Rialc
Rao 93.5

            Arnau March    1      Si m’avets tolt, Amor, del tot lo sen
    2      qu’en re no puch contradir mon voler.
    3      Aman tot jorn, servin, e car tener
    4      dona cuy te vostra pretz avinen.
    5      Elas, com sen
    6      lo greu turmen,
    7      renovelhan los dans que·m faytz pessar,
    8      mon cor qui pren
    9      mals ten soven...
    10     E donchs, Amor, com no m’en fayts lunyar!

    11     Que val a mi vostre senyoreyar,
    12     ne·l gran poder que·m ditz la gen qu’avetz
    13     sus tots del mon, pus que res no·m valetz,
    14     don suy en punt que muyre ses tardar
    15     (ay, e que us par?)
    16     per ben amar!
    17     Delesch tan fort ab fauta de merce
    18     que no vey clar
    19     q’un pauch forçar
    20     se laix per vos, pus de mi no·l sove.

    21     E, si conosch que sert no la·n recre
    22     qu’aya d’autruy don n’ay aytal conort,
    23     que la dolor qui m’adutz a la mort
    24     un pauch de temps a les vetz la soste,
    25     m’es tant de be
    26     . . .
    27     que·l penssamen no·m faça tot jorn dir:
    28     «Amor, e que
    29     fforçatz a me
    30     d’amar a lieys qui no us vol obesir?»

    31     Mas cant yeu pens la beutat qu’en lieys mir,
    32     sen e valor e·l gran pretz que luy tany,
    33     pas mos greus mals e prench en patz l’afany
    34     e la greu mort que m’en dey’avenir.
    35     Qui u pot ausir
    36     que no li·n vir
    37     los hulhs en plor, cruselmen suspiran,
    38     disen: «Sentir
    39     me fay eucir
    40     lo penssamen, miran d’autruy lo dan?»

    41     O, si lo mon anes liey suplican
    42     que li plagues pendre·m per servidor,
    43     no say si u fes, pero a gran socor
    44     ho tengra yeu, e no say que·m deman,
    45     car, a ssemblan,
    46     un fayt ten gran
    47     no y bestara, mas sola voluntat
    48     que vau sercan;
    49     donch, car l’afan
    50     me remendra, si laix ço qu’ay penssat.

    51     A, Dolç Talan,
    52     muyr desiran
    53     vostre merce e la granda beutat,
    54     e·l ben[e]stan,
    55     qui·m fay penan,
    56     del vostra cors morir ses pietat!

 

 

 

Ed. Amédée Pagès, Les «coblas», ou les poésies lyriques de Jacme, Pere et Arnau March, Paris-Toulouse, Privat, 1949, p. 102.

 

Incipitario di Arnau March
Indice degli autori

Rialc