “vos vo·n ires
    4819   Uei tot jorn per aquest camin,
    4820   Que non trobaretz pan ni vin,
    4821   Castel ni villa ne ciutat,
    4822   Ni nul home de maire nat.
    4823   E cant er sazon d’albergar,
    4824   Podetz vos, si vos platz, pausar
    4825   Sus en la bella pradaria.
    4826   E deman, aintz que mietz jorn sia,
    4827   E vos venretz en una plaina,
    4828   On a una rausta montaina.
    4829   Ez al pe veiretz un castel
    4830   Azaut e jent bastit e bel.
    4831   E defoiras e vos veires
    4832   Tendas tendudas mout espes
    4833   E cabanas e paveillons,
    4834   On a cavalliers e barons,
    4835   Que son ric e de gran afar,
    4836   Ez er vos per el a passar,
    4837   Mas a neguns non sonetz motz!
    4838   E cant los auretz passatz totz,
    4839   El castel entratz mantenen,
    4840   E per neguna ren viven
    4841   Tro el palais non estanques!
    4842   E desendetz, cant la seretz,
    4843   E laissat l’escut e la lansa,
    4844   E non aiatz de ren doptansa!
    4845   E pueis intratz vo·n en la sala
    4846   E veiretz la (de qu’es grantz tala)
    4847   Un cavallier nafrat jazer
    4848   En un lietz, es al pe sezer
    4849   Una domna jona, mout jenta,
    4850   Irada, ploran e dolenta.
    4851   Ez al cap set una veilarda,
    4852   Que·s prenon del cavalier garda.
    4853   E non aiatz de ren temor,
    4854   Mas sonatz la domna maior
    4855   E menatz la az una part
    4856   E digatz c’Augiers de Cliart
    4857   La·us tramet (qu’ieu ai nom aisi,
    4858   Mas ben a .viii. antz que no·m vi)
    4859   Que·us diga del crit veritat.
    4860   E cant vos o aura contat,
    4861   Vos sabres de Taulat on es,
    4862   Que ja enans non trobares
    4863   Home qu’alre vo·n voilla dir,
    4864   Si donc non vollia morir.
    4865   Ni ieu non vos aus ren dir mais,
    4866   Que tal ira n’ai e tal pantais,
    4867   Cant ne parle ni·n aug parlar,
    4868   C’ades mi vol lo cor crebar.”
    4869   “Seiner,” dis Jaufre, “gran onor
    4870   Me avetz facha e gran amor,
    4871   Car aissi m’avetz adreissat.
    4872   E si·us en pogues rendre grat,
    4873   Voluntiers o farai, per Dieu.
    4874   Voletz mi mais ren dir?” “O ieu;
    4875   Vos prec que tornetz albergar
    4876   Ab me, si Dieus ve lais tornar.”
    4877   “Seiner,” dis Jaufre, “Dieus o don,
    4878   E ja no vos dirai de non,
    4879   Qu’ieu torn ves vos penre l’ostal,
    4880   Sol Dieus me defenda de mal.”
    4881   “Ar anatz per bonaventura,
    4882   Que·l seiner, qu’en tot a dreçura
    4883   Cant es el mont, e sap e ve
    4884   Los mals e·l be, vos las ves me
    4885   Tornar, e per sa pietat
    4886   Abata l’orguel de Taulat.”
    4887   Ez ab tant el se part d’aqui.
    4888   Ez Augier, aitant com lo vi,
    4889   No·s mou, antz se plora mout greu
    4890   E·l siegna e·l comanda a Dieu.
    4891   E Jaufre va s’en totz cochos,
    4892   Totz alegres e totz joios.
    4893   Tal gautz a e tal alegrier
    4894   De so que l’a contat Ugier,
    4895   Que·l cor l’en es un palm levat.
    4896   E Jaufre a tant cavalcat
    4897   Tot jorn, tro que fon vespre bas,
    4898   Que sos cavals es auques las.
    4899   Ez es vengut en un bel prat
    4900   E deissent e pueis a fleisat
    4901   Son caval ez a·l tout lo fren.
    4902   E pais de l’erba que·l reven
    4903   Lo cor e·l refresca e·l reviu.
    4904   E cant ac pascut un gran briu,
    4905   Jaufre puia e ten sa via,
    4906   Que non pausara, tros que sia
    4907   Al castel, e c’aia trobat
    4908   Qui·l diga novas de Taulat.
    4909   Ez aissi anet tota nueig
    4910   Tro al jorn, que a vist lo pieig
    4911   E·l castel e las albergadas
    4912   E las tendas mout grant e ladas;
    4913   E vi·ls cavalliers bolegar,
    4914   Que comenseron a levar.
    4915   E ac gautz, c’anc no·n ac maior;
    4916   E fer e dona per vigor
    4917   A son caval dels esporos
    4918   E vai s’en aissi totz cochos,
    4919   Tro que fon vengut en la ost,
    4920   E passa s’en, ez aquo tost.
    4921   E tuit l’an mout fort esgarat,
    4922   E disen: “Pauc a sejornat
    4923   Est cavallier, so fai parer;
    4924   Fort cochos ven son mal querer;
