Rialc
Rao 99.10

            Pero Martines


    1      Singular preu, salut d’umana pensa,
    2      senhal [. . .], remey contra la mort,
    3      turment dels mals purgant legal offensa,
    4      delitos ffruyt als trists plasent conort.
    5      L’enteniment vençut per vos detau.
    6      mirant que sou del eternal rey temple.
    7      si lo degut per poch saber yo call,
    8      prestau merçe d’umilitat exemple.

    9      Digna d’onor mes que la verge mare
    10     los entenents vos jutgen sens duptar,
    11     inffinit Verb trames per Deu lo Pare,
    12     duent vestit de planta singular.
    13     Hoc e pus alt l’estrem dol e turment
    14     en vos rebut vessada la sanch pura,
    15     que l’util grant del sant ajustament
    16     del ffill de Deu a virginal clausura.

    17     Devotament sou per nos adorada,
    18     en grau semblant com lo crucifficat,
    19     per que us diran valent deyfficada,
    20     plena de bens, honor e dignitat.
    21     O gran contrast del poder inffernal!,
    22     guovern segur als posats en exili;
    23     puys destrouis lo dan universal
    24     en tal maror siau nostre navili.

    25     Lit del gran rey y cambra dolorosa,
    26     virtut no sab qui ’n vos entrar no pot,
    27     illuminant nostra vall tenebrosa,
    28     d’aquest trist mon sou molt segur pilot.
    29     lo pensament lunyat de vostr’onor
    30     dels ffolls delits veura la fi perduda,
    31     sino per vos libertat y ffavor
    32     conseguira la multitut vençuda.

    33     Los cavallers penseu ab qual promesa
    34     son obligats amar vostre servey,
    35     lur voluntat a vil temor sotsmesa
    36     menyspreara vostra perffeta ley.
    37     Per vos morir en tant devot mester
    38     deveu cercar los amadors de ffama,
    39     la qual no vol aquell desig haver
    40     que ffollament dins la ciutat s’enrama.

    41     Una gran serp que ydra se nomena,
    42     Hercules ffort matar com no pogues
    43     ab l’arbre gran lançat sobre l’esquena
    44     molt prestament son poder sobrepres;
    45     axi del turch, qui·s mostre poderos,
    46     senyal havent vos per [noble] bandera,
    47     vençut sera l’exercit animos,
    48     cruel malvat, qui contra nos prospera.

    49     Ffust precios trobat en la piscina
    50     a qui servint natur’angelical,
    51     virtut dona la potestat divina,
    52     l’aygua torbant guarisseu de tot mal.
    53     Puys major sou que·l basto d’Eliseu,
    54     ressucitau lo vostre valent poble;
    55     ffeu lo sforçar contr’aquest philisteu
    56     ffins recobrem lo gran Contestinoble.

    57     Plena d’esforç, lo vostre plasent coble
    58     de trobadors guardau de tot perill,
    59     que no tindra lo cor gentil y noble
    60     sino·l devot, de qui sereu spill.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, Obras de Pero Martínez, Barcelona, C.S.I.C., 1946, p. 126.

 

Incipitario di Pero Martines
Indice degli autori

Rialc