Rialc
Rao 86.3

            Perot Joan


    1      O, Mara de Deu, senyora,
    2      o sancta, o clemens, o pia,
    3      o dulsis virgo Maria,
    4      o digna procuradora
    5      dels peccadors nit e dia,
    6      vostra valor inffinida
    7      conorta·ls desconertats,
    8      e per gracia complida
    9      millora de millor vida
    10     los qui us son pus affectats.

    11     Vos sou tan acostumada
    12     en obres de caritat,
    13     que tot hom desamperat
    14     vos elegeix advocada
    15     en la mes necessitat,
    16     perque sou tant piadosa
    17     que de consolacio
    18     no sou gens carestiosa
    19     a persona dolorosa
    20     qui us aja devocio.

    21     Qual es tant de poqua fe
    22     ni de mals tant abundos
    23     que per sobresgrans dolors
    24     desespere de son be
    25     mentre se menbre de vos?
    26     No se tan flaque sperança
    27     de negun desconsolat
    28     que no torn en sa puxança
    29     si de bona conffiança
    30     reclama vostra bondat.

    31     Si nostre flach sentiment
    32     en lo major desconort
    33     no·ns fa venir en recort
    34     vostre humil continent
    35     acompayat de confort,
    36     nostre vida perillosa
    37     es molt plena de perill,
    38     car persona congoxosa
    39     sens vos es poch animosa
    40     de reclamar vostre fill.

    41     Donchs, verge sanctificada,
    42     sobre las dignas pus digna,
    43     alta, humil e benigna,
    44     deffencio declarada
    45     contra ffortuna maligna,
    46     juntas las mans e plagadas,
    47     sopplich vostre santedat
    48     qu’ab las congossas passadas
    49     ffenesquan las malas fadas
    50     hon fortuna m’a lançat.

    51     Exemple de castedat,
    52     no gordeu las grans erradas
    53     de ma folla volentat,
    54     mas com per nostre peccat
    55     sou reyna entre les llohadas.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Ms.: P. || 34 continent corretto in sentiment. — 37 molt aggiunto nell’interlinea.

 

Incipitario di Perot Joan
Indice degli autori

Rialc