    4925   Ben a cavalcat tota noitz
    4926   Per son dan e per son enoitz.”
    4927   E Jaufre au ben et enten
    4928   Que dison, mas non fes parven
    4929   Que·ls ausis ez es s’en anatz
    4930   Tant qu’el castel s’en es intratz.
    4931   Ez a garat tot en viron,
    4932   E vi tanta bella maison
    4933   E tant soliers mout ben obratz,
    4934   Mas non lai a home trobatz,
    4935   Femna ne nulla creatura,
    4936   Si obratz no·i fon en penchura.
    4937   Aissi regaran ten sa via
    4938   Las bellas obras que vezia,
    4939   Tro que fon el palais vengutz.
    4940   Ez es mantenen desendutz
    4941   Ez a son caval aregnat,
    4942   La lansa e l’escut pausat.
    4943   E pueis a garat denan se
    4944   A l’un corn del palais e ve
    4945   Una porta obrada·n flors
    4946   E pencas de moutas colors,
    4947   Mout azauta e mout jen cuberta,
    4948   Ez estet un pauc som uberta.
    4949   Ez es s’en lai vengut tot jen
    4950   Ez enpeis la, pueis intra s’en.
    4951   E vi la un lietz, non ren plus.
    4952   Ez un cavallier jac desus
    4953   Nafrat, e jagon li denan
    4954   Doas domnas, que per senblan
    4955   Son mout marridas ez iradas,
    4956   Que lor gautas an apiladas
    4957   En lor codes e sospiravon
    4958   Mout sovent e lagremavon.
    4959   E Jaufre venc ves la maior:
    4960   “Domna,” dis el, “per grant amor
    4961   Vos prec, si·us platz, e per merce,
    4962   Que parletz un petit a me.”
    4963   Ez ella leva mantenen:
    4964   “Seigner,” dis ella, “parletz jen,
    4965   Per Dieu e per Santa Maria!
    4966   Per aquest cavalier no·s sia,
    4967   Que jatz nafrat en aquel lieg;
    4968   Car lonc tenp a, non ac delieg
    4969   Ni gautz ni alegrier de ren.”
    4970   “Domna,” dis Jaufre, “aquo ben;
    4971   E prec, si·us platz, que·m escoutes:
    4972   Augiers de Cliart sa·m trames,
    4973   Per so que·m digatz veritat,
    4974   En cal luec trobarai Taulat,
    4975   E que·m digatz novas del crit,
    4976   Que tan soven aurai auzit.”
    4977   E cant Jaufre l’ac domandat,
    4978   “Seiner,” dis ella, “veritat
    4979   Vos dirai de so que·m queres.
    4980   Mas, si·us platz, saber voil don es
    4981   Ne que sai es vengut querer.”
    4982   “Domna, ie·us en dirai lo ver,
    4983   E ja no·us o tarzarai plus.
    4984   De la cort soi del rei Artus,
    4985   Que m’a de novel adobat,
    4986   E soi vengut querer Taulat,
    4987   Que fes una gran desenor
    4988   En la cort del rei, mon seinor;
    4989   Que feri, denant la raïna,
    4990   Un cavalier per la petrina,
    4991   Si c’a sos pes l’abatet mort.
    4992   E pueis dis autament e fort,
    4993   Si que totas las jentz l’auzi,
    4994   Que cad’an o fara aissi,
    4995   Per son enueig e per son mal,
    4996   Al jorn de quella festenal.
    4997   E ieu voill m’en ab el conbatre;
    4998   E si·l puesc venser ni abatre,
    4999   Se Dieus mi dona tant d’aisina,
    5000   Enviar l’ai a la raïna
    5001   A Carduol, que, a son talent,
    5002   Prenda de l’anta venjament.”
    5003   E la domna plora mout greu
    5004   E respont: “Bel seiner, per Dieu,
    5005   Si Taulatz fes tant grantz sobriera,
    5006   Non es jes aiso la primiera,
    5007   Que gan ren en a d’autres faichas:
    5008   Moutas armas a del cors traichas
    5009   A grantz orguel ez a gran tortz,
    5010   E mout cavaliers pres e mortz,
    5011   Don moutas domnas son maridas;
    5012   E moutas pucellas faisidas
    5013   E mout enfant azorfanat
    5014   E mout regne deseritat.
    5015   D’un an non auria retraig
    5016   La meitat del mal qu’el a faig.”
    5017   “Domnas,” dis Jaufre, “s’el es mals
    5018   Ni orgoillos ni desloials,
    5019   A son enemicx fai amor,
    5020   Car orgueltz ausit son seignor,
    5021   E cant l’a pauc e pauc puiat,
    5022   El prent tot ensems un esclat
    5023   Tal que jamais non levara.
    5024   Per que, si·l trob, non remanra
    5025   Que non veia qu’en poirai far.
    5026   E si·l me podetz enseinar,
    5027   Fatz o, car mout l’aurai cercat,
    5028   E faretz mi gran amistat.”
    5029   “Seiner, ben lo·us enseinerai,”
