Rialc
Rao 96.6

            Pere March


    1      Cest qui o fay d’on li deu seguir dan
    2      a l’arm’el cors per sola volentat,
    3      que nol costreny punt de necessitat,
    4      es foll o pech, o parent de tiran;
    5      e si per o Deus li dona dampnatge
    6      en cors o bens, deu lo y ben trop grasir,
    7      car mays li val say lo deya punyir
    8      que si dellay pren infern per statge.

    9      No trobarets hom de stat pauch ne gran,
    10     jove ne viell, que repres ne reptat
    11     esser volgues de nenguna folldat,
    12     e ’s a cascus de rependre callan;
    13     es ao mou d’un foll e men coratge,
    14     cujan saber ans de pendre legir,
    15     el pauch saben cujen regne regir:
    16     cujar es mal, sobrecujar salvatge.

    17     Per foll cujar se presal pages tan
    18     com lo burges, el neci col senat,
    19     ez el pillart col cavaller honrat,
    20     el nan petit se cuja star gegan.
    21     Homens som tots, mas ha y gran avantatge:
    22     qui no u coneix pot be leumen fallir,
    23     d’on cell qui pot e no u denya ponyir,
    24     pora veser be tost un gran ultratge.

    25     Clerchs, cavallers, lauradors e merchan,
    26     e menestrals, es lo mon ordenat:
    27     clergues pregon per la comunitat
    28     e cavalliers la guardon guarrejan;
    29     lauradors fan pa, vi e companatge,
    30     e manestrals causes per tots fornir;
    31     li mercader trahon e fan venir
    32     o qu’es mester per dines o bon guatge.

    33     Un hom es ops qui sia sobrestan,
    34     axi com rey o duch o potestat,
    35     be ferm e just, ab gran actoritat,
    36     per xastiar cells qui mal usaran;
    37     d’on cell qui met o soste mal husatge
    38     entre ses gents, que no u sap corregir,
    39     ffay tan de mal que no u puch declarir:
    40     ffora millor qu’estres en ermitatge.

    41     Rey deu haver tot bon cor de paratge,
    42     sauber de clerch per los fayts decernir,
    43     cors de pages per tot affany soffrir:
    44     ffay mal trencar a ’ytal rey homanatge.

 

 

Ed. Llus Cabr: Pere March, Obra completa, Barcelona, Barcino (ENC), 1993.

 

Incipitario di Pere March
Indice degli autori

Rialc