Rialc
Rao 86.4

            Perot Joan


    1      Principi de malas fadas
    2      me desperta·l sentiment;
    3      totas las penas passadas,
    4      per causa del mal pressent
    5      me son vuy renovelladas.
    6      Si la ffy segueix la via,
    7      de tants grans mals com ma guia
    8      lo començ de mala vida,
    9      scriviu dolor complida
    10     en la trista vida mia!

    11     No ve sol james un mal,
    12     e d’aço prench gran espant;
    13     ni lo loch m’es cominal
    14     per mostrar sforç bastant
    15     a la pena desigual.
    16     O, tu, mort, qui per usança
    17     mostres abans ta puxança
    18     al content que·l miserable!
    19     No·t dolgu’eser variable
    20     per traure·m de tribulança!

    21     Molts han la mort per stranya
    22     per la natural terror,
    23     mas al qui la s’acompanya
    24     per fugir a mes dolor,
    25     me par qu’algun remey guanya.
    26     No per ma desesperada
    27     yo desig que·m fos donada
    28     per no cobrar doble pena,
    29     mas per tal part que·m defena
    30     de vida tan tribulada.

    31     On son aquels amadors
    32     congoxats en libertat,
    33     ffingint viure doloros
    34     perque de mes volentat
    35     se done fe ’n sses amors?
    36     Vinguen tots, vinguen a mi,
    37     e veuran que·l pus mesqui
    38     de tots quants han d’amor guerra
    39     es qui en stranya terra
    40     veu presos sos bens e si.

    41     Absensia ’s naturalment
    42     contraria dels qui be amen;
    43     lo perill del mudament
    44     es la causa d’on s’enflamen
    45     del temoros pensament.
    46     Donchs, quant me dech planyer jo,
    47     absent d’aquella que so,
    48     pres en lo sol d’una torra,
    49     veent la fortuna qui·m corra
    50     en contra tota raho?

    51     Moltas causas tinch per que
    52     mes que tots sentir dolor,
    53     sots sperança de be
    54     la fortun’ab sa ffuror
    55     ma lança ’n mala merçe.
    56     E amor no·m desempara,
    57     qui mils rahons me declara
    58     per menyscabar l’esperança
    59     d’aquella qui sens dubtança
    60     pus que la vida tinch cara.

    61     Donchs, qual es tant sforçat
    62     contra dos tans grans poders
    63     d’amor e cars ffortunat
    64     qu’ab negun seny defenes
    65     res contra lur volentat?
    66     No m’i basta la sciencia,
    67     sino esforçant paçiençia
    68     en contra mala ventura.
    69     Aquel la venç qui la dura,
    70     per sforç o per prudencia.

    71     Temple de gran excellençia
    72     hon la divinal essencia
    73     honrra humana natura,
    74     vos ma traheu, sancta y pura,
    75     de tan cruell penitencia.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Ms.: P. || 27 desig] desigh.

 

Incipitario di Perot Joan
Indice degli autori

Rialc