    5030   Dis ella, “mas contar vos ai
    5031   Lo gran erguel e·l gran pecat,
    5032   Qu’el fai, e la gran malvastat
    5033   D’aquest cavaliers, qu’es aici,
    5034   Que a negun jorn non pren fi.
    5035   Quar el volria mais morir
    5036   Que aquesta angoissa soffrir.
    5037   Que son paire l’aocis a tort
    5038   E az erguel, e cant l’ac mort,
    5039   Donet az aquest de la guerra
    5040   E tolc li gan ren de sa terra
    5041   Ez aucis li mout de sa gentz.
    5042   Ez el nafret tant malamentz
    5043   Ab lansa per mietz la petrina,
    5044   Si que de tras per mietz l’asquina
    5045   En fes un palm e mietz eissir.
    5046   E pueis fes l’en aici venir
    5047   En sa maison, on l’a tengut
    5048   .Vii. ans aura, si Dieus m’aiut,
    5049   Az aquest primier San Joan,
    5050   Ez a cada un mes de l’an
    5051   Es laiamens martirriatz.
    5052   Que cant es guerit e sanatz
    5053   E de sas plaias revengutz,
    5054   E Taulat es aici vengut
    5055   E fai a sos serventz liar,
    5056   E pueis fa·l aquel pueg puiar,
    5057   Baten ab unas coreiadas.
    5058   E cant es sus, son li crebadas
    5059   Sas plagas denant e detras,
    5060   Tant es encalanat e las;
    5061   E pueis torna en recaliu,
    5062   E ve·us a quina dolor viu.”
    5063   Es ab aitan Jaufre respon:
    5064   “Domna, per tos los saintz del mon,
    5065   Mout a aici feira ventura!
    5066   Meraveillas ai con o dura
    5067   Lo cavalliers tan longamens!
    5068   Ara·m digatz de quellas gens,
    5069   Que lai fora son albergat,
    5070   Qui son, si·n sabetz veritat.”
    5071   “Seiner,” dis ella, “si sai ben,
    5072   Ja non en mentirai de ren.
    5073   Tuit son cavalier, que son pres
    5074   De Taulat, qui·ls a totz conques
    5075   Ab armas per cavalaria;
    5076   E non i a un que non sia
    5077   Seiner de castels tres o quatre.
    5078   Que·s venon aici conbatre
    5079   Per est cavalier deliurar,
    5080   Mas anc negun non lo poc far,
    5081   Ni ieu non ai jamais fiansa
    5082   En cavaliers ne en speransa
    5083   Que·l desliure, mais que Galvan;
    5084   Car tuit li trabail e l’afan,
    5085   En que l’autre son fadiat,
    5086   Son leu per aquest acabat;
    5087   Car el confont los orgoillos
    5088   E fai socors als besoinos.”
    5089   “Domna,” dis Jaufre, “ben creiatz,
    5090   Tro qu’ieu me sia fadigatz,
    5091   Mon seiner Galvan no veira.
    5092   Mas digatz, cora ci sera
    5093   Taulat? Toletz vos d’autre plaig.”
    5094   “D’uei en .viii. jorn per atrasaig
    5095   Ci er, senes tota faillensa,
    5096   E fara far la penedensa
    5097   Al cavallier que jatz nafratz,
    5098   Que de sas plagas er sanatz.
    5099   E s’adoncs çai voletz tornar,
    5100   Poretz lo ben aici trobar,
    5101   Pueis diçes que tant l’avetz quist.”
    5102   Jaufre respon: “Domna, per Crist,
    5103   Be·l volria trobar enantz,
    5104   Car aquest terme m’es un antz
    5105   Tant ai de lui gran volontat,
    5106   C’ades ci seria ab mon grat.”
    5107   Ab aitant la domna respon:
    5108   “Seiner, se Dieus e fe m’aon,
    5109   S’a vos es loncx, a me es breus
    5110   Le termen, ez esquieus e greus.
    5111   Qu’enantz ci er qu’ieu non volria,
    5112   Per que, se jamais no·l vezia,
    5113   Grant onor m’auria Dieus faicha
    5114   E de mout gran cativier traicha.
    5115   E doncs non es jes cominals,
    5116   S’a vos es bon ez a me mals
    5117   Son venir, car anc nulla ves
    5118   No·l vi, que irada no·m fes.”
    5119   “Domna, ancar en seretz jausenta,”
    5120   Dis Jaufre, “s’anc en fos dolenta,
    5121   Car le meu gran dreitz e·l seu tortz
    5122   E sos ergueil l’abatra mortz.”
    5123   “Seiner,” dis ella, “Dieus o don;
    5124   Que ben dovria per razon
    5125   Ueimai sos ergueilltz remaner,
    5126   Car totz tenps n’a faitz son poder.”
    5127   Aissi an longamentz parlat,
    5128   Ab atant Jaufre a demandat
    5129   On poiria Taulat asperar.
    5130   “Seiner, aqui·us n’er az anar,”
    5131   Dis la domna, “don ier mougues,
    5132   Car aici non atrobares
    5133   Qui·us aus de nulla ren servir,
    5134   Si donc non volria morir.”
    5135   “Ez aiso con? Digatz m’en ver!”
    5136   “S’a Taulat venia a saber,
    5137   Que ça·us agues om albergat,
    5138   Per mort auria enviat.”
    5139   E cant Jofre o a auzit:
    5140   “Pos enaissi es establit,
    5141   Domna,” dis el, “tornar m’en ai.
    5142   Mas be·us convenc, qu’ieu ci serai
    5143   D’uei en .viii. jorn, ses tota failla,
    5144   Garnitz, asermat de batailla.
    5145   Mas antz que prena comïat,
    5146   Si·us platz, me diretz veritat,
    5147   Per que la gent cridon tan fort,
    5148   Ni per que lor es mal de mort
    5149   Qui del crit lor demanda ren.”
    5150   “Seiner, aco·us dirai ieu ben:
