Rialc
Rao 86.2

            Perot Joan


    1      En la pus alta fortuna
    2      prospera e venturosa
    3      es vuy vostra vida una
    4      entre la gent no comuna,
    5      mas singular e famosa.
    6      De tantas virtuts complida
    7      com per merexer corona
    8      ffos may dona d’esta vida,
    9      si fortuna no s’oblida
    10     meritar vostra persona.

    11     No es poch atraviment
    12     escriura de vos, donzella,
    13     discreta, gentill, sabent,
    14     plena de bon sentiment,
    15     no menys honesta que bella.
    16     Si de mi no sou lloada
    17     segons vostres bens, senyora,
    18     per ma llengua despoblada,
    19     no sereu menys stimada
    20     del que sou merexedora.

    21     Molts trobadors han scrit
    22     en llahor de moltas donas,
    23     dels quals en part han ver dit
    24     e en altra magor ffingit
    25     e mes ffent las totas bonas.
    26     Yo dich que son poch fermadas
    27     en neguna voluntat,
    28     mas per vos seran llohadas,
    29     a moltas mal custumadas
    30     ffara llum vostra bondat.

    31     Yo prench de mi bon senyall
    32     com sens vista ni ser oida
    33     vos divisse esser tal
    34     com la ffama generall
    35     dels qui us han ben escullida.
    36     Per que·m par vostra valor
    37     al inffinit acostada,
    38     sens tembre reprenedor,
    39     car sens ull de molt’amor
    40     vos pens aver blesonada.

    41     Mas, dexant estas llahos,
    42     poques a vostre merexer,
    43     vos scriu per mas tristos,
    44     les qual yo confiu de vos
    45     vendran, senyora, descrexer;
    46     car vos nasques en tal signe
    47     d’on se deu gran festa colre
    48     d’un naximent tan insigne,
    49     puix n’an molts jutge tan digne
    50     per condempnar ho absolre.

    51     Per condempnar ho absolre
    52     la mia vida us consigne;
    53     vos la·m ffeu guiar o tolrre,
    54     car vos podeu ffer dissolrre
    55     tot cars de perdo indigne.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Ms.: P. || Rubrica: Perot iohan per madama lucresia. — 4 entre] Entra. — 23 dels] De les. — 29 a] E. — 29     custumadas] acustumadas. — 32 ser oida] seruida. — 51 absolre] absore.

 

Incipitario di Perot Joan
Indice degli autori

Rialc