Rialc
Rao 99.6

            Pero Martines


    1      O banch segur en qui lo preu se paga
    2      del crim d’Adam y del mon peccador,
    3      y pont de pal hon lo gran Salvador
    4      penant lo cos la deytat amaga!
    5      Armes reals e divinal bandera,
    6      esfors dels trists e devet estandart,
    7      ffeu mos desigs seguir aquella part
    8      que ffins a Deu demostra la carrera.

    9      Host d’amargor y forn on se va coure
    10     la carn del Just per amor inmortal,
    11     estret congreny, on la part animal
    12     del Rey dels reys morint se va recloure.
    13     O mirall clar on l’anima devota
    14     lo bell semblant remira netament!,
    15     ort de dolç ffruyt on lo ver penident
    16     sech per peccats dins poch spay rebrota.

    17     Lit doloros y cambra tribulada
    18     y dels perduts molt piados retret,
    19     amagatall hon pot estar secret
    20     lo qui per crims te l’arma condempnada.
    21     O canyamel al devot qui·t mastega,
    22     y restaurant als trists desemparats!,
    23     port de salut hon estan ormejats
    24     los qui la mar d’estremes colpes nega.

    25     Talem d’onor, de christians gran temple,
    26     cella plasent bon se viu sens remor,
    27     secret soccors, esforç contra temor,
    28     e als vivents molt singular exemple.
    29     Arch gran y ffort hon lo bell cos s’estira,
    30     premsa de vi hon lo raym se prem,
    31     ormeyg segur hon s’afferr’al estrem
    32     lo qui negat per sos grans crims se mira.

    33     Ffust singular, que dins en la piscina
    34     ffos hu gran temps per los angels servit,
    35     al moviment da qui era guarit
    36     lo prest banyat per voluntat divina.
    37     O alt basto hon ffonch la serp penjada
    38     contra veri ffent la Moyses d’aram!;
    39     pa saboros que tol la set y ffam
    40     que dona·l mon ab sa vida penada.

    41     Segell gravat y tret en pura cera
    42     ab mil turments d’aquell cos hencracon,
    43     viva ffornal hon lo crim se reffon
    44     del hom primer que dins tal ffoch s’esmera.
    45     O verga d’or en tots llochs fflorejada,
    46     ab clara sanch rahent nostres deffalts,
    47     plena de fflors e inffinits esmalts
    48     pintats de nou per la sanch escampada.

    49     O net rubi tret de la viva mena,
    50     alt de color en ffin or acunçat,
    51     ffort diamant que no ffonch may trencat
    52     per durs martells, turments ne ffera pena!
    53     Yoell molt rich, guarnit de pedraria,
    54     que ton valer mil mons basta comprar;
    55     vulles mos ssenys y desigs acampar
    56     d’aquests perills temuts per senyoria.

    57     Yra mortal mon viure ja manaça,
    58     los mals sumant que ffiu en joventut,
    59     e ab dolor d’usar de rectitut
    60     lo publich hoy hun tal proçes acaça.
    61     A tu·m coman e·m do, vera balança
    62     que mes jaquir los crims vols que pesar,
    63     en los treballs tum vulles esforçar,
    64     car en tu sols s’atura ma sperança.

    65     O noble Creu, en qui nostra creença
    66     ffa remuntar les nostres bones obres,
    67     e anullant perdones les sotsobres
    68     al estret pas mostrant nos gran valença
    69     Bell tribunal y real consistori
    70     hon Deu y hom ab inffern batalla,
    71     tant que morint, los deutes cancella
    72     dels qui juhi temien peremptori.

    73     A totes parts mires la gent perduda
    74     per abraçar los qui t’imploraran,
    75     cechs y contrets y quants te clarnaran,
    76     sentran inolt prest ton soccos e ajuda.
    77     Valent de cor, [e] viril capitana,
    78     en los perills avantposant ton tembre,
    79     puys te plague mos grans delictes rembre,
    80     no·m desempars, car mon cor te demana.

    81     Dona d’onor y per cert virtuosa,
    82     a qui la gent loha de pietat:
    83     aquest scrit per vos he compilat,
    84     supplicant vos de mi siau curosa.
    85     Car de mon ffet la causa es molt clara,
    86     y ço per que s’envela mon prosses,
    87     vostra bondat si no·m ffara deffes,
    88     degut comport ma vida desempara.

    89     Al loctinent, senyora, si declara
    90     vostra virtut lo cas en que so mes,
    91     yo tinch esper que restare illes,
    92     puys vostre zel los ffatigats empara.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, Obras de Pero Martínez, Barcelona, C.S.I.C., 1946, p. 102.

 

Incipitario di Pero Martines
Indice degli autori

Rialc