    5151   Mout o fan per bona razon,
    5152   Car aquest que jatz en prison
    5153   Nafratz, es lor seignor carnals,
    5154   Ez es lor agutz tant lials,
    5155   E tan bons e tant enseinatz,
    5156   Per que cascuns n’es tant iratz
    5157   E tant n’a quecx son cor marrit,
    5158   Que per s’amor il fan lo crit;
    5159   Sabon que soffre gran afan.
    5160   Per aquo devon tener tan,
    5161   Tro que Dieus per sa gran vertut
    5162   Lor aia lor seinor rendut.
    5163   E can neguns o au retraire,
    5164   Tal dol a que, s’era sos paire,
    5165   Si·l volria el aver mort.
    5166   E dic vos que no n’an jes tort;
    5167   Que los amava finamen,
    5168   E fasia lor o parven,
    5169   C’anc non fes a negun sobriera,
    5170   Tan era de bona maniera.
    5171   A cascuns tenia razons
    5172   Altresi als mals com als bons.
    5173   E per aiquo tuit comunal,
    5174   Grant e petit e bon e mal
    5175   Son dolentz e trist ez irat.
    5176   Ez ai vos dicha veritat
    5177   De so que demandat m’aves,
    5178   E si mais nulla ren voles
    5179   Qu’ieu diga, aiquo farai ben.”
    5180   “Domna,” dis el, “non voil mais ren,
    5181   Mas oimais a Dieu vos coman.”
    5182   E part se d’aqui ab aitan,
    5183   Pueis eis del castel mantenen,
    5184   Iratz e plen de mal talen,
    5185   Car cel que quer non pot trobar.
    5186   E dis que ja non vol tornar
    5187   A son oste, que·l n’a pregat,
    5188   Tro qu’aia·l cavalier trobat,
    5189   Per cui s’es aitant trabaillatz.
    5190   Aissi ez per la ost passatz,
    5191   E laissa·l camin per on venc,
    5192   E vi un carrairon que tenc
    5193   Ves un bosc espes e foillut.
    5194   “Per aici,” dis el, “son tengut
    5195   Calsque jentz qu’en aquest bosc son,
    5196   Que i an lor abitacion.
    5197   Ez irai ab els albergar,
    5198   Car atrasaitz an que manjar,
    5199   Car ses aquo non podon viure.”
    5200   E va s’en, ez aquo desliure
    5201   Per lo carrairon mout viatz.
    5202   E cant se fon ben enboscatz,
    5203   Garda e vi en lo camin
    5204   Una veilla desotz un pin
    5205   Que i ac; e stet acoudada,
    5206   E fon pelosa e ruada,
    5207   Maigra e sicca plus que lina.
    5208   E cant vi Jaufre, sol no·s dina
    5209   Moure, mais que dreiset son cap,
    5210   Que ac maior, senes tot gap,
    5211   D’una orca de dos sestiers,
    5212   E·ls uels tan pauc com un deniers,
    5213   Lagrimoses e grepoillatz
    5214   E tot en torn blaus e machatz.
    5215   E las ceillas grans e cregudas,
    5216   E lauras grosas e morudas,
    5217   E longas eç amplas las dentz
    5218   E tan rossas com aurspimentz,
    5219   Que l’eisson de foras tres detz.
    5220   Ez ac en la barba peletz,
    5221   E los grinons loncs et canutz,
    5222   E·ls brases plus secs que pendutz,
    5223   Las mans plus nigras que carbon;
    5224   E·l mursel e·l front e·l menton
    5225   Negre e ruat e fronsit,
    5226   E·l ventre enflat e fraisit,
    5227   Espalas corbas ez agudas,
    5228   E las cuissas seccas e nudas,
    5229   Que no·i a mais la pel e l’os;
    5230   E·ls genoils reganatz e gros,
    5231   E las ganbas secas e longas
    5232   E·ls pes enflat ez grantz las onglas,
    5233   Si que non pot portar sabata.
    5234   Ez ac elmusa d’escarlata,
    5235   Tota de sebelin orlada;
    5236   E tot entorn son cap liada
    5237   Saven’ac prima d’un folleil,
    5238   Ab que son estreitz siei capeil,
    5239   Que l’estan ensus erisat.
    5240   Ez ac un mantel acolat
    5241   D’escarlata ab pel d’ermini,
    5242   E bliaut de cendat sanguini
    5243   E camisa de ric camsil,
    5244   Blanca e prima e soutil.
    5245   E Jaufre a la saludada,
    5246   Cant la vi, e mout fort garada
    5247   Sa faison e son lait senblant.
    5248   Ez ella, can lo vi denant,
    5249   Dis li: “Cavallier, que faras?
    5250   Torna t’en aitant con poiras!”
    5251   “Domna,” dis Jaufre, “non farai;
    5252   Ja per aitan non fugirai,
    5253   Entro que veia ben per que.”
    5254   “Tu t’en pentiras, per ma fe,”
    5255   Dis ella, “s’ades non o fas;
    5256   Que cant volras, ja non poiras;
    5257   Ja non tornaras sens gran dan
    5258   E ses ira e ses afan
    5259   Tal con de mortz o de prison.”
    5260   “Domna,” dis Jaufre, “e so con?”
    5261   “Vai enantz, que ben o veras.”
    5262   “Ara voil,” dis el, “ce·m digas,
    5263   Si·us platz, quinas gentz sai estan.”
    5264   “Cels que trobaras t’o diran.”
    5265   “Ara·m digatz de vos, qui es!”
    5266   E la veilla leva en pes:
    5267   “Tu,” ditz ella, “o pos vezer.”
    5268   E lasset son mantel cazer.
    5269   Ez ac una gran lansa d’aut,
    5270   E tenc en la man per lo caut
    5271   Un moscail ab que s’adus vent.
    5272   “Dieus,” dis Jaufre, “a vos mi rent!
    5273   Qui vi anc mais aital figura
    5274   Ni tant estraigna creatura?”
    5275   “Per mon cap, peior en veiras,”
    5276   Dis la vieilla, “can torneras,
    5277   Se, per ton peccat, vas enant.”
    5278   “Ja no remanrai per aitant,”
    5279   Dis Jaufre, “que tot tenc a vent
    5280   Cant mi disses, ez a nïent.”
    5281   Ez ab aitant part se d’aqui
    5282   E pueis anet tant, tro que vi
    5283   Una glesia asatz petita,
    5284   On servia un saintz ermita
    5285   Autar de Santa Ternitat.
    5286   Ab tant un cavalier armat,
    5287   Aitant negres con es carbons,
    5288   E sos cavals d’eisas faiçons
    5289   E sa lansa e son escut,
    5290   Venc ves Jaufre per gran vertut.
    5291   E vai l’aqui mezeis ferir,
    5292   Aisi con venc, per tal azir
    5293   Qu’el e·l caval a mes el sol.
    5294   E Jaufre ac ancta e dol,
    5295   Car enaissi era casutz.
    5296   E leva con apercebutz
    5297   Ez aiqui mezeis trais lo bran
    5298   E venc ves el per mal talan.
    5299   Cuida·l consegre denan se,
    5300   Mas jes no·l troba ni no·l ve,
    5301   Ni sap vas cal part s’es anatz,
    5302   De que s’es fort meravillatz.
    5303   Ez a garat d’amont d’aval
    5304   Ez anc cavalier ni caval
    5305   Non vi, ne nulla creatura.
    5306   “E Dieus,” dis el, “cal aventura!
    5307   On es est cavalier tengutz?”
    5308   Ez es ves son caval vengutz,
    5309   E mantenent, cant fon puiatz,
    5310   E·l cavalier venc abrivatz,
    5311   Totz apareillatz de ferir.
    5312   E cant Jaufre lo vi venir,
    5313   Es autresi apareillatz
    5314   E venc ves el totz abrivatz,
    5315   Tant co·l cavals lo pot portar.
    5316   E van si tan grantz colps donar,
    5317   C’amdui son a terra vengut.
    5318   E Jaufre leva per vertut
    5319   Tost e deliuramentz en pes,
    5320   Totz iratz e fels ez ingres.
    5321   E venc son escut abrassat
    5322   Ves aquel, que l’a derocat,
    5323   Mas no·l troba ni·l ve ni l’au
    5324   Ni ve carriera ni esclau,
    5325   Per on deia esser tengutz,
    5326   E fon iratz ez esperdutz.
    5327   “Dieus,” dis el, “con soi escernitz!
