Rialc
Rao 96.7

            Pere March


    1      Dompna·m platz ben arreada
    2      e cavalhier ben armat,
    3      e donzella enfresada
    4      e serven arremanguat,
    5      e caval ab gran illada,
    6      ardit e be affrenat
    7      e sufren be trenuytada.

    8      E platz me fer cavalcada
    9      en loch pla e ben poblat,
    10     e vesser foch e fumada
    11     ez enamich assetjat,
    12     c’aj’a tenir tots jorns bada
    13     e no sia segurat,
    14     si donchs no sta dins murada.

    15     E platz me l’anemorada
    16     ab lo cors prim e dalgat,
    17     ab que·s tingua per peguade
    18     de me per enamorat,
    19     e que·m faça gran hulhada
    20     per tener me·l cors pegat,
    21     e la que·n sera preyada.

    22     Enquer hi a plus qui m’agrada:
    23     senyor ben amesurat,
    24     c’om no·l servescha de bada,
    25     ardit e franch, ses barat,
    26     e que tingua gran maynada,
    27     segons l’esser que es dat,
    28     que l’als es causa trop fada.

    29     E platz me la yvernada
    30     ans del sol esser levat,
    31     e que fos aperelhada
    32     miss’a clergua espetxat,
    33     baxa, que no pas cantada,
    34     sino ’n dia feriat
    35     per far la festa honrada.

 

 

 

Ed. Lluís Cabré: Pere March, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1993.

 

Incipitario di Pere March
Indice degli autori

Rialc