Rialc
Rao 99.4

            Pero Martines


    1      Imperial donzella, mes que bona,
    2      flor singular de reals olors plena,
    3      ort clos guardat, vallejat sens esmena,
    4      mare d’Aquell que nostres crims perdona.
    5      Si mos deffalts me hauran procurada
    6      vida semblant qual los fferros publiquen,
    7      tu sabs lo ffets que mon cas testiffiquen
    8      pena cruel si han james guanyada.

    9      Tu, novell be, començ de nostra vida,
    10     reyna sens par e de fill real mare,
    11     vexell molt pur elet per Deu lo pare,
    12     en qui posa grans bens sens altra mida.
    13     Del viure meu a tots es clara cosa
    14     qual es estat ne en quin grau colpant;
    15     ffer sofferir l’estrem pes de gigant
    16     ab pobre sforç es cosa perillosa.

    17     Retret obrat per gracia divina,
    18     cambra plasent per lo gran rey ornada,
    19     sala real de draps empaliada,
    20     per hon tan sols la Trinitat camina.
    21     Yo no m’escus haver comesa colpa
    22     en ffets alguns, en vestir e semblants;
    23     mes segons hoyg que sien tals y tants,
    24     no u vulla Deu, segons ira m’encolpa.

    25     Oh rich hostal hon la deitat posa,
    26     prenint lo Verb de tu la carn molt pura!
    27     e lo factor en instant ffet ffactura
    28     en ton verger per nou mesos reposa.
    29     No·m clam dels mals que colpa me presenta
    30     ni dels enuig[s] de que so men[a]çat,
    31     mes sols te prech que, quant sere fforçat,
    32     ta gran merçe no trob hun punt absenta.

    33     Mare dels trists, dels combatuts muralla,
    34     pregona vall que de mil ffruyts habunda,
    35     lir no romput, rosa d’olor ffecunda,
    36     de caritat encesa sens par falla.
    37     Mon debil seny que ’n los perills vagueja
    38     si tu jaqueix caura [ab] un colp tan gran,
    39     que los cruels de mi s’alegraran,
    40     y mes aquell qui la mort me cobeja.

    41     Port salvador y dels perduts deffensa,
    42     de peccadors valent intercessora,
    43     al qui lo crim per son gran pes acora
    44     ta pietat sens molt trigar dispensa.
    45     Bous y vedells han ffet contra mi liga
    46     per vils mitjans volent mon cos damnar,
    47     els quals no puch ni se yo contrestar,
    48     ta dolça ma si no tinch per amiga,

    49     Ffalla de foch per caritat encesa,
    50     llum que matar no pot vent ni fortuna,
    51     clar diamant de valor no comuna,
    52     verge ’n lo part apres d’aquell illesa.
    53     Poch val bon dret hon se tem la gran fforça,
    54     y dels imichs lo pobre ffuig james;
    55     qui Deu no tem, a tort o a traves,
    56     si tu no·l tens sos apetits esforça.

    57     Repar molt ffort contra tota tempesta
    58     y clar ffaro per no errar la via,
    59     past excellent, dolça suau Maria,
    60     piados trast als invocants molt presta.
    61     Compte negu no vull ffer de mon viure,
    62     a be morir te soplich que m’ajuts,
    63     car lo restant es lo goig dels astuts
    64     que ’n ffer erros es llur delit e riure.

    65     O dolç esper de la devota pensa,
    66     secret esforç que soccos may denega
    67     y llum suau a la persona cega,
    68     molt noble cor sens record de offensa!
    69     Pus que ton ffill conex aquesta fflota
    70     de obstinats sots virtuos ma[n]tell,
    71     ab ton ffort braç demostra los Aquell
    72     qu’apres la mort ab tants senyals rebrota.

    73     Gust de dolçor que tots pasts sobrepuja,
    74     del spirit mirall de gran bellesa,
    75     ffre contra crims, exemplar de bonesa,
    76     jou virtuos qu’als portants may enuja.
    77     Del cor y als des d’ara·t ffas oferta,
    78     tu los regex dona[n]t vida o mort,
    79     de tot mon dret, del restant y del tort,
    80     ffins un quadrant es tu senyora certa.

    81     Clau del tresor d’aquella mort sagrada.
    82     que sopporta Jesus per nos a rembre,
    83     e liberal donzella per despendre
    84     la quantitar per als contrits guanyada.
    85     En aquell pas quant la mort se atança,
    86     on los pus fforts estan ab gran temor,
    87     senta molt prest aquell be e favor
    88     que may neguist als qu’an en tu fiança.

    89     Ffi del que am, mon gog y ma sperança,
    90     tot mon desig, delit e ver’amor,
    91     es de plorar, e servir ab fervor
    92     Aquell, qui te per tots justa balanca.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, Obras de Pero Martínez, Barcelona, C.S.I.C., 1946, p. 99.

 

Incipitario di Pero Martines
Indice degli autori

Rialc