    5328   Con s’en es aitan leu fugitz
    5329   Est cavaliers, no sai ves on;
    5330   Trobarai ja on se rescon?”
    5331   E va gardan d’amont d’aval.
    5332   Pueis es tornat ves son caval
    5333   E pueia. E cant fon puiatz,
    5334   E·l cavalier venc abrivatz,
    5335   Siblan e ploran e brugent
    5336   Con fouzers cant de ciel desent,
    5337   E va·l ferir sus en l’escut
    5338   Jaufre, si que l’a abatut.
    5339   E Jaufre fer lui autressi,
    5340   Que l’escut e·l cors l’esvaisi,
    5341   Ez anet en terra cazer,
    5342   C’anc arçons no·l poc retener.
    5343   Pueis venc ves el totz esdemes,
    5344   Mas no·l troba, c’anatz s’en es.
    5345   E vi el sol jazer la lansa,
    5346   Que l’ac messa per mieg la panssa.
    5347   “Santa Maria, on es anatz
    5348   Aquest diable, aquest mal fatz?”
    5349   Dis Jaufre, “con ja l’ai passada
    5350   De la lansa una brassada
    5351   Per lo cors e l’ai faitz cazer,
    5352   E no·l puosc trobar ni vezer?
    5353   Anc hom non fes mais aital guerra!
    5354   Ieu non sai si·s rescon sotz terra,
    5355   O ves cal part s’en es fugitz.
    5356   Per vos me clam, Sains Esperitz!”
    5357   Ez anc tan tost non fon puiatz
    5358   En son caval ni asermatz,
    5359   Que·l cavalier lo venc ferir,
    5360   Si que a terra lo fes venir.
    5361   E que·us irai alres parlant?
    5362   Qu’enaissi o a tengut tant,
    5363   Tro que·l sollel e·l jorn failli.
    5364   Ez anc cant fon a pe no·l vi,
    5365   Mas cant era puiatz, tornava
    5366   E·l feria e·l derocava.
    5367   E Jaufre per malanconia,
    5368   Dis que jamais non puiaria,
    5369   Mas que tot a pe s’en ira,
    5370   E que jamais non puiara,
    5371   Tro que sia a la capella.
    5372   E met la lansa sotz l’assela
    5373   Pueis pren lo caval per lo fren.
    5374   Ab atant lo cavalier ven
    5375   A pe per mout mala mesura,
    5376   E la nueitz fon nigra ez oscura,
    5377   Si c’a penas lo pot chausir
    5378   Jaufre, mas que·l senti venir,
    5379   Ez a messa el sol la lansa,
    5380   Puieis trais lo brant, don a fiansa,
    5381   Ez estet lo scut abrasat.
    5382   E·l cavallier a·l tal donat,
    5383   Aissi con venc totz esdemes,
    5384   C’a pauc en terra non l’a mes
    5385   E dell’elme fes fuec eissir.
    5386   E Jaufre ez l’anatz ferir
    5387   Sus en l’elme per mal talen,
    5388   Que tota l’enspalla·n deissen
    5389   E de l’escut l’una meitat.
    5390   Mas fort a petit enansat,
    5391   Car senpre fon sanat e pres,
    5392   Que disseiras que ren non es,
    5393   Ne no·i par que l’aia tocat.
    5394   E·l cavalier a·l tal donat,
    5395   Que tot lo fes estaboisir,
    5396   Si qu’al genoil lo fai venir.
    5397   E Jaufre leva mantenen
    5398   E fer lo si que tot lo fen
    5399   La testa tro intz en las dentz;
    5400   Mas mout si fon sanat corentz,
    5401   Qu’atan tost co·l bran n’a mogut,
    5402   Par que no·l aia colp ferut.
    5403   Mout se conbaton malamentz
    5404   E mout se feron diramentz
    5405   De las espazas per vigor,
    5406   C’om non pot triar lo meillor.
    5407   Car Jaufre lo part tot e·l fent,
    5408   Mas aqui mezeis se reprent.
    5409   E·l cavalliers no·l pot nafrar,
    5410   Mas sovent lo fai trabucar.
    5411   Tant lo fer duramentz e·l bat,
    5412   Que non a cuissa ne costat,
    5413   Ni bratz ni canba qui no·il doilla.
    5414   E per tant non cujetz qu’el voilla
    5415   Ricrere ni atras tornar.
    5416   Ne·l cavalier no·l gic anar
    5417   Un pas enan, tant non es pros,
    5418   Que no·l torn atras mais de dos,
    5419   Tant lo fer durament e fort.
    5420   C’anc non ausi hom meintz de mort
    5421   Tan grantz cops d’espaza ferir,
    5422   E per ren no·s volon partir.
    5423   E can son della spasa las,
    5424   Ez il se coron penre as bras.
    5425   E cai l’uns e pueis l’autre apres;
    5426   E feron de puing e de pes
    5427   Per pietz, per costatz e per caras.
    5428   Anc non cre que vis hom encaras
    5429   Tan gran batailla ni tan fera.
    5430   E·l bon om qu’en la gliesa era,
    5431   O a tota noitz escoutat,
    5432   Car a sa mala volontat
    5433   Li tolun pausar e dormir:
    5434   No·l volon laissar ni gequir.
    5435   Leva·s e vai sas armas penre,
    5436   Cellas ab que se deu defendre
    5437   Del diable e de sa mainada:
    5438   Estola ez aiga seinada,
    5439   La cros e·l cors de Jesu Crist.
    5440   Pueis venc ves cels qui son requist
    5441   Tota la noitz tan malamen,
    5442   L’aiga gitan, sos salms dizen.
    5443   E·l cavalier, qui·l vi venir,
    5444   Part se d’aqui, pres a fugir
    5445   Tan con pot, autament cridan.
    5446   E leva·s un aureges gran
    5447   De pluia, d’auras e de trons.
    5448   E·l bons hom dis sas orazons
    5449   E sos salms ez a Jaufre pres
    5450   Ez a lo en la glesia mes.
    5451   E·l caval no a oblidat
    5452   Jaufre; antz l’a ben estuiat
    5453   En una maison gent e ben,
    5454   Ez a·l donat civad’e fen
    5455   E fa li lieg de bella pailla.
    5456   E pueis deslasa la ventailla
    5457   Ez a desarmada sa testa.
    5458   E cazon folzers e tenpesta
    5459   Tota la noig, e plou e tona
    5460   Tro al jorn que l’esquella sona,
    5461   Que·l bons hom vai matinas dir,
    5462   Ez a faitz Jaufre desgarnir.
    5463   E cant ac bonament cantat,
    5464   Desvest se, pueis a demandat
    5465   A Jaufre, don es ni que quer.
    5466   “Bel seiner, ja celat no·us er:
    5467   De la cort soi del rei Artus,
