Rialc
Rao 96.11

            Pere March


    1      Tots grans senyors qui be vol avenir
    2      en far sos faytz los pessatz deu membrar,
    3      e los presents ab cosselh dispenssar,
    4      e ser previst als qui han a venir;
    5      e 蔞 que pot spetxar en un dia
    6      no u tarde pus, qu’en pauch d’ores desvia
    7      lo temps e損s faytz e損l cor d’om examen:
    8      e損 fayt es cert e損 feray es nient.

    9      Enquer deu fort a senyor sovenir
    10     de qui l’ha fayt, e損 poch esmende far,
    11     com ne per que l’a vulgut si muntar
    12     que tantes gens li desen obesir;
    13     e com entrech en lo mon senyoria,
    14     ne per que新 pert e新 muda e新 cambia;
    15     e per que損 baix es pugat sobtamen
    16     e l’altz bexats e mort vilanamen.

    17     Bon senyor deu conselhers elegir
    18     temens a Dieu, nobles e d’aut afar,
    19     leyals e proz, volents dretur’amar
    20     e cobeytat e rencor avorrir;
    21     e d’avol gen no vulh’aver paria,
    22     nez hom trop baix puig en granda batlhia,
    23     que tart ne prop es desconeix breumen
    24     hom naut muntatz de baix en pauch momen.

    25     De bon senyor ha la gen tal desir
    26     quez aut jusieus, quant Deus volgr’esfor蓷r,
    27     no l’hagron tal ne y sauberon tan dar;
    28     per que senyor hi deu fort advertir,
    29     car trop voler fa搖 far tost diablia
    30     e populars quant ausa dir faria,
    31     e qui no新 tem d’ay蔞 qui損 va disen,
    32     can vendra損 fayt sera fort peniden.

    33     Senyor es fol qui no新 dona cossir
    34     a 蔞 qui損 pot valer e dempnajar,
    35     e cossirar que no新 vulha guardar
    36     de far los faytz d’on li pot dan seguir;
    37     e folhs qui cech longuaments folha via,
    38     ffolh qui de cech fa蓷 bada ne guia,
    39     e folh qui jay en lo port apparen
    40     e mal d’altruy vol dar castiamen.

    41     Lieu pot senyors qui be sap regir;
    42     e損 qui no sab, que vulha demandar
    43     als ben saubents, car be no sab mostrar
    44     qui be no sab, 蔞 no新 pot contradir;
    45     d’on celh qui pot haver dels brotz la tria
    46     no fay ges be si dels milhors no tria,
    47     car d’al vexelh a tart hix vi valen
    48     ne d’om grossier bon conselh ne sauben.

    49     Grans senyors deu grans homens aculhir,
    50     car ab los grans cove損s grans fayts obrar,
    51     e qui los grans desire debaxar
    52     pels grans es bax, que no y pora gandir.
    53     E deu honrar savis e cleracia,
    54     e mantenir tostemps cavellaria,
    55     regir comuns en patz e justamen,
    56     e cobeytos no sia de l’argen.

    57     Mos sirventesch vas cert home no新 guia,
    58     mas que d’aycelh qui損 vulha ’ntendre sia,
    59     que per legir una vetz no s’enten,
    60     ez, entendutz, val pro veyramen.

 

 

 

Ed. Llu疄 Cabr: Pere March, Obra completa, Barcelona, Barcino (亟NC), 1993.

 

Incipitario di Pere March
Indice degli autori

Rialc