    5468   Si ai ben quist .viii. jorntz o plus
    5469   Un cavalier c’a nom Taulat,
    5470   Que fes una grant malvestat
    5471   En la cort del rei l’autre jorn.
    5472   A trobar l’ai antz que m’en torn
    5473   Ab mon voil, c’aissi o convinc
    5474   Al rei mon seiner can chai vinc.”
    5475   “Amics, ja no·l te cal cercar
    5476   En sa, car non se pot passar
    5477   Hom ni femna, petit ni grantz,
    5478   Ni fes, passatz a .xxx. antz.”
    5479   “Ara·m digatz, seiner, per Dieu,
    5480   E no·us enueig ne sia greu,
    5481   D’aquest cavalier veritat:
    5482   Qui es que tan fort se conbat
    5483   E tant m’a requist malamentz?”
    5484   “Amicx, ieu t’o dirai breumentz,”
    5485   Dis lo bons hom, “mas non sabres,
    5486   Cant vos o aurai ditz, qui es.
    5487   Car el non es jes cavallier,
    5488   Aintz es lo maier averser,
    5489   Qu’en enfern abite ne sia.
    5490   E fes l’i ab nigromansia
    5491   Venir la maire del jeians,
    5492   Una viella esquiva e grans,
    5493   Maigra e sicca e ruada;
    5494   Non sai si la·us avetz trobada.”
    5495   “O ieu, signer,” so dis Jaufres.
    5496   “Amicx, ar ascoutatz con es:
    5497   La veilla avia marit,
    5498   Un jaan mal e deschausit,
    5499   Que a tota esta terra morta,
    5500   Tant com una jornada porta,
    5501   Chai e lai, aval ez amont,
    5502   C’om no·i pot trobar ren del mont,
    5503   Mas buscajes e pradarias,
    5504   Erms e roizes e malas vias.
    5505   Si o a mort ez asermat,
    5506   Que tuit l’ome s’en son anat
    5507   E fugit per las autras terras,
    5508   Que non podon soffrir las guerras,
    5509   Que lor fasia aquest jaantz,
    5510   Car ren no·l garia denantz.
    5511   Mas cant venc un jorn, fon anatz,
    5512   Non sai on, e venc si nafratz,
    5513   Que a cap de tres jorntz fon mortz.
    5514   Non era tan mal ni tan fortz,
    5515   Que non s’encontres a peor.
    5516   E la veilla ac grant paor,
    5517   Cant vi que mortz fon son maritz,
    5518   De se e de sos filz petitz
    5519   Ques avia, que no·ls presesson
    5520   Las jentz e que no·ls aucisesson.
    5521   E fes ci ab encantament
    5522   Venir aquest, c’aissi·s defent
    5523   Aquest pas ez aquesta via
    5524   Que, per nulla ren c’al mont sia,
    5525   Non pot passar hom natz de maire.
    5526   Ne vos non o feratz, bel fraire,
    5527   De mil antz, s’ieu non sa·us aghes
    5528   Ab las armas Jesu Crist mes.
    5529   Car nula res no·s pot defendre
    5530   Ves aquestas ne res contendre;
    5531   Car aquel que las a ab se,
    5532   Sol qu’en Dieu aia bona fe,
    5533   Nulla res no·l puet pueis dannar.
    5534   E se neguns o cuja far,
    5535   On plus sobriers er e plus fort,
    5536   Aintz sera confondutz e mortz.
    5537   Car me an aici defendut,
    5538   Que nulla res non m’a nogut,
    5539   Enemicx, bestia ni jaantz,
    5540   Oimais a ben .xxiiii. antz.
    5541   Aisi a la veilla noritz
    5542   Josta me sos enfants petitz,
    5543   E l’enemicx aici estat
    5544   .Xxx. antz ez aquest pas gardat,
    5545   Si que anc nonqua poc intrar
    5546   Nuls hom, per ren que poges far.
    5547   E son s’en i moutz asaiatz,
    5548   Que l’un son mortz, l’autre tornatz.
    5549   E·ls enfantz son d’aqui eissitz,
    5550   Que son grantz e fortz e noritz
    5551   E son se pres a mal a faire,
    5552   Que anc non fon peier lor paire
    5553   Que aquil son, ni plus tensutz.
    5554   Mas l’uns es mezel devenutz
    5555   Ez es si partitz de son fraire.
    5556   C’una maisons li fes sa maire,
    5557   Non sai don, ab encantament,
    5558   Mas mout lo vai vezer sovent.
    5559   E ar i es sos fraire anatz,
    5560   Marritz e dolentz e iratz;
    5561   Que lor dis hom que mort l’avia
    5562   Un cavalier, non sai qui sia,
    5563   Car anc ren no·n demandai plus,
    5564   Mas aitant que del rei Artus
    5565   Lor ausi dir, qu’i es mogutz;
    5566   E non saben on s’es tengutz.
    5567   Ez aquel va per tot queren,
    5568   Que·l cuja venjar veramen;
    5569   E Dieus, que el mont a poder,
    5570   Lo defenda per so plazer.”
    5571   “Seiner, be·s defendra, so cre,”
    5572   So li a respondut Jaufre,
    5573   D’el,” dis Jaufre, “a mon viaire.
    5574   E ja no·l calgra tan mal traire
    5575   Del cavalier anar cercar,
    5576   Car plus prop lo pogra trobar.
    5577   Qu’ieu ai desfaitz l’encantamen
    5578   E·l mezel mort certainamen,
    5579   E dirai vos consi ni con.”
    5580   Pueis conta·l tota la razon,
    5581   Consi la femna ques ploran,
    5582   Per Dieu, que·l rendes son enfan,
    5583   Que·l mezel ne portava pres,
    5584   E la vilania que·l fes;
    5585   E com l’autre mezel tenia
    5586   La pulcella que tolt’avia
    5587   Al cavalier, que la menava,
    5588   E con en son lieg la fforsava
    5589   E co·s conbatet malamentz.
    5590   Ez apres del encantamentz,
    5591   Que l’autre mezels l’enseinet,
    5592   Co·l desfes e con s’en anet
    5593   Tota la maison ab la testa,
    5594   Que gitava lams e tenpesta;
    5595   E com deliuret los enfantz,
    5596   Que·l mezel, que tant era grantz,
    5597   Fasia sancnar ez oucir,
    5598   Que·s cujava el sanc garir,
    5599   Car aissi l’era enseinat.
    5600   Tot lo a mot a mot contat,
    5601   Si con avetz denantz auzit,
    5602   Que de ren non l’en a mentit.
    5603   “Amicx,” dis lo bons hom, “no·t pes,
    5604   Digas mi aqui qui·t trames.”
    5605   “Seiner, aventura, que·m mena.”
    5606   “Dieus don, si·l platz, que be·us en prena,”
    5607   Dis lo bons hom, “per sa douçor,
    5608   Que mout ai de vos gran paor,
    5609   Que·l jaantz no·us trob al tornar.”
    5610   “Seiner, si vol, ben o po far,”
    5611   Dis Jaufre, “que non fai temensa;
    5612   Que en Dieu ai ferma crezensa
    5613   Ez el poder ques el m’a dat,
    5614   Ez el mieu dreitz e·l sieu pecat,
    5615   Que·l rendrai recresut e mort,
    5616   Que·l cor mi sen certan e fort.”
    5617   Dis lo bons hom: “Oc, si Deu platz.
    5618   Amicx, anatz sus e lavatz
    5619   Vostras mans ez anatz manjar,
    5620   E pueis pensatz de vostr’afar!
    5621   Tornatz vos en, mentre que·us les,
    5622   E mentre que·l jaantz no·i es!”
    5623   “Seiner,” dis Jaufre, “e so con?
    5624   Gitatz me de vostra maison?”
    5625   “Non ieu, amicx, ma, per mon cap,
    5626   Paor ai, se·l jaantz o sap,
    5627   Que cha venga e vos en traga.”
    5628   “Ja ieu noca vesta mai braga,”
    5629   Dis Jaufre, “cant ja m’en traira,
    5630   Aitant con viu mi trobaira,
    5631   Ni porai d’espaza ferir!
    5632   Mas si·us platz, que·m voillatz souffrir,
    5633   Qu’ieu m’estia aci ab vos
    5634   O a present o a rescos
    5635   Sol .viii. jorntz, que non ja mais re,
    5636   Amor mi faretz e gran be.
    5637   Car adoncx m’en er az anar,
    5638   Que no·i poiria plus estar;
    5639   Que aquel jorn, sens tota failla,
    5640   Farai ab Taulat la batailla,
    5641   Qu’enaissi o ai convengut,
    5642   E si puesc, sera atendut.”
    5643   “Antz, auretz sai enantz a far,”
    5644   Dis lo bons hom, “si Deus mi gar.
    5645   Mas pos Dieus sai vos a trames,
    5646   Aitant con vos star ci volres,
    5647   Cho que chai es no·s er vedat,
    5648   Aintz er vos partit per meitat.”
    5649   “Seiner, la vostra gran merce!”
    5650   “Amicx, non rendat grat a me,
    5651   Mas a Dieus, que·ns o a trames.”
    5652   Tant sejornet aqui Jaufres
    5653   Tro que .viii. jorn en son passat.
    5654   Ez al uchem pren comïat
    5655   De son oste, mas tota via
    5656   L’a demandat que si·l venia
    5657   Lo nemicx, con o poiria far,
    5658   Con s’en poiria desliurar.
    5659   “Amicx, ja no·us dotetz en ren,
    5660   Que ja no·us fara mal ni ben,
    5661   Ni o pot far, que·us en tornes.
    5662   Mas cel Dieu, que tot lo mon fes,
    5663   Vos gart da las mans del jaan!”
    5664   E son se partit ab aitan.
    5665   Vai s’en Jaufre ez el reman,
    5666   Que·l seina soven ab la man
    5667   E·l comanda a Jesu Crist,
    5668   Ez aiquo aitant con l’a vist.
    5669   Pueis entra s’en e vai cantar
    5670   Una messa sus a l’autar
    5671   Per Jaufre de Sant Esperit,
    5672   Que Dieus lo defenda e·l guit
    5673   Del jaan, se·l ven a plazer.
    5674   E Jaufre vai s’en per poder,
    5675   Vivatz ez eisernidamentz,
    5676   Aissi con cavallier valentz.
    5677   E non a longamentz anat,
    5678   Qu’il vi venir esfellenat
    5679   Lo jaan ab una pulcella,
    5680   Que portava de sotz s’aisella,
    5681   Aissi con fera un enfant,
    5682   Plainen ez autament cridant:
    5683   “Acorretz mi, Santa Maria!”
    5684   E fon rauca, que tant avia
    5685   Cridat, qu’a pena pot fornir
    5686   Sa paraula ni esclarzir.
    5687   E son estrasat siei cabel,
    5688   Qui lusiron contra·l solel,
    5689   Ausi con fa fins aurs brunitz,
    5690   Que sai e lai son espanditz.
    5691   E sos blizautz es coissendutz
    5692   E denans e detras ronputz.
    5693   E siei oil clar, jen faissonatz,
    5694   Son un pauc gros, tant a ploratz.
    5695   E tortz sos deitz e bat sas mans:
    5696   Anc mais non ausi cristians
    5697   A nulla ren tant gran dol far.
    5698   E pres ves Jaufre a garar,
    5699   Aissi co·l vi ves si venir,
    5700   E pren a cridar ez a dir,
    5701   Aissi con pot, mout umilmentz:
    5702   “Franc cavaliers, plen d’ardimentz,
    5703   Acorretz az aquesta lassa,
    5704   Que nulla ren non sap que·s fassa:
    5705   Tant sui marrida e caitiva,
    5706   Car mout m’enuoia, car soi viva!”
    5707   E Jaufre a·l caval girat
    5708   Ves ella, que n’ac piatat.
    5709   E pueis met se l’escu denant
    5710   E la lansa, pueis ven brocant
    5711   Ves lo jaan per gran vertut,
    5712   Ez escrida: “Si Dieus m’aiut,
    5713   Don mal sers, mala la toques
    5714   La pulcella, laissatz la ades!”
    5715   E·l jaantz, quan lo vi venir
    5716   Aissi garnitz per grant azir,
    5717   A la lassada mantenen,
    5718   E venc ves un arbre coren
    5719   E va·l penre per una branca
    5720   E tira, e l’arbre s’aranca.
    5721   Ez enantz que l’agues levat,
    5722   Jaufre venc ez a·l tal donat
    5723   De la lansa, c’una brasada
    5724   L’a denans per lo pieitz gitada:
    5725   D’anbas partz l’a tot esfrondat.
    5726   E·l jaantz a l’albre levat
    5727   Ez a lo·n ferit malamentz,
    5728   Mas no·l conseguet fermamentz,
    5729   Que tut l’agra per mieg partit.
    5730   E aissi com eisaboisit,
    5731   Que ren non ve ne sap on s’es,
    5732   Aissi l’a tot en terra mes
    5733   E·l caval estet acropitz.
    5734   E Jaufre ez en pes saillitz
    5735   Mout tost; pueis met la man al bran
    5736   E vai ferir sus al jaan
    5737   Un pauc desobre la centura
    5738   Ab la spaze, qu’es fort e dura,
    5739   Que ben n’a mais d’un palm portat
    5740   De la carn ab tot lo costat,
    5741   Si que·l cor li pogratz vezer.
    5742   E sanc ies en per tal poder,
    5743   C’a penas se pot conssel dar
    5744   Ni non pot sus l’arbre levar.
    5745   Mas Jaufre vai si fort ferir
    5746   Del puig en l’elme per azir,
    5747   Qu’el sol lo mes tot estendut,
    5748   Si que tot lo sen a perdut,
    5749   Que non au ni ve ni enten.
    5750   E·l sancs totz vius, clars e coren
    5751   L’eis per las nars e per la boca,
    5752   Ez anc no·s mou plus d’una soca.
    5753   E l’espaza es li salida
    5754   Del puig e la pulcella crida:
    5755   “Acoretz li, Santa Maria,
    5756   Per aquesta marrida·us sia!”
    5757   E met s’el sol en abausos,
    5758   Sos brasses estendut en cros,
    5759   E met l’a terra e prega Dieu,
    5760   Sospiran e ploran molt grieu:
    5761   “Seiner, que per nos a salvar
    5762   Morist e·t laisest clavelar
    5763   En cros et garist Danïel
    5764   Dels leüns e·l filtz d’Israel
    5765   De las mans del rei Faraon,
    5766   Jonnas del ventre del peison
    5767   E Noe de peril e mar
    5768   E Susana de lapidar,
    5769   Deffendes aquest cavallier
    5770   Ez a me donatz so qu’ieu qer!”
    5771   E·l jaantz es vengutz ab tan
    5772   Ez a levat del sol lo bran
    5773   E cuja venir ves Jaufre;
    5774   Mas tant es fenitz que non ve
    5775   Ne·s pot moure, ez es casutz
    5776   En la plaina totz estendutz.
    5777   E Jaufre es se renenbratz
    5778   Ez es mantenen sus levatz.
    5779   Pueis venc ves lo jaantz corens,
    5780   Qu’el vi el sol jazer adens
    5781   Tot estendut, e tenc en man
    5782   La spaza e non jes en van,
    5783   Aintz la tenc estreitz e calcat;
    5784   Qu’enantz i ac assatz poignat
    5785   Jaufre, que torre la·l poghes.
    5786   Ez cant vi c’aissi es conques,
    5787   Tol li·s pes e laisa·l estar.
    5788   E la pulcella va·s gitar
    5789   Als pes de Jaufre mantenen:
    5790   “Seiner, cinc cent merces vos ren,
    5791   Car aissi m’avetz deliurada.”
    5792   E Jaufre a la sus levada,
    5793   Que l’a aqui eis conoscuda.
    5794   “Pulcella,” dis el, “Dieus aiuda!
    5795   Con es de vos? Con es aici?”
    5796   “Seiner, ieu dirai ben consi:
    5797   Ma maire me menava ier
    5798   Per deportar en un vergier,
    5799   Aissi con soven se sol far.
    5800   E cant nos en deghem tornar,
    5801   Nos vim venir aquest jaan.
    5802   E pres mi per mout mal talan
    5803   Ez a·m tro aici aportada.
    5804   Mas Dieus e vos m’a ben gardada,
    5805   Que non m’a de mon cors onida.”
    5806   “Santa Maria en sia grazida,”
    5807   Dis Jaufre, “que m’a faitz venir
    5808   En luoc, on vos poghes servir!
    5809   Ara·m digatz de vostre paire,
    5810   On era, ne vostre dos fraire.”
    5811   “Seiner, en la forest casar.
    5812   Mas mout mi faitz meravillar
    5813   De mon paire, co·l conoissetz,
    5814   Ni per que tant a Dieu graetz,
    5815   Car m’avetz servida enaissi;
    5816   Que anc mais, ce·n menbre, no·us vi.”
    5817   “Pulcella, ancara non a gaire
    5818   Que vos ez Ugiers, vostre paire,
    5819   E vostre dos fraire ensement
    5820   Me servis ben a mon talent
    5821   En vostr’ostal est autre dia.”
    5822   “Bel seiner, beneeta sia
    5823   La ora que vos i vengues,
    5824   C’anc servisi ni ben vos fes.”
    5825   “Pulcella, ar podetz saber,”
    5826   Dis Jaufre, “qual pro pot tener,
    5827   Qui voluntier ser tota jen;
    5828   C’uns hom gizardona per cen.
    5829   Non sap hom qui va ne qui ven,
    5830   Ni cant a mal ni cant a ben
    5831   Ne que l’es ades a venir.
    5832   Per que fai ades bon servir,
    5833   O d’acoilir o de parlar,
    5834   O de son aver a donar.
    5835   Ez a cel qu’o fa esta jent,
    5836   Ez a cel que·l servisi prent,
    5837   Esta laig si no·l gizardona,
    5838   S’era coms o maiers persona.”
    5839   “Seiner Jaufre,” dis la pucella,
    5840   “Si·us platz, ara·m digatz noella,
    5841   Quina ventura cha·us adus?”
    5842   “Pulcella, no·us demandetz plus
    5843   De novas, car trop ai a far
    5844   Ez ai gran paor de tarzar.
    5845   Assatz vos dirai veritat,
    5846   Cant ne serem alegorat.”

 

 

 Biblioteca de Rialc

 2650-4026

